BOODSCHAP VAN AARTSENGEL ZADKIËL – FOCUSSEN OP HET LICHT / door: Linda Robinson

BOODSCHAP VAN AARTSENGEL ZADKIËL
FOCUSSEN OP HET LICHT

Gechanneld door: Linda Robinson – Januari 2022

 Gegroet Geliefden,

WIJ ZIJN Aartsengelen Zadkiël en Amethist, en wij groeten jullie met Liefde. Vandaag willen wij het hebben over het focussen op het Licht.

Concentratie is een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven. Het houdt je gecentreerd en vooruitgaand op wat het meest belangrijk voor je is. Gefocust zijn helpt je om het lawaai en de afleidingen van buitenaf af te stemmen. Het brengt ook de energieën op één lijn om je te helpen bij je doelen.

Een belangrijk onderdeel van gefocust zijn is duidelijk te zijn over wat je wilt. In contact blijven met wie je op dit moment bent helpt je om helder te blijven terwijl je vooruit gaat. Dit stelt je in staat om je focus aan te passen, als dat nodig is.

Focussen op Het Licht, ook wel Goddelijk Licht genoemd, is een belangrijke stap als je doelen stelt en verder gaat op je pad.

Deze focus verheft je doelen naar een hogere frequentie. Door de intentie van het hoogste goed voor allen toe te voegen, kan je Licht nog helderder zijn omdat het je afstemt op de Hogere Rijken.

Goddelijk Licht is de allesomvattende energie die de hele mensheid en de Schepping omringt. Het zijn de ijle deeltjes van energie die er zijn om je op je pad te helpen.

Wanneer je je intentie zet voor het hoogste goed voor allen, ben je in staat om toegang te krijgen tot deze Goddelijke Licht energie.

Focussen op het Licht begint in het hartcentrum, waar je Goddelijke Vonk huist. Dit verbindt je met de Schepper, met Al Dat Is. Wanneer je je concentreert op je hartcentrum, ben je in staat om de vibratie van Liefde te voelen. Hoe groter je focus, hoe meer Licht je kunt bereiken.

Wanneer je je concentreert op het Licht, doordringt het heel je Wezen. Het baadt je cellen met zijn liefdevolle en helende kwaliteiten. Het transmuteert energie van een lagere vibratie terwijl je je concentreert op de aspecten en kwaliteiten die geassocieerd worden met Goddelijke Liefde en Licht.

Hoe meer je je richt op Het Licht, hoe meer je je afgestemd zult voelen op de Goddelijke Wil. Naarmate je deze afstemming ervaart, zal je verbinding met Het Licht versterken en toenemen. Je kunt situaties vanuit een hoger perspectief zien. Je realiseert je de Eenheid van de hele Schepping.

Als je deze realisatie van Eenheid ervaart, kun je een nog sterkere verbinding met Het Licht voelen. Je kunt een verlangen hebben om je eigen frequentie te blijven verhogen zodat je in staat bent om meer Licht te dragen en het uit te stralen waar je ook bent.

Dit is een grote dienst aan de hele Schepping.

Elk deel van de Schepping, inclusief de mensheid en het planten-, mineralen- en dierenrijk, koestert zich in het Goddelijke Licht.

Het dragen en uitstralen van dit Licht kan anderen aanmoedigen op hun pad, zelfs op de kleinste manieren. Zij kunnen zich verheven voelen wanneer zij in uw aanwezigheid zijn. Zij kunnen geïnspireerd worden om vriendelijk te zijn in hun woorden en daden, of zij kunnen anderen meer aanvaarden.

Hoe het ook zij, in de aanwezigheid zijn van uw Licht maakt een verschil.

Door u te concentreren op Het Licht, kunt u de hele dag dienstbaar zijn aan het grootste goed.

U kunt de hoeveelheid Licht die u bij u draagt vergroten door u er bewust op te richten.

U zou uw dag kunnen beginnen met u te richten op Het Licht. Vraag dat je dienstbaar bent voor het hoogste goed. Daarna kunt u een paar minuten besteden om u af te stemmen op uw hartcentrum, de Liefde te voelen en u te verbinden met Het Licht. Wanneer je jezelf doordrongen voelt van de Liefde en het Licht, zul je in een harmonieuze stroom zijn en klaar voor je dag.

Misschien wilt u dit proces halverwege de dag herhalen, ook al is het voor een kortere tijd.

Dan, aan het einde van uw dag, kunt u de gebeurtenissen van uw dag willen herzien. Stem u eerst af op Het Licht. Bedank voor de manieren waarop u van dienst kon zijn. Bekijk eventuele veranderingen die u zou willen maken voor toekomstige gebeurtenissen. Voel uw verbinding met het Goddelijke en hoogste goed.

Terwijl je je blijft richten op Het Licht, ben je dienstbaar en ga je vooruit op je pad.

Geliefden, wij zijn bij jullie terwijl jullie je op het Licht richten en dienstbaar zijn voor het hoogste goed.

Weet dat jullie zeer geliefd zijn.

WIJ ZIJN Aartsengelen Zadkiël en Amethist,

…en wij omringen jullie met Liefde.

En zo is het.

Copyright © 2021 Linda M. Robinson, PersonalPathwaysOfLight.com. Alle rechten voorbehouden. Plaatsing op websites is toegestaan, zolang de informatie niet wordt gewijzigd, uittreksel of toegevoegd, en vermelding van auteurschap, met inbegrip van mijn naam en website, wordt gegeven.  Linda M. Robinson, https://personalpathwaysoflight.com/

Deze informatie mag alleen met schriftelijke toestemming worden gepubliceerd in tijdschriften, magazines of in drukwerk.  E-mail:  Linda@PersonalPathwaysOfLight.com.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org