BOODSCHAP VAN AARTSENGEL ZADKIËL – EEN CENTRUM VAN VREDE ZIJN.

BOODSCHAP VAN AARTSENGEL ZADKIËL

Gechanneld door: Linda Robinson – 30 Januari 2023

EEN CENTRUM VAN VREDE ZIJN

 

Gegroet Geliefden,

Wij zijn aartsengelen Amethist en Zadkiël, en wij begroeten jullie met liefde. Vandaag willen we het hebben over een centrum van vrede zijn.

Je bent een prachtig Wezen van Licht. Je bezit alle eigenschappen van Goddelijk Licht. Je bent liefdevol, zorgzaam en medelevend. Je maakt deel uit van Alles wat is. Je bent een stralend Licht, waar je ook bent.

In deze tijden van verschuivende energie kun je een grote rol spelen om anderen te helpen zich in vrede te voelen in deze tijd van ascensie.

Als de nieuwe, hoger vibrerende energie je rijk binnenkomt, assimileert je eigen energieveld die door lagere trillingen los te laten en hogere te omarmen. Dit is een natuurlijke toestand terwijl je met de energie mee stroomt.

Je kunt deze aanpassing begeleiden door in een vredige staat te blijven. Het besef van deze stroom vergemakkelijkt deze aanpassing. Wanneer je de dynamiek begrijpt van de energetische uitwisseling van het loslaten van lagere frequenties voor hogere, voelt het proces naadloos aan en stroomt het met gemak.

Dit proces wordt versterkt wanneer je in een gecentreerde staat van zijn in het huidige moment blijft. In het huidige moment kun je het verleden erkennen en eren, terwijl je je realiseert dat de huidige tijd is waar je bent. Het is alsof verleden, heden en toekomst zijn samengesmolten. Je bent in een centrum van vrede. Het belangrijkste is dat je aanwezig bent met de huidige energie.

Wanneer je volledig aanwezig bent, ben je afgestemd op de huidige trillingen. Je kunt je concentreren op wat er op dit moment om je heen is.

Hierdoor kun je je gecentreerd voelen. Je kijkt niet naar het verleden of de toekomst. Je bent afgestemd op het huidige moment.

Je bent gecentreerd.

Gecentreerd zijn is een vredige staat. Het is het besef deel uit te maken van Alles wat is. Je weet dat je één bent met de huidige energie.

Hoe meer je je richt op het huidige moment, hoe meer je afgestemd bent op de energie.

Dit leidt tot een innerlijk gevoel van vrede.

Je piekert niet over wat was of maakt je zorgen over wat zal zijn. Je bent gericht op de energie van het huidige moment. Je bent gecentreerd in innerlijke vrede.

Je beweegt je door je dag met de energie van de wetenschap dat je deel uitmaakt van Al Dat Is. Je weet dat dit je centrum is, en het geeft je een gevoel van goddelijke vrede.

Je weet dat het je leidt, waar je ook bent. Je bent gecentreerd in je eigen Zijn, dat deel uitmaakt van Al Dat Is.

Jouw gecentreerdheid maakt deel uit van wie je bent. Het straalt van je af, waar je ook gaat. Je hoeft je er niet op te concentreren. Het is gewoon je vibratie. Het is je Goddelijke Handtekening.

Wanneer je gecentreerd blijft, ben je een centrum van vrede, waar je ook bent. Je straalt je Goddelijke Wezen uit.

Jouw energie straalt van je af, waar je ook bent.

Dit kan een groot gevoel van vrede zijn voor de mensen om je heen. Wanneer je gecentreerd bent, is je energieveld vredig. Je straalt deze energie uit, waar je ook bent.

De mensen om je heen voelen deze vredige energie, en hun energieveld kan zich daarop afstemmen. Je vredige energie met een hogere frequentie tilt de lagere frequenties op. Je bent als een oase van vrede voor de mensen om je heen.

Je bent een centrum van vrede.

Je bewijst het hoogste goed een grote dienst door een centrum van vrede te zijn.

Misschien wil je de kracht van jouw innerlijke vrede versterken door je naar binnen te keren. Je kunt je richten op jouw Goddelijke Vonk en de innerlijke vrede voelen die daar woont. Hoe meer je je daarop richt, hoe groter je verbinding met Al Dat Is. Dit versterkt jouw verbinding als Goddelijk Wezen van Licht, en je straalt meer vrede uit voor het hoogste goed.

Geliefden, we zijn blij dat jullie je naar binnen keren en je erop richten een centrum van vrede te zijn voor het hoogste goed.

Weet dat jullie zeer geliefd zijn.

WIJ ZIJN Aartsengelen Amethist en Zadkiël,

…en we omringen jullie met Liefde.

En zo is het.

Kanaal: Linda Robinson

Copyright © 2023 Linda M. Robinson, PersonalPathwaysOfLight.com Alle rechten voorbehouden. Plaatsing op websites is toegestaan zolang de informatie niet wordt gewijzigd, uittreksel of toegevoegd, en krediet van auteurschap, inclusief mijn naam en website, wordt gegeven. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com. Deze informatie mag alleen met schriftelijke toestemming worden gepubliceerd in tijdschriften, magazines of publieke druk. E-mail: Linda@PersonalPathwaysOfLight.com

Vertaling: wakkeremensen.org