Boodschap Van Aartsengel Zadkiel: HET VERFIJNEN VAN JULLIE FOCUS

Boodschap Van Aartsengel Zadkiel:

HET VERFIJNEN VAN JULLIE FOCUS

 Gechanneld door:  Linda Robinson – JULI 2022

Gegroet Geliefden,

WIJ ZIJN Aartsengelen Zadkiel en Amethist, en wij groeten jullie met Liefde. Vandaag willen wij het hebben over het verfijnen van jullie focus.

De hogere trillingsenergie blijft jullie planeet bereiken. Het brengt vele mogelijkheden voor keuzes op jullie pad.

Jullie zullen merken dat veel van deze mogelijkheden jullie bewustzijn binnendringen. Het kunnen gebieden zijn waar jullie al eerder in geïnteresseerd waren, of ze kunnen compleet nieuw zijn.

 Elk gebied is een potentiële richting voor jou op je pad. Elk draagt een bepaalde vibratie met zich mee en beweegt zich in een specifieke richting. Sommige kunnen in dezelfde richting lijken te gaan, terwijl andere totaal tegengesteld kunnen lijken.

Het belangrijkste is dat je je ervan bewust bent en weet dat je diegene kunt kiezen die voor jou geschikt zijn. Het betekent niet dat een gebied goed of slecht is. Er is geen oordeel. Het is gewoon wat op dat moment met je resoneert.

Je hebt waarschijnlijk verschillende stappen op je pad gezet, en er wordt jou nu het geschenk aangeboden om je volgende stap te kiezen.

Een deel van het kiezen van je volgende aandachtsgebied is om duidelijk te zijn over wat op dit moment belangrijk voor je is. Misschien heb je je vorige stap voltooid, of ga je ermee door. Dit is een zeer individuele keuze. Het is wat met je resoneert,

Een reden om je focus te verfijnen en te verduidelijken is om er zeker van te zijn dat je je energie richt op wat voor jou het belangrijkst is.

De energie manifesteert zich snel met de hogere frequenties, en dit biedt je een kans om te creëren wat je verlangt.

Hoe meer je je focus verfijnt, hoe gemakkelijker de manifestatie zal zijn. Je zult je gedachten en emoties op een congruente manier sturen, zodat de dingen in dezelfde richting gaan.

Dit is gemakkelijker wanneer je helder hebt wat voor jou het belangrijkste is.

Als onderdeel van dit proces kun je de verschillende gebieden van jouw dagelijks leven onder de loep nemen, zoals spirituele tijd, familie, vrienden, carrière, persoonlijke tijd, en andere gebieden van belang. Elk gebied kan iets hebben dat opvalt.

Vervolgens kun je je afstemmen op je hartcentrum om te bepalen welke aspecten op dit moment de sterkste aantrekkingskracht hebben. Je kunt observeren wat je hart doet zingen. Misschien ontdek je dat één of twee aspecten je sterker aanspreken dan de andere.

Dit stelt je in staat je energie te richten op wat op dit moment het belangrijkst voor je is.

Het toevoegen van de intentie om dit voor het hoogste goed uit te voeren verhoogt de frequentie en stelt ook de Hogere Wezens in staat om met je samen te werken als je om hun hulp vraagt.

De combinatie van het verfijnen van je focus en het uitvoeren ervan voor het hoogste goed stelt je in staat om vooruit te komen op je ascensiepad terwijl je dienstbaar bent.

Aan het eind van elke dag wil je misschien de gebeurtenissen van die dag bekijken en ze vergelijken met je verfijnde focus. Dit stelt je in staat om de gewenste aanpassingen te maken voor de toekomst. Dan kun je een gevoel van vrede hebben dat je trouw bent aan jezelf en dienstbaar bent aan het hoogste goed.

Omdat de energie altijd in beweging is, zal het regelmatig herzien van je prioriteiten en het maken van eventuele gewenste aanpassingen je in staat stellen om je focus actueel te houden en afgestemd op waar je bent op je pad.

Dan ben je in staat om naadloos van het ene moment naar het andere te gaan. Je pad zal in harmonie zijn met wat op dit moment het belangrijkst voor je is en wat je hart doet zingen.

Geliefden, we zijn blij dat jullie je focus aan het verfijnen zijn voor het hoogste goed terwijl jullie verder gaan op je pad.

Weet dat jullie zeer geliefd zijn.

WIJ ZIJN Aartsengelen Zadkiel en Amethist,

…en wij omringen jullie met Liefde.

En zo is het.

 Copyright © 2022 Linda M. Robinson, PersonalPathwaysOfLight.com Alle rechten voorbehouden. Plaatsing op websites is toegestaan, zolang de informatie niet wordt gewijzigd, gecomprimeerd of aangevuld, en creditering van auteurschap, inclusief mijn naam en website, wordt gegeven.  Linda M. Robinson, https://personalpathwaysoflight.com/ Deze informatie mag alleen met schriftelijke toestemming worden gepubliceerd in tijdschriften, magazines of in drukwerk.  E-mail:  Linda@PersonalPathwaysOfLight.com

Vertaling: wakkeremensen.org