“De Eenheid van de Schepping” / door: Linda Robinson

Aartsengel Zadkiël

“De Eenheid van de Schepping”

Juli 2017 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,

Dit is Aartsengel Zadkiël, samen met Heilige Lady Amethyst en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag, wensen wij de eenheid van de Schepping en diens belangrijkheid aangaande de uitbreiding van jullie bewustzijn te bespreken.

Alle levensvormen beginnen met de Schepper. Het leven is in een staat van eenheid in deze ongedifferentieerde vorm. Iedere cel draagt de Lichtessentie van de Schepper, en dit is binnenin de cel ingeprent. Dit verzekert dat het bewustzijn van de originele essentie altijd binnenin de cel is.

Terwijl de Schepping voorwaarts ging, begonnen de cellen te differentiëren in/naar afgescheiden karakteristieken in overeenstemming met de rol zie zij zouden spelen in het grote web van het leven. Alhoewel zij zich afscheiden in/naar vele variaties, gingen zij door met het ingeprente bewustzijn te dragen waarmee zij bezield waren voorafgaand aan deze individuele afscheiding.

Daarom heeft elke levensvorm een bewustzijn, of het nu een mens, dier, plant of minerale vorm is.

Iedere levensvorm heeft een grote bijdrage aan het algehele succes en de harmonie van de werking van het Universum. Ongeacht hoe groot of hoe klein elk organisme bijdraagt aan de algehele vooruitgang van het leven.

Wanneer iedere vorm op een progressieve snelheid hoger gaat, is het resultaat een harmonieuze stijging van al het leven. In deze ideale staat, werken alle levensvormen samen voor het grootste goede van de gehele Schepping.

Dit kan visueel vergeleken worden met een groot web van Licht of het leven, hetgeen alle levensvormen omvat. Elk mineraal, iedere plant, ieder dier of mens heeft een unieke rol en positie op dit grote levensweb. Het web glanst met de zuivere essentie van Licht van de Schepper.

Beweging door wat voor levensvorm dan ook rimpelt naar buiten uit dwars over het grote levensweb en beïnvloedt alle andere levensvormen. Wanneer de intentie voor het grootste goede van allen is, overheerst een gevoel van harmonie, en gedijen/floreren alle levensvormen.

Er zijn vele manieren om deze harmonieuze vibraties dwars over het levensweb heen te verhogen.

Eén manier is om de Gouden Regel met alle levensvormen uit te oefenen. Behandel anderen zoals je graag zou willen dat anderen jou zouden behandelen. Dit betekent om elke levensvorm te eren voor de rol die het speelt in de grotere harmonie van het leven. Als je de rol die iedere levensvorm speelt in overweging neemt, ontwikkel je een waardering ervoor, of het nu groot of klein is. Je begint het met respect en dankbaarheid te behandelen.

Bijvoorbeeld, je mag de bomen bewonderen en hen bedanken voor de positieve rol die zij spelen met het zuiveren van de lucht en met het verstrekken van schoonheid en schaduw. Je wordt je bewust van de vele voordelige manieren waarop dieren over de gehele wereld heen helpen. Je begint elk deel van de natuur te waarderen als een bijdrage aan de harmonieuze beweging van de Schepping.

Je besef breidt zich dan uit naar je medemensen. Een ieder van jullie bevat een Vonk van het Goddelijke dat jullie terug verbindt met de Schepper. Met dit besef, ben je in staat om voorbij de externe verschijningsvormen te kijken en Liefde naar iedereen te sturen. Zelfs als je het niet eens bent met hun acties, kan je Liefde sturen naar hun Goddelijke Vonk binnenin. (1)

Wanneer je in overweging neemt dat alle levensvormen voortkomen vanuit dezelfde grote Schepper en dat jullie een gemeenschappelijke essentie delen, zijn jullie in staat vanuit een hoger perspectief naar het leven te kijken.

Wanneer je het leven bekijkt als een groot web van Licht, ben je in staat om te zien dat iedere actie die je onderneemt alle andere levensvormen beïnvloedt. Jullie kunnen zien hoe iedere gedachte een bepaalde eenheid van energie draagt dat dwars over het web uitrimpelt. Een actie mag zelfs een sterkere eenheid van energie dragen.

Wanneer een gedachte liefdevol is, bevordert het alle levensvormen. Wanneer het schadelijk of onvriendelijk is, voelen alle levensvormen deze verlaagde vibratie als het dwars over het web van het leven heen rimpelt. Dit besef leidt je naar het besef dat iedere gedachte het geheel beïnvloedt, en word jij je meer bewust van je gedachten.

Binnen de onderlinge verbondenheid van de Schepping, kunnen de acties van één individu een positieve invloed hebben op het levensweb.

Wanneer je liefdevolle gedachten uitstuurt, rimpelt dit naar buiten naar de gehele Schepping. Iedere levensvorm doet daar diens voordeel mee. Wanneer je een vriendelijk actie uitvoert, zoals het glimlachen naar iemand anders of het openhouden van de deur voor iemand die pakjes draagt, helpt dit het grotere goede. De hogere vibraties van deze handelingen stuurt frequenties uit die het Licht in het levensweb verhogen. Daarom, zijn het de kleine dagelijkse handelingen die jullie uitvoeren die kunnen helpen om het bewustzijn voor alle levensvormen te verhogen. Iedere gedachte of actie heeft impact op het geheel.

Geliefden, wij zijn blij dat jullie je bewustzijn aan het uitbreiden zijn terwijl jullie de vele manieren in overweging nemen waarop jullie het grotere goede van al het leven in het grote web van Licht bevorderen. Wij zijn bij jullie als jullie liefdevolle gedachten en acties binnenin de eenheid van de Schepping uitsturen.

Weet dat er groots van jullie gehouden wordt.

WIJ ZIJN Aartsengel  Zadkiel en Lady en Wij omringen jullie met Liefde

En zo zij het.

Voetnoot:

(1) – Besef dan tevens dat de persoon in kwestie de vrije keuze heeft de Liefde die je naar hem/haar stuurt te accepteren of niet. Dit beantwoordt aan de Universele Wet van de Vrije Wil/Keuze.

Bovenstaande channeling sluit prachtig aan op mijn eigen geschreven artikel: “Is De Ene (God) Volmaakt?- Is de Schepping Volmaakt? – Bestaat er Zoiets als Volmaaktheid?”

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

© Copyright 2017. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com. All Rights Reserved. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson,www.PersonalPathwaysOfLight.com. This information may be published in journals, magazines or public print only with written permission. Email: Linda@PersonalPathwaysOfLight.com