BOODSCHAP VAN AARTSENGEL ZADKIËL- HET OMARMEN VAN GODDELIJKE EENHEID.


BOODSCHAP VAN AARTSENGEL ZADKIËL

HET OMARMEN VAN GODDELIJKE EENHEID

Doorgegeven door: Linda Robinson – Maart 2023

Gegroet Geliefden,

WIJ ZIJN Aartsengelen Amethist en Zadkiel, en wij begroeten jullie met Liefde. Vandaag willen we het hebben over het omarmen van Goddelijke Eenheid.

Jullie zijn prachtige wezens van Licht. Jullie verschenen in jullie geïndividualiseerde bewustzijn als een Vonk van Licht van de Schepper. Jullie werden begiftigd met veel Liefde en de kwaliteiten die jullie nodig hebben voor jullie huidige Aardse missie. Jullie straalde deze Goddelijke Liefde uit, waar je ook was, en jullie bleven je herinneren dat je deel uitmaakte van de grote Eenheid.

Binnen jouw geïndividualiseerde bewustzijn wist je dat jij en alle andere Wezens deel uitmaakten van dezelfde Bron. Dit gold ook voor het dieren-, mineralen- en plantenrijk.

Jullie hadden een grote eerbied voor deze verbinding. Jullie beseften dat alles en iedereen zijn oorsprong had in de Bron.

Jullie wisten dat, omdat alles uit energie bestaat, wat één persoon deed, alle Wezens beïnvloedde. Je gedachten en gevoelens bevatten energie, en wat je ook uitzond, het geheel van de Eenheid zou beïnvloeden.

Met dit besef en weten wilde je het hoogste goed voor de hele Schepping. Je gedachten en handelingen werden afgestemd op dat verlangen.

Dit besef is je door je incarnaties heen bijgebleven.

Je bent je er nog steeds van bewust dat je deel uitmaakt van de grote Goddelijke Eenheid en dat alles daarin bestaat.

Je herinnert je dat je verbinding tot stand komt via je Goddelijke Vonk in je hartcentrum.

De energie van je Goddelijke Vonk straalt door je hele Wezen. Als je je daarop concentreert, voel je de Liefde van de Schepper. Dit brengt een gevoel van vrede en Liefde en een verlangen om dienstbaar te zijn aan het hoogste goed.

Je bent je bewust van je verbondenheid met de hele Schepping.

Hoe meer je je erop richt, hoe sterker je besef van de Eenheid. Je Licht straalt van jou uit naar hen die dicht bij je staan en naar de multidimensies.

Terwijl je dit doet, speel je een belangrijke rol in de Goddelijke Eenheid.

Je dient als een herinnering en een voorbeeld voor hen die deze Goddelijke Eenheid in actie moeten zien. Jouw glimlach, jouw vriendelijke woorden en jouw liefdevolle gedachten kunnen een grote aanmoediging zijn voor anderen. Zij kunnen de Liefde voelen die van jou afstraalt. Het kan hen helpen herinneren dat ook zij deel uitmaken van de Eenheid.

Wanneer zij zich herinneren dat zij deel uitmaken van de Goddelijke Eenheid, kunnen hun gedachten en handelingen dit weerspiegelen voor anderen.

Hoe meer Wezens zich deze verbinding herinneren en de Liefde van hen laten uitstralen, hoe hoger het bewustzijn voor het collectief kan zijn. Dit komt de hele Goddelijke Eenheid ten goede.

Elk Wezen levert een bijdrage die iedereen ten goede komt.

Geliefden, misschien willen jullie elke dag wat tijd nemen om je hierop te concentreren. Laat je aandacht rusten op je hartcentrum en je Goddelijke Vonk als je je in je stille tijd nestelt. Terwijl je je er zachtjes op concentreert, kun je de Liefde van de Schepper voelen en je verbinding als deel van de Goddelijke Eenheid. Laat jezelf rusten in de vredigheid terwijl de Liefde en verbondenheid je hele aura doordringen.

Hoe meer je je hierop concentreert, hoe sterker het zal worden. Door je elke dag bewust te verbinden met je Goddelijke Vonk, zal dit bewustzijn in je bewustzijn aanwezig zijn. Het zal deel uitmaken van je voortdurende energieveld.

Dit helpt je om gecentreerd door je dag te gaan in de wetenschap dat je deel uitmaakt van iets veel groters en van de Goddelijke Eenheid. Je Licht komt ten goede aan de mensen om je heen, en het rimpelt uit naar de multidimensies. Jouw energie draagt bij tot het hoogste goed.

Geliefden, we zijn blij dat jullie de Goddelijke Eenheid omarmen voor het hoogste goed.

Weet dat jullie zeer geliefd zijn.

WIJ ZIJN Aartsengelen Amethist en Zadkiel,

…en wij omringen jullie met Liefde.

En zo is het.

Kanaal: Linda Robinson

Copyright © 2023 Linda M. Robinson, PersonalPathwaysOfLight.com. Alle rechten voorbehouden. Plaatsing op websites is toegestaan zolang de informatie niet wordt gewijzigd, uittreksel of toegevoegd, en erkenning van auteurschap, inclusief mijn naam en website, wordt gegeven. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com. Deze informatie mag alleen met schriftelijke toestemming worden gepubliceerd in tijdschriften, magazines of publieke druk. E-mail: Linda@PersonalPathwaysOfLight.com.

Vertaling: wakkeremensen.org