BOODSCHAP VAN AARTSENGEL ZADKIEL – JULLIE GODDELIJKE VERBINDING / door: Linda Robinson

BOODSCHAP VAN AARTSENGEL ZADKIEL – SEPTEMBER 2021

Gechanneld via Linda Robinson – 30 Augustus 2021

JULLIE GODDELIJKE VERBINDING

 Gegroet Geliefden,

WIJ ZIJN Aartsengelen Zadkiel en Amethist, en wij groeten jullie met Liefde. Vandaag willen we het hebben over jullie Goddelijke Verbinding.

Jullie zijn een prachtig Wezen van Licht, en jullie bewegen je naar hogere dimensies op je ascensiepad.

Terwijl jullie verder gaan op je pad, willen wij dat jullie je focussen op je Goddelijke Verbinding met Al Dat Is.

Deze verbinding stelt je in staat om gecentreerd en vredig te blijven terwijl je door je dagelijkse leven gaat. Het helpt jullie ook om je missie uit te voeren met de intentie van het hoogste goed.

De Goddelijke Schepper Energie is zeer liefdevol. Het draagt de hoogste vibratie, en het is er voor alle Wezens te allen tijde. Wat je ook aan het doen bent of waar je ook bent, je baadt in de prachtige, liefdevolle energie van de Schepper. Deze liefdevolle energie brengt hoop, aanmoediging, verbondenheid en Eenheid.

Jullie Goddelijke verbinding is via jullie Goddelijke Vonk in jullie hartcentrum. Telkens wanneer jullie je concentreren op je hartcentrum en je Goddelijke Vonk, kun je deze liefdevolle verbinding voelen. Hoe meer je je ontspant in dit gevoel, hoe groter het besef van de verbinding zal zijn.

Dit leidt tot een realisatie van Eenheid. Je bent je ervan bewust dat de energie van de Schepper alles omvat. De hele Schepping bestaat binnen deze energie. Dit omvat alle Wezens en alle universa. Elk deel van de Schepping, of het nu dierlijk, plantaardig of mineraal is, maakt deel uit van deze grote energie. Je wordt je ervan bewust dat elk deel van de Schepping er is met een doel en deel uitmaakt van het grote ontwerp.

Met dit besef, nemen je gevoelens van Liefde en Eenheid toe.

Je wordt je ervan bewust dat wanneer je je bewust richt op je Goddelijke verbinding, jouw Liefde voor de hele Schepping toeneemt.

Je beseft dat, omdat je deel uitmaakt van het grote energieveld van Eenheid, je gedachten en gevoelens invloed hebben op andere delen van de Schepping.

Wanneer je je bewust concentreert op je Goddelijke verbinding, kunnen jouw prachtige vibraties helpen anderen op het pad aan te moedigen.

Jullie liefdevolle, zorgzame gedachten en emoties golven uit in de dimensies. Dit kan alle vormen van de Schepping aanmoedigen om in harmonie samen te werken. Jullie liefdevolle vibratie is aanwezig, wat jullie ook aan het doen zijn. Waar je ook gaat en wat je ook doet, je liefdevolle vibratie is aanwezig. Je liefdevolle intentie vult elke gedachte en handeling.

Wanneer jullie de intentie van het hoogste goed toevoegen, stijgt jullie vibratie naar hogere frequenties, en dit versterkt je ervaring van je verbinding met het Goddelijke.

Met de intentie van het hoogste goed, kun je situaties vanuit een hoger perspectief bekijken. Ook al ben je het misschien niet eens met alle acties die je ziet, je kunt objectief blijven en Liefde en compassie naar de situatie sturen. Je richt je op de Goddelijke Vonk van elk Wezen, terwijl je beseft dat ze deel uitmaken van de Grote Schepping. Jouw Liefde en mededogen worden gestuurd als een aanbod van het hoogste goed.

Dit stelt jullie in staat om gecentreerd en vredig te blijven, terwijl jullie liefdevolle vibraties aan alle betrokkenen geven. Jullie focussen op jullie Goddelijke verbinding en de Eenheid van de hele Schepping.

Hoe meer jullie je afstemmen op de eigenschappen van Liefde, mededogen en hoogste goed, hoe meer jullie je verbonden zullen voelen met het Goddelijke. Als jullie elke dag wat tijd besteden aan het concentreren op deze verbinding, kunnen jullie dit besef versterken naarmate jullie hoger komen op je spirituele pad.

Jullie zullen doorgaan met het uitzenden van rimpelingen van Liefde en vrede terwijl jullie de Eenheid van de Schepping ervaren. Jullie zullen op je spirituele pad naar steeds hogere dimensies stijgen en anderen van Licht voorzien.

Jullie zijn een geliefd deel van de grote Goddelijke Schepping.

Geliefden, we zijn blij dat jullie je focussen op je Goddelijke verbinding en hoogste goed.

Weet dat jullie zeer geliefd zijn.

WIJ ZIJN Aartsengelen Zadkiel en Amethist

…en wij omringen jullie met Liefde.

En zo is het.

Aartsengel Zadkiel

Kanaal:Linda M. Robinson

Copyright © 2021 Linda M. Robinson, PersonalPathwaysOfLight.com. Alle rechten voorbehouden. Plaatsing op websites is toegestaan, zolang de informatie niet wordt gewijzigd, uittreksel of toegevoegd, en vermelding van auteurschap, met inbegrip van mijn naam en website, wordt gegeven.  Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com. Deze informatie mag alleen met schriftelijke toestemming worden gepubliceerd in tijdschriften, magazines of in drukwerk.  E-mail:  Linda@PersonalPathwaysOfLight.com.

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org