Aartsengel Michaël met de Raad van Stralend Licht: Een VERDUISTERING PORTAAL UPDATE

Aartsengel Michaël met de Raad van Stralend Licht

Een VERDUISTERING PORTAAL UPDATE

Gechanneld door Ailia Mira – Dinsdag 10 Mei, 2022

Gegroet Goddelijke Wezens,

Alles komt voort uit de Oneindige Eenheid. Al het Leven heeft Eén Bron. De Schepping trekt al het Leven naar hogere expressie en herenigingen in bewustzijn.

Wij herinneren jullie eraan dat dit ook met jullie gebeurt, met jullie wereld. Niet omdat jullie dit niet weten, of vergeten zijn, maar om jullie kracht te geven en jullie te helpen je te concentreren en te leven op manieren die jullie nu ondersteunen, en die jullie ondersteunen in het belichamen van hoger licht.

Al het leven op Aarde beweegt zich naar een nieuwe uitdrukking en terwijl het dat doet, worden ook jullie meegezogen in dit energie momentum, naar een nieuwe en hoogste uitdrukking. De zonneactiviteit is de laatste tijd hoog geweest en dit, samen met het Eclips Portaal, helpt ook om jullie in een nieuwe manier van zijn en kennen van jezelf en Al het Leven te brengen.

De innerlijke veranderingen die je voelt, kunnen aanvankelijk desoriënterend zijn. Dingen kunnen vastzitten, of “in de wacht staan”, en toch zijn ze, in werkelijkheid, gewoon aan het evolueren en wanneer verandering aan de gang is, moet deze verandering geïntegreerd en verankerd worden. Nieuwe energiesjablonen, codes binnenin je die geactiveerd worden zowel door de binnenkomende energie als door je nieuwe staat van zijn, die nieuwe capaciteiten online brengen, veranderen allemaal je Levensvorm en hoe je jezelf ervaart als bewustzijn. Verwelkom dit, bewust. Dit zal je helpen. Het zal je een gevoel van begrip en innerlijke vrede geven. Dat wat verouderd is, wat niet langer op één lijn ligt met jou en wie je aan het worden bent, bevindt zich ook in een veranderingsproces; één waarin energie zich reorganiseert en terugkeert naar oneindige vormloze energie als potentieel.

Jullie worden opgetild naar een hogere expressie, zoals jullie dit van plan zijn, zoals jullie je hier voor openstellen, zoals jullie je over geven aan de Goddelijke Orde en de hogere wil en zoals jullie je van binnenuit laten leiden.

Op dit moment is het niet nodig dat jullie iets in het bijzonder doen, want deze energie beïnvloedt iedereen en alles. Op dezelfde manier als jullie elke dag zonlicht ervaren, als een gegeven, weet dan dat dit ook een gegeven is: het leven evolueert naar een hogere expressie in jullie wereld en in jullie soort, zoals het kan, en voortdurend. Het leven zoals jullie het kennen is aan het evolueren. Dit gebeurt met iedereen en met elk ding.

Het collectieve bewustzijn wordt zich meer en meer bewust van hoe onderling verbonden het Leven is. Mensen zijn er niet zeker van hoe ze met dit begrip om moeten gaan, want in het begin maakt het velen kwetsbaarder. Als ze zich beginnen te realiseren dat degenen die lijden en worstelen met hen verbonden zijn, maken ze zich zorgen over hun eigen leven. Wat zou er met hen kunnen gebeuren? Zoveel van de afscheiding die fundamenteel is geweest in jullie wereld heeft zich geuit als het negeren of weg kijken van lijden of moeilijkheden omdat het mensen een veiliger gevoel gaf zich er niet zo bewust van te zijn dat moeilijke en pijnlijke ervaringen anderen overkwamen en hen konden overkomen.

Veel mensen hebben geprobeerd hun leven te beheersen om deze minder gewenste ervaringen te voorkomen. Of geloofden dat als ze op één lijn zaten er niets ergs zou gebeuren. En zo hebben ook soms mensen die hun leven bewust willen creëren, weggekeken van datgene wat voor hen niet goed voelde, toen ze het zagen. Denkend dat het hen in gevaar bracht.

Het leven zelf verbrijzelt deze wegen van leven omdat het bewustzijn van Eenheid sterk en duidelijk in ALLEN opkomt. Voor degenen die dit hebben ontkend, en weigeren dit te omarmen, groeit het gevoel van kwetsbaarheid en het gevoel de leiding te moeten nemen, de controle te moeten nemen en hun welzijn te moeten verzekeren, ongeacht soms, van anderen, groeit ook. Je kunt deze spanning in je wereld zien spelen. Sommigen hebben zich innerlijk de Waarheid van Eenheid gerealiseerd en door deze te omarmen, hebben zij solidariteit, vreugde, meer gemak en een gevoel van erbij te horen gevonden. Anderen voelen het momentum van een globaal bewustzijn dat zich opent en verheft en voelen zich bang omdat zij niet gewend zijn op deze manier te leven. Om hun leiding van binnenuit te nemen, vanuit het weten. Maar in plaats daarvan leven zij hun leven door kracht te gebruiken om de staat van zijn te bereiken die zij wensen.

In essentie is deze verschuiving in jullie wereld een verschuiving naar innerlijk georiënteerd zijn en bewust zijn van de Eenheid.

De misverstanden over deze ontstane helderheid, worden niet langer bekrachtigd nu het fundamentele geloof in afgescheidenheid als een gedachte-vorm is opgelost. Zoals alle veranderingen in deze vrije-wil-zone, kan de mens er voor kiezen om in het verleden te leven en het geloof in afgescheidenheid en de noodzaak om jezelf te beschermen in stand te houden, het leven als beperkt te zien en het gevoel te hebben dat je eigen welzijn vermindert omdat anderen meer hebben.

Toch is dit geloof steeds minder gemakkelijk vol te houden. De wereld staat op in nieuwe vormen van expressie en een deel daar van is dat het binnenkomende, hogere licht en de energie zoveel onthullen – de immense verdeeldheid en zoveel conflicten zijn niet langer zo goed verborgen. Zo veel gebruik van geweld – bedrog, machtswellust en het verlangen om te controleren ten koste van anderen. Deze manieren van leven hebben altijd deel uitgemaakt van jullie wereld, maar ze zijn nu minder verborgen, want er is meer licht en helderheid aanwezig en dit breidt zich voortdurend uit.

Besef dat deze helderheid en de verlichting van lijden en moeilijkheden deel uitmaken van het licht dat zich in uw wereld uitbreidt. Patronen van afscheiding worden steeds zichtbaarder. Dit kan heel verontrustend voelen. Doe wat je kunt om te zien wat er onthuld wordt, en weet dat dit alles in feite de evolutie van je wereld en je bewustzijn aanwakkert.

Doe wat je kunt om de grotere bewegingen te zien die hier spelen.

Jullie kunnen zien dat op zoveel manieren het spectrum van menselijke expressie voor meer van jullie zichtbaar is dan voorheen.

Wij zeggen jullie duidelijk, Geliefden: de Goddelijke Eenheid zal niet langer worden ontkend. De mensheid heeft collectief, op zielsniveau, gekozen om op te stijgen naar zijn volgende hogere expressie – voorbij afscheiding en in een bewustzijn van Goddelijke Eenheid.

Het werkt niet langer om te proberen mensen te onderdrukken. Informatie wordt gemakkelijker gedeeld en meer en meer mensen zijn zich bewust van wat er gebeurt met anderen die anders leven of in andere delen van de wereld wonen. Het vermogen om de menselijke familie te negeren, om de planetaire impact van keuzes te negeren, neemt af.

Ook al voelt het moeilijk om meer te zien van wat geworteld is in angst, afscheiding, gebrek en beperking, zie dit grotere bewustzijn en deze zichtbaarheid in jullie wereld als vooruitgang.

Nu willen we het even hebben over hoe jullie in deze tijd zouden kunnen leven…

Onthoud dat je eigen vrede binnenin ligt. Jullie kunnen jezelf en het collectief helpen in deze tijd, door vrede te zijn en kalm en gecentreerd te zijn. Dit gaat niet over ontkennen wat er aan de hand is, of wat actie, of aandacht nodig heeft. Het gaat er eerder om dat je zorgt voor je mentale gezondheid, je zenuwstelsel, je welzijn en ook dat je een beschikbaar kanaal bent voor hoger licht.

Bewustzijn in jullie wereld breidt zich uit door de integratie in vorm, van hoger licht. Hoger licht, hogere frequentie-energie komt in jullie rijk en jullie ervaren dit als energie-input in jullie menselijke energiesysteem. De planeet ontvangt ook hoger licht. De precessie van de Equinoxen en de Solstices en de Eclipscycli zijn allemaal evolutionair van aard; zij ondersteunen en sturen de evolutie in jullie wereld.

Jullie openheid voor het binnenkomende hogere licht en bereidheid om een staat van gecentreerde kalmte te cultiveren, komt jullie en Al Dat Is ten goede.

Als je je durft te concentreren op wat je kunt doen om je welzijn te eren. Als je aandacht besteedt aan je behoeften om te rusten, te hydrateren, je lichaam te voeden, te ontspannen, te bewegen, naar buiten te gaan, de niveaus van stress die je ervaart in balans te brengen, pauzes te nemen en jezelf te voeden met schoonheid, vreugde, liefdevolle relaties en heel belangrijk, elke dag wat tijd door te brengen bewust van en in de natuur, begin je te ZIJN op een manier dat het Leven Zelf wortel kan schieten en zich via jou, als jij, op nieuwe manieren kan uiten.

Je geest en je gedachten zijn krachtige filters voor je ervaring. Ze openstellen, bereid zijn om dingen opnieuw te zien, bereid zijn om de aangeboren goddelijkheid te erkennen, zelfs in de moeilijkste ervaringen, of inzichten en nieuwe informatie, is helend. Je aanwezigheid kan helend zijn, door eenvoudig te erkennen dat op het diepste niveau van ervaring, het Leven Eén is. God is alles. Goddelijkheid is aangeboren en aanwezig in alles. Zelfs wanneer het ontkend wordt. Zelfs wanneer het genegeerd wordt. Zelfs wanneer men ervoor kiest te handelen in strijd met de innerlijke stromingen van helderheid en leiding.

Zelfs in de ergste uitingen in jullie wereld, komen de energie en de betrokken mensen voort uit de Oneindige Eenheid; Al het Leven is Eén en Al het Leven is Goddelijk.

In jullie wereld kan men dit negeren en ontkennen, maar het kost energie en de energie die het kost, neemt toe. Mensen die hun ervaring willen beheersen, die in angst leven en macht zoeken, verenigen zich omdat het minder uitdagend is dan het innerlijke bewustzijn te onderdrukken van wat hen roept tot Liefde, Herinnering en Waarheid.

Ieder mens wordt van binnenuit aangespoord door alles wat hij is.

Vertrouw op het Leven om zichzelf te doen ontwaken en doe wat je kunt om te zijn zoals je bent — een wegbereider, een waarheidsdrager, een aanwezigheid van liefde en heelheid in een ontwakende wereld.

We moedigen je aan om je terug te trekken als je dat nodig hebt, en elke dag voor jezelf te zorgen, je open te stellen voor de innerlijke vlakken en je uitbreidende energie te voelen en de liefde en steun die hier voor je zijn. Bezoek je innerlijke verbindingen opnieuw gedurende de dag als je dat nodig hebt, als je dat wilt, als je geïnspireerd bent, om open en beschikbaar te blijven voor de binnenkomende sjablonen en stroom van hoger licht.

Kom samen met anderen die jouw toewijding delen aan de Waarheid, aan Liefde, aan de Eenheid die Alles is.

Doe een beroep op jouw Engelen, Buitenaardsen en andere Lichtfamilies. Erken en verbind je met de natuurlijke wereld en de specifieke aspecten van de Schepping waar je een natuurlijke affiniteit mee en mee hebt. Het leven is LEVEND en kent jou. Jullie weten welke aspecten van het Leven tot jullie spreken en jullie diepe vreugde en innerlijke vrede geven. Maak regelmatig contact op deze manieren tot een prioriteit. Wees gul voor jezelf, en laat je optillen door alles wat je hart doet zweven.

Vraag om en stel je open voor de enorme steun die er voor je is. Kies ervoor om bewust op te merken, en te zoeken naar manieren waarop je wordt gesteund, vastgehouden, het pad voor je wordt geopend, verlicht, gracieus gemaakt en vol mogelijkheden voor het uitbreiden van expressie en vreugde. Druk dankbaarheid uit voor alles – want alles beweegt het hele Leven vooruit.

Je bent nu hier omdat je ervoor gekozen hebt om hier te zijn. Vertrouw op jezelf en op Al het Leven.

Heb vertrouwen en weet: Alles is EEN.

Wij zijn met jullie in solidariteit en liefde!

IK BEN Aartsengel Michaël met de Raad van Stralend Licht

Kanaal: Ailia Mira

Copyright © 2010-2022 AILIA MIRA MEDIA. All Rights Reserved.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org