Boodschap van Aartsengel ZADKIËL ~ Je Focussen Op Je Goddelijke Oorsprong.

 

Boodschap van Aartsengel ZADKIËL ~ Januari 2023

Je Focussen Op Je Goddelijke Oorsprong

Gechanneld door: Linda Robinson

Gegroet Geliefden,

WIJ ZIJN Aartsengelen Amethist en Zadkiël, en wij begroeten jullie met Liefde. Vandaag willen we het hebben over het focussen op jullie Goddelijke oorsprong.

Je bent een prachtig Wezen van Licht. Je komt voort uit de Allerhoogste Schepper. Je barstte uit als een briljante Vonk van Licht tijdens het manifestatieproces. Je was begiftigd met alle zuiverheid en grootsheid van de Bron. Je maakte deel uit van de grote Eenheid. Je hele bewustzijn draaide om het grootste goed voor allen. Je verlangen ging uit naar het hoogste goed.

Dit was je uitgangspunt toen je begon aan je grote avontuur als geïndividualiseerd Lichtwezen.

Toen je aan je reis begon, was je je ervan bewust dat, je deel uitmaakte van de grote Eenheid, dat jouw gedachten, gevoelens en handelingen anderen energetisch beïnvloedden. Jullie trillingen gingen van jullie uit naar de rest van de Schepping. Wanneer je jouw gedachten, gevoelens en handelingen op een hoge frequentie hield, zorgde dat voor een bemoedigende sfeer voor anderen.

Jouw grootste verlangen was om de Schepper en de hele Schepping van dienst te zijn voor het hoogste goed. Jouw frequentie was afgestemd op dit verlangen.

Ook al begon je aan jouw individuele missie van dienstbaarheid, je droeg gemeenschappelijke kenmerken met je mee die door andere Lichtwezens werden gedeeld.

Jullie hadden een diep gevoel van Liefde voor de hele Schepping. Deze Liefde was een frequentie en geen emotie. Het was een zeer hoog begrip van jullie gedeelde oorsprong en de wederzijdse Liefde die de Schepper jullie heeft geschonken. Liefde was de overtreffende trap van jullie essentie.

Jullie wisten dat elk Wezen in zijn hartcentrum een Vonk van het Goddelijke droeg die deze Liefde weerspiegelde. Dit was en is jullie verbinding met elk Wezen. Ook al gingen jullie op verschillende missies, jullie gemeenschappelijke verbinding was jullie Vonk van Licht.

Een nauw verwante metgezel van Liefde is mededogen. Deze eigenschap laat zien dat je empathie en begrip hebt voor andere Wezens en hun situaties. Elk wezen heeft een unieke missie in deze incarnatie. Zelfs als zij zich in een situatie bevinden die je niet zou hebben gekozen, voel je mededogen voor hen en wil je het beste voor hen. Je stuurt hen Liefde terwijl zij zich door de situatie heen werken.

Dit wordt vaak gevolgd door vriendelijkheid. Een daad van vriendelijkheid kan een ander wezen naar een hogere trilling helpen. Een glimlach, een vriendelijke uitdrukking, of het bewonderen van iets aan iemand kan zijn dag opfleuren. Liefdevolle gedachten sturen, waar je ook bent, is een daad van vriendelijkheid. Het zijn vaak de kleine daden van vriendelijkheid die precies zijn wat iemand nodig heeft.

Dit ondersteunt een bewustzijn dat elk Wezen een unieke rol te spelen heeft in het Goddelijke plan van de Schepping. Dit besef leidt tot waardering voor je eigen talenten en vermogens en die van andere Wezens. De unieke missie van elk wezen maakt deel uit van het grote ontwerp van de Schepping. Als een deel ontbreekt, is het ontwerp onvolledig.

Jou verlangen om je eigen unieke missie voor het hoogste goed uit te voeren, terwijl je de rol van anderen waardeert, kan leiden tot een harmonieuze en vreedzame manifestatie voor het Goddelijke Plan en de geest van Eenheid.

Telkens wanneer je je richt op je Goddelijke oorsprong en deze speciale eigenschappen, ben je in afstemming met de Eenheid. Hoe meer je je op deze kwaliteiten richt, hoe sterker ze worden. Je zult je meer bewust worden van hoe ze je helpen bij je missie.

Misschien wil je elke dag wat tijd in stilte doorbrengen om na te denken over je Goddelijke oorsprong en de kwaliteiten die je meebracht toen je aan je missie begon als een geïndividualiseerd Wezen van Licht. Als je dit doet, zal je Liefdevolle frequentie door de multidimensies stralen voor het hoogste goed.

Geliefden, we zijn blij dat jullie je richten op jullie Goddelijke oorsprong.

Weet dat jullie zeer geliefd zijn.

WIJ ZIJN Aartsengelen Amethist en Zadkiël,

…en WIJ omringen jullie met Liefde.

En zo is het.

Kanaal: Linda Robinson

Copyright © 2022 Linda M. Robinson, PersonalPathwaysOfLight.com. Alle rechten voorbehouden. Plaatsing op websites is toegestaan zolang de informatie niet wordt gewijzigd, uittreksel of toegevoegd, en erkenning van auteurschap, inclusief mijn naam en website, wordt gegeven. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com. Deze informatie mag alleen met schriftelijke toestemming worden gepubliceerd in tijdschriften, magazines of publieke druk. E-mail: Linda@PersonalPathwaysOfLight.com.

Vertaling: wakkeremensen.org