Boodschap van Aartsengel ZADKIËL: VERGEVING EN HOGER BEWUSTZIJN / via: Linda Robinson

Boodschap van Aartsengel ZADKIËL

VERGEVING EN HOGER BEWUSTZIJN

Gechanneld via: Linda Robinson – November 2021

Gegroet Geliefden,

WIJ ZIJN Aartsengelen Zadkiël en Amethist, en wij groeten jullie met Liefde. Vandaag willen we het hebben over vergeving en hoger bewustzijn.

Vergeving is een belangrijk onderdeel van hoger bewustzijn. Het draagt bij aan het opruimen en zuiveren van jullie energieveld terwijl jullie naar hogere dimensies gaan.

Wanneer je iemand, een situatie, of jezelf vergeeft, verwijder je een blokkade in je energieveld.

Alle mensen komen op hun pad situaties tegen waarvan ze wensen dat ze niet hadden plaatsgevonden. Dit kan variëren van iets dat iemand anders heeft gedaan dat je pijn heeft veroorzaakt, of het kan iets zijn dat je zelf hebt gedaan waar je veel spijt van hebt.

Wanneer een handeling plaatsvindt, of die nu jou is aangedaan of dat jij hem iemand anders hebt aangedaan, kan dat een minder dan positieve emotie in je losmaken. Het draagt een lagere vibratie met zich mee. Terwijl je stilstaat bij de verontrustende emotie, bouwt deze zich op en blijft je energiestroom blokkeren vanwege de lagere vibratie die niet compatibel is met het bewegen naar een hogere frequentie. Hoe langer je er bij stilstaat, hoe meer het groeit. Het is een vlek van energie die niet verenigbaar is met jouw ascensiepad.

Je kunt je dit voorstellen door je een mooie stromende stroom voor te stellen van heldere, stralende energie. Dan zie je een donkerder, troebele vlek van energie binnenin de heldere energie. De troebele vlek is de energie van de emoties rond de situatie die zich heeft voorgedaan.

Als je naar hogere dimensies gaat, is de energie daar fijner en heeft een hogere frequentie. De lagere vibratie die in de emotie van pijn of spijt zit, is niet compatibel en kan niet door de sluier naar de hogere dimensies gaan. Het wordt een blokkade voor een totale versmelting met de hogere dimensies. De energie van de gekwetstheid of spijt zal terug in je bewustzijn kruipen totdat je de situatie en de emoties eromheen vergeven en losgelaten hebt.

Sta geen onaardige gevoelens naar jezelf toe tijdens dit proces. Erkennen en vergeven maken gewoon deel uit van de lessen van de Aardse school die elk Wezen op het Aardse vlak doormaakt. Het is een normaal en natuurlijk deel van je progressie. Wanneer je je de les van een situatie hebt gerealiseerd en alle aspecten ervan hebt vergeven, wordt de energie eromheen opgeruimd en losgelaten. Dan is je bewustzijn verhoogd, en kun je gemakkelijker naar de hogere dimensies gaan.

Er zijn verschillende delen van het vergevingsproces die je misschien wilt overwegen. Een heel belangrijk deel is jezelf te vergeven. Als je dit niet doet, ook al heb je iemand anders of de situatie vergeven, kan er een residu van de oude energie overblijven.

Dit is een belangrijke stap, of de situatie nu inhield dat iemand anders jou pijn deed of dat jij die ander pijn hebt gedaan. De energie rond de situatie is er nog steeds. Wanneer je jezelf en alle andere betrokkenen vergeeft, kan alle energie worden opgeruimd.

Als je door het proces van vergeving gaat, wees dan mild voor jezelf. Behandel jezelf zoals je een geliefde vriend zou behandelen. Dit is een tijd om jezelf te koesteren met begrip en vriendelijkheid. 

Als je kijkt naar vergeving in een situatie, bedenk dan wat je ervan geleerd hebt. Misschien heb je aan kracht of moed gewonnen. Misschien heb je een vermogen ontwikkeld om dingen vanuit een ander perspectief te zien. Misschien heb je stappen ondernomen om verder te komen op je pad. Het betekent niet dat je elke herinnering aan wat er gebeurd is, uitwist. Het betekent dat je jezelf, anderen die erbij betrokken waren en de situatie zelf vergeeft. Daarna laat je de emoties eromheen los.

Dit verwijdert de blokkades die er waren. Misschien wil je het vergevingsproces volgen met de Violette Vlam om alle resterende energie rond de situatie te verwijderen.

Terwijl je vergeving beoefent, realiseer je je dat dit een natuurlijk deel is van het Aardse vlak en derde dimensionale ervaringen. Het is een doorgaand proces. Wanneer je op regelmatige basis vergeeft, worden de kwetsen en spijt losgelaten. Je energieveld blijft helder, en je omarmt hoger bewustzijn.

Hierdoor kan je Licht helder schijnen, en ga je vooruit op je ascensiepad.

Geliefden, wij zijn blij dat jullie je richten op vergeving en hoger bewustzijn voor het grootste goed.

Weet dat jullie zeer geliefd zijn.

WIJ ZIJN Aartsengelen Zadkiël en Amethist

…en wij omringen jullie met Liefde.

En zo is het.

Aartsengelen Zadkiël en Lady Amethist

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org