Aartsengel Michaël: De Siriaanse Stargate-transmissies 2024

Aartsengel Michaël: De Siriaanse Stargate-transmissies 2024

Kanaal: Ailia Mira – 7 Juli 2024 Bron

Goddelijke mensen,

De grote evolutie van het bewustzijn in jullie soort, in jullie wereld, gaat door en er is zoveel prachtige vooruitgang te melden.

Er zijn nu uitgebreide hogere dimensionale frequenties actief in jullie, en afkomstig uit jullie planetaire veld. Deze frequenties stemmen je af op hogere niveaus binnen je heelheid, terwijl je deze resonantie toelaat. Het opwaarderen gaat door.

Trillingsfrequenties die je nog nooit eerder hebt ervaren in dit domein van expressie zijn nu de norm! Je hebt ze geïntegreerd en synthetiseert ze in je wezen.

Het is heerlijk om te zien.

Het doet je nu meer dan ooit goed om hartgericht te zijn en in gemeenschap te zijn met je Goddelijke Zelf, je Ik Ben Aanwezigheid. Elke dag de afstemming en harmonie met je Goddelijke Zelf openen en uitbreiden, en luisteren en voelen in jezelf naar de veranderingen die ontstaan, de nieuwheid die opkomt. Bewust van en gevoel voor WAT ROEPT JE NU? Wat wil je ten diepste?

Begrijp dat er binnenin jou een stijgende energiestroom is. Het is een stijgende, verheffende, drijvende energie. Het is de verheffende energie van Alles Dat Je Bent, en stroomt nu gestaag door je heen en is het meest prominente deel van je energiestroom – stem je erop af!

Laat jezelf voelen door op dit moment zachtjes op te merken wat je opwindt? Wat lijkt jou interessant? Wat zou je als volgende willen doen van alle opties die voor je liggen?

Welke keuze brengt jou nu in deze gepassioneerde stroom van je eigen WARE EXPRESSIE?

Steeds meer werpen jullie het oude, het onware, het beperkte af. De dingen die je verteld zijn over wie je bent, dat is niet zo. Je geeft het vrij. Het wordt ook opgeruimd door het hoogfrequente licht dat jullie integreren en synthetiseren in jullie wezen.

Dit alles creëert innerlijke ruimte. Ruimte waarin je deze stijgende stroming kunt voelen.

De opstijgende stroom is JOUW INNERLIJKE LICHT. Het Licht van Alles Dat Je Bent, stroomt naar binnen en verlicht de weg, via de vertaling van deze energie in gevoelens van plezier, vreugde en enthousiasme, in gevoelens van opwinding, nieuwsgierigheid, passie… deze gevoelens helpen je herinneren WIE JIJ bent WAAR ZIJN, en om in die stroom te centreren.

Dit is de natuurlijke evolutie naar de ware, heldere, stralende versie van JOU.

Open ervoor. Laat het je heroriënteren.

Als je nu je eigen innerlijke stroom van steeds groter wordend licht volgt, deze stijgende, opbeurende energiestroom, EN deze in geïnspireerde actie omzet, zul je je fysieke ervaring transformeren .

Je zult dit licht op een heel ander niveau belichamen en integreren als je jezelf erdoor laat leiden en het activeert door het uit te leven in expressie, in keuzes, in manieren van zijn, door ermee te creëren, vanuit het licht te spreken, te handelen. ben ermee bezig. Hoe meer je deze energie volledig in je belichaming brengt, en haar fysiek maakt door haar in je expressie te laten stromen, des te sneller zul je je overvloedige, uitgebreide stroom van je Ware Zelf vinden en beginnen te leven in het Ware, Universele Zijn. Overvloedig. Vervuld. Verheven!

Dit is een bewuste evolutie die nieuwe hoogten bereikt. Een staat van zijn waarin je zelfverzekerd en op natuurlijke wijze je soevereine autoriteit omarmt om te kiezen waar je je op concentreert en wat je claimt als je identiteit, wat je normen zijn – waar je voor beschikbaar bent, energetisch en vibrerend, en de energie van deze keuzes ervaart. Dan wordt dit als ervaring naar jou teruggekaatst.

Wij zeggen: laat je leiden door deze indicator – van wat voor je als vreugde voelt, zoals plezier, dat je met gretigheid of opwinding vervult. Wen er de hele dag aan om er keer op keer naar te voelen. Laat vreugde en wat je roept alles over je ervaring bepalen.

Begin te beseffen dat deze gevoelens de indicaties zijn dat je op één lijn zit met JOU. Deze gevoelens verlichten jouw pad van de minste weerstand, jouw pad van expansie, jouw pad van vervulling, jouw pad van toestaan.

En alles wat nu jouw wereld binnenstroomt, nodigt je uit om helder te krijgen wat voor jou echt belangrijk is. Laat al het andere vallen en durf te zijn wie je werkelijk bent. En ontdek dat jij volledig ondersteund wordt in die manier van zijn!

Het is een krachtige en zeer opwindende tijd!

Tussen nu en begin augustus zullen er enorme hogere dimensionale energieën jullie wereld binnenstromen. Je betreedt de jaarlijkse Sirian Stargate terwijl je zon in conjunctie staat met de planeet Sirius – de helderste ster aan de nachtelijke hemel.

Als uitdrukking van het Oneindige Licht van Alles binnen jullie Melkweg heeft Sirius een helderheid die ruim 20 maal groter is dan die van jullie zon.

Elk jaar tijdens de eerste week van juli gaat deze poort open als Sirius in conjunctie staat met je zon, en net als alle dingen verschijnt hij op perfecte timing! In overeenstemming met het Goddelijke Plan en de evolutionaire ontvouwing van de Schepping.

De ster Sirius straalt verhoogde trillingen en hogere dimensionale energieën uit in jullie wereld, en ondersteunt jullie bij het acclimatiseren, integreren en afstemmen op deze hogere dimensionale lichtpatronen.

Deze energie die binnenstroomt, kan je op belangrijke manieren kracht geven. Jou optillen, zoals jij het toestaat, in resonantie binnen jouw overzielstructuur en monadische structuur, en jouw bewustzijn toestaan hogere lichtexpressie te integreren en synthetiseren.

Dit is een krachtige tijd voor spirituele vooruitgang, genezing, het stappen in een nieuwe, meer verheven identiteit en het stabiliseren van je bewustzijn in hogere vibratie-expressie terwijl je je openstelt voor nieuwe herinneringen, als ervaringen, van wie je werkelijk bent en hoe je jezelf nu wilt uiten. Hier.

Het is ook bekend dat Sirius de vibratie van VRIJHEID uitstraalt en wordt geassocieerd met bevrijding.

Dat is de WARE belofte van deze poort, deze initiatie met hoogfrequente kosmische codes, perfect gecoördineerd met universele en multi-universele ascensieprogramma’s.

Dit is een energie die je kan helpen je beperkingen te overwinnen of los te laten, en je met meer gemak uit te breiden naar je ware Zelf.

Onthoud dat het belichamen en uiten van je ware Zelf – de Hogere Lichtversie van jou – het evolutionaire pad is van al het leven op aarde.

Er speelt zich een cyclus van dood en wedergeboorte af binnen jullie wereld en tot op zekere hoogte bij ieder van jullie. De oude paradigma’s van afscheiding, gebrek, beperking en verlies worden losgelaten nu het innerlijke weten van het Ware Zelf en de onderliggende Eenheid vaste voet krijgt.

Terwijl ieder van jullie je eigen Goddelijke Zelf integreert en belichaamt – alles wat je bent geworden en voortdurend aan het worden bent – en begint te leven in bewuste co-creatie met deze grotere heelheid, herwin je je innerlijke autoriteit om op soevereine wijze je realiteit vorm te geven en het Leven te creëren. je wilt leven, op een heel ander niveau van helderheid en empowerment.

ASCENSIE IS EENHEID met Alles Dat Je Bent – dat ook bekend staat als afstemming, en terwijl je hierover nadenkt, begin je te beseffen dat wat je manifesteert, JIJ bent.

Je begint te beseffen dat je niet langer bereid bent om je zo gemakkelijk te laten afschrikken van je verlangens, om de dingen uit te stellen waar je van houdt en die je aanspreken. We zien steeds vaker dat je je niet langer bereid voelt om deel te nemen aan eenzijdige relaties, niet langer bereid bent om minder te hebben dan je nodig hebt.

Je begint echt te VOELEN dat je gesteund wordt en prachtige dingen waard bent. En nu, Vrienden, zeggen wij: het is tijd om die ondersteuning bij het manifesteren te ervaren, in overvloed van allerlei aard!

Aartsengel Michaël

Kanaal Ailia Mira

Auteursrecht © Ailia Mira Media 2010-2024 | Verwacht Wonderful van Ailia Mira. Alle rechten voorbehouden.

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org