Aartsengel Michaël en de Council of Radiant Light (Raad van Stralend Licht): Wees Levend Voor Dit Alles / Gechanneld door: Ailia Mira

Aartsengel Michaël en de Council of Radiant Light (Raad van Stralend Licht): Wees Levend Voor Dit Alles

Gechanneld door: Ailia Mira – 18 September 2021

Dierbaren,

Wij groeten jullie in liefde. Wij groeten jullie als oude zielen, als zielen die pas ontwaken op nieuwe niveaus van jullie belichaming. Wij groeten jullie als vrienden.

De tijd waarin jullie nu leven is er een die wonderbaarlijk is en lang verwacht werd. Jullie wereld bevindt zich in de beginfase van nieuw leven. Veel hangt nog in de lucht, en daarom ligt er een enorme kracht in jullie creatieve keuzes. In de manier waarop jullie kiezen om deel te nemen.

Nooit eerder hebben jullie zoveel vernietiging en chaos gezien. Of dat denken jullie. Wij weten dat jullie al eerder op plaatsen als deze zijn geweest, in tijden als deze, of iets dergelijks, zodat op een diep niveau in jullie eigen heelheid; het licht in jullie weet hoe het moet spelen.

Denk daar even over na en laat jezelf weten dat wat wij zeggen echt is.

Je kwam hier als een wegbereider, een lichtdrager, iemand die de natuur begrijpt en de ongeziene subtiele dingen in het leven. Je kwam hier als een heks, een wondergerichte vrouw, een leider, een liefhebber van sport, een krachtige ziener, een minnaar, een empath, een kunstenaar, een schrijver, een moeder, een nieuwe vorm van gender, een koningin herboren in het leven in een land en tijd met geen koninginnen. Een zangeres, die stem wil geven aan de liederen van de wereld.

Jullie komen van vele plaatsen. Vele mogelijkheden om je uit te drukken in dit universum en alternatieve universums. Jullie zijn geboren in lichamen en hebben er ook in gewandeld.

Velen zijn nu hier en kennen de Aarde ook voor de eerste keer. Degenen uit andere Universa, die andere sjablonen van Licht brengen, andere structuren harmonisch aanbieden, om dit rijk van focus te verrijken.

En zo is het.

Nu is de tijd weer aan het verschuiven en draaien. Het innerlijke licht in jullie werkt aan zijn magie. Dit is zielsenergie die jullie transformeert. Het verzacht en opent jullie, als jullie het toelaten. Het neemt de golven op golven van snel bewegend, hoogfrequent licht dat naar jullie planeet beweegt en harmoniseert ze, gebruikt ze om jullie vorm zelf te verheffen en te vertalen; het verandert jullie. Het opent dat wat verlicht en toegestaan moet worden om te stromen.

Jullie kunnen merken dat dit zich snel naar boven en buiten jullie beweegt. Veel sneller dan ooit tevoren. Misschien voel je je vastzitten en merk je dat je bent teruggetrokken. Dit is een uitdagende tijd. Waar het licht binnen in jullie je vooruit stuwt en de wereld zoveel minder stabiel lijkt, is het moeilijk om te weten waar je moet staan, hoe je in nieuwe ruimtes of manieren van zijn kunt stappen waar je nog niet geweest bent. En toch zullen de innerlijke ingevingen je zo voortstuwen, als dat jouw weg is. Als je je vast voelt zitten, nodig dan de energie uit om te stromen door je bereidheid uit te spreken om te evolueren, te veranderen, veranderd te worden. Roep licht naar je toe en nodig je energie uit om te verfijnen, te reorganiseren en je te laten zien hoe je nu jezelf kunt zijn.

De manieren om jezelf te zijn, zullen nu anders zijn. Hetzij in vorm, hetzij in ervaring. Want de wereld is veranderd en aan het veranderen.

Jullie weg wordt in focus en stroming geperst, jullie worden gevoed voor maximale coherentie in de nieuwe setting van jullie collectieve co-creatie. De Goddelijke Orde vraagt om zijn weg met jullie, in overeenstemming met jullie wereld nu. Om jou te ontwikkelen, als jou. Dit is hoe de dingen aan het verschuiven zijn. Collectief en persoonlijk. En jullie, in jullie hoedanigheid, mogen beslissen hoe jullie willen spelen.

De Equinox brengt jullie deze week een prachtige gelegenheid voor diepe voeding en her-centrering. Het centrum van je wezen is er nog steeds binnen in je, maar jouw relatie tot alles is zo bewogen. Je moet durven loslaten wat compleet is, wat verouderd is en wat je gewoon geen vreugde schenkt, om de diepste niveaus van resonantie met je ziele-zelf te vinden.

We moedigen je aan om tijd te reserveren om op te ruimen en los te laten. Om te rouwen, te voelen en uitdrukking te geven aan alles wat er is en wat van nature door je heen wil bewegen – het leven is bedoeld om te stromen – je zult weten wat dat is, als je ruimte geeft aan jezelf om je lichaam te voelen en te vragen: wat wil er nu bewegen?

Je kunt altijd een beroep doen op het licht in je – de aangeboren verbinding met de ziel, om helder te worden, om je te heroriënteren, voor leiding en moed, om te weten hoe je verder moet. De weg vooruit zal altijd als waarheid aanvoelen, zelfs als je die liever niet uitleeft. Je zult weten wanneer het waar en echt voor je is, als je het vraagt, en als het aanvoelt als iets dat je liever vermijdt?

Onthoud – dit is nu onze tijd. De tijd voor het Licht van binnen om tot een veel expansievere uitdrukking te komen en dan? Om in de wereld te stromen. Dit is de tijd van de hemel op Aarde, de expansie van licht, de verheffing van vorm, het ontwaken tot Eenheid.

Durf te vertrouwen op de stam, de erfenis van de mensheid die allen voortkomen uit de Eenheid die Alles is. Durf te geloven dat je je eigen stroom kunt eren en openen en dat ieder mens naar zijn volgende niveau van expressie zal worden geleid.

Dit is een ervaring van meer en meer licht worden. Het is altijd jullie natuur, om te gaan, te verschuiven, te stromen, uit te breiden naar meer en meer licht. Alles aan deze reis is natuurlijk, ook al lijken de vormen en dynamieken op deze planeet misschien overweldigend levendig en kan de destabilisatie van de collectieve patronen je even doen stilstaan… Alles in jullie weet hoe terug te keren naar licht, licht te laten stromen, uit te breiden naar meer licht, samen te smelten met licht, licht tot je te roepen.

Licht, geliefden, is wie jullie zijn.

En, ook, wees niet bang.

Als de angst echt is, voor je veiligheid of je leven in het heden, negeer dan wat we hebben gezegd en zorg nu voor jezelf, op welke praktische en directe manier je dat ook moet doen.

Als de angst mentaal of op de toekomst gericht is, en dat is een groot deel ervan, kijk dan of je een stap opzij kunt doen. Kijk wat je wilt liefhebben, ervaren, kennen en creëren. Zie wat je diepste innerlijke weten je oproept te zijn, en omarm het moment op die manier. Liefdevol.

Je bent geschapen om lief te hebben en gemaakt om uit te breiden naar meer en meer licht.

Het andere ding dat je je zou kunnen herinneren?

Je kwam hier om te creëren als jezelf. En je wist dat je bij vrienden zou zijn. Verwante geesten in menselijke vorm en vormloze velden van oneindig licht. Jij kent ons en wij kennen jou. We zitten hier samen in. We zijn vrienden en familie en onze weg samen, is duidelijk.

Je bent hier niet gekomen om iemand anders te zijn. Of hun pad te volgen. Ja, sommige paden lijken op het jouwe en kunnen je inspireren en opbeuren, je aanmoedigen en je helpen inzien dat de weg vooruit mogelijk is. Maar jouw pad, is van jou en van jou alleen.

Jou pad is een rijke, oneindig unieke ervaring die tot stand komt door jou, en de ziel-jou, altijd in voortdurende communie met het Leven zelf. Het is voortreffelijk en mooi en jullie, in jullie kracht, kunnen het ontwikkelen, de zich steeds uitbreidende visie ervan ontvangen en het uitleven als jullie dat willen.

De energie van verre universa breidt zich nu ook uit. En altijd.

Jullie rijk is niet het enige rijk dat naar meer licht beweegt.

Er is kennis en bewustzijn van deze uitbreiding diep in jullie en in de wereld om jullie heen. Het leven weet dat glorie en hereniging de weg is die dit alles gaat. Alles gaat naar het licht, geliefden. Wij ook, op een bepaald moment – het is de weg naar huis. De manier waarop het leven stroomt. Eindeloze iteratieve expressie en de gelukzaligheid van herenigingen in bewustzijn.

Jullie visie op deze wereld, deze tijd, jullie leven, is belangrijk. Het geeft vorm aan de manier waarop je deelneemt. En zoals we al eerder hebben gezegd, jij doet ertoe; jij bent belangrijk. Jouw manier van leven en zijn en voelen en denken en wat jij als jouw visie ziet, is creatief. De manier waarop je praat over hoe het leven verloopt, vormt je ervaring en je ervaring is een deel van wat de collectieve ervaring creëert.

Jullie zijn krachtig en soeverein en in vele opzichten zeer vrij. Erken jullie aangeboren soevereiniteit en macht. Denk meer na over waar je van houdt. Denk meer na over wat je vreugde geeft en wat je roept. Geloof in jouw innerlijk weten. Hou van jezelf, hoeveel je ook doet, of waar je je vandaag ook toe in staat voelt. Hou hoe dan ook van jezelf en weet dat je altijd, eindeloos, beweegt naar meer licht, beweegt in meer licht, meer licht wordt en in dat weten, eindeloos leeft. Doen waarvoor je gemaakt bent. Levend en menselijk zijn en liefhebben. Zoals je kunt. Zoals je doet.

Dit is de ware aard van de werkelijkheid, en als je je hier centreert, en het leven toestaat naar je toe te stromen, door je heen en om je heen, zul je vreugde en  een vaste en prachtige vriend vinden.

Neem de tijd om je het energetische potentieel van dit moment te realiseren: Het leven wordt herboren op Aarde. Het is het allereerste begin van een nieuw planetair systeem van co-creatie en liefde. De zaden hiervan zijn geplant door jou en anderen, in vele levens. En nu zijn er grote kosmische golven van licht die dit potentieel van energie voorzien en activeren.

De weg voorwaarts zal veel verandering met zich meebrengen. Er zullen conflicten zijn wanneer veel verschillende visies verschuiven en tot uiting komen, en het leven een hogere expressie-orde zoekt. Speel jouw rol met visie en de open bereidheid om het leven op Aarde opnieuw vorm te geven, die diepe en moedige toewijding aan meer Leven, die je had voordat je hier kwam.

Sta zelfverzekerd, of zit, als je wilt (glimlach) op een ontspannen en open manier en voel dit… Alles. En weet, het Leven is goed, en jullie zijn dierbaar en zeer persoonlijk geliefd. Gekend. Gezien. Ondersteund. Gewaardeerd.

We nodigen jullie uit om vandaag een nieuwe belofte aan jezelf te doen. Als je die uitnodiging verwelkomt, leg dan je hand over je hart. Roep licht naar je toe. Roep je ziel aan, de oneindige Eenheid zoals jij, en vraag om gevuld te worden met licht en liefde en diepe, diepe vrede. Vraag welk bewustzijn jouw evolutie en aanwezigheid het meest dient, op dit moment. En alles wat je nog meer zou willen.

Sta dan open om te ontvangen. Laat energie in je stromen, en over je heen, door je heen en uitgedrukt worden. Dans met het leven, geliefden. Laat jezelf licht zijn!

Jullie zijn hier, nu, en de tijd is nabij. De langverwachte tijd. De tijd waarin jullie meer en meer levend kunnen zijn, en meer en meer bewust van Al dat Is, terwijl jullie hier mens zijn.

Het is voortreffelijk. Wees levend voor dit alles! En laat het stromen, gecentreerd in de bewuste verbinding met ALLES dat je bent.

We houden heel veel van jullie.

IK BEN Aartsengel Michaël met de Council of Radiant Light (Raad van Stralend Licht).

Copyright © Ailia Mira Media | Expect wonderfull – Alle rechten voorbehouden.

Vertaling: Martien / voor: wakkeremensen.org