Boodschap van  Aartsengel Zadkiel: – DANKBAARHEID EN HOGER BEWUSTZIJN / door: Linda Robinson

Boodschap van  Aartsengel Zadkiel
voor December 2021

– DANKBAARHEID EN HOGER BEWUSTZIJN –

Gechanneld door: Linda Robinson – 29 November 2021

Gegroet, Geliefden,

WIJ ZIJN Aartsengelen Zadkiel en Amethist, en wij groeten u met Liefde. Vandaag willen we het hebben over Dankbaarheid en Hoger Bewustzijn.

Dankbaarheid is een zeer belangrijk onderdeel van hoger bewustzijn.

Het is meer dan alleen dank betuigen aan een persoon of aan de Schepper. Het is een energetisch proces dat je afstemt op de hogere frequenties.

Elke gedachte of emotie draagt een bepaalde frequentie. De frequentie van dankbaarheid is heel hoog. Ze is harmonieus en draagt een trilling in zich die je afstemt op Al Dat Is.

Wanneer je je dankbaar voelt, zul je waarschijnlijk een verlangen hebben om hoger op het ascensie-pad te komen. Elke stap van dankbaarheid leidt tot de volgende. De energieën bevinden zich op een vergelijkbaar hoog niveau. Hoe meer je dankbaarheid uitdrukt, hoe meer je afgestemd zult zijn op de Hogere Dimensies en Al Dat Is. Je stijgt naar een staat van hoger bewustzijn in een natuurlijke en zachte progressie.

Dankbaarheid kan ook beschouwd worden als deel van het co-creatie proces.

Bijvoorbeeld, co-creatie kan beginnen met een verzoek, zoals een verlangen naar harmonie in een situatie. Wanneer je je intentie zet, beginnen de vibraties zich daarop af te stemmen. Je voelt de frequenties van harmonie. Ze doordringen je Wezen, en je kunt zien wat jouw rol is in het creëren van harmonie.

Je kunt de Hogere Wezens vragen om in dit proces te helpen voor het grootste goed van allen. Dit kan worden versterkt door hen dankbaarheid te uiten voor hun hulp, zelfs aan het begin van het proces. Dankbaarheid is belangrijk bij elke stap van het proces omdat het helpt je vibratie hoog te houden. Het laat ook de Schepper en degenen die je bijstaan weten dat je hun hulp en begeleiding op prijs stelt.

Elke stap van het proces kan gezien worden als een deel van co-creatie. Het uiten van dankbaarheid bij elke stap helpt je op het gewenste pad te blijven.

Als je dankbaarheid uitdrukt, breidt je energieveld zich uit. Dit leidt tot een gevoel van Universele Liefde. Wanneer dit gepaard gaat met een verlangen naar het hoogste goed, stijgt je vibratie naar een nog hogere frequentie.

Je bent in staat om situaties vanuit een hoger perspectief te bekijken. Dit leidt tot een hoger bewustzijn. Je beweegt je naar een uitgebreid niveau van bewustzijn.

Terwijl je bewustzijn zich uitbreidt, kun je dankbaarheid uiten voor dit nieuwe inzicht.

Dankbaarheid is een voortdurend onderdeel van het ascensie-pad. Het omvat zowel kleine als grote dingen.

Als je je dag begint, wil je misschien denken aan enkele dingen waar je dankbaar voor bent.

Je kunt dankbaar zijn voor een rustgevende nacht, voor vrienden en familie, of voor het zonlicht.

Het aantal dingen om dankbaar voor te zijn is onbeperkt.

Tijdens je dag wil je misschien op verschillende momenten pauzeren en dankzeggen. Misschien heb je een goede parkeerplaats gevonden, of een vriend gezien. Misschien heb je een mooie regenboog, bloem of vogel gezien. Misschien heb je een project voltooid, of zelfs maar een deel ervan.

Aan het eind van de dag wil je misschien je dag evalueren en de vele dingen waar je dankbaar voor was en de hulp die je kreeg van de Hogere Rijken. Dit maakt de weg vrij voor een tijd van rust en verdere inzichten van de Hogere Rijken.

Als je deze oefeningen in je dagelijks leven integreert, wordt het uiten van dankbaarheid al snel een deel van wie je bent.

Hoe meer je je concentreert op waar je dankbaar voor bent, hoe meer je dankbaarheid en waardering zullen toenemen. Dit zet je vibratie op een hoger niveau, en je bewustzijn blijft zich uitbreiden.

Je voelt je verbonden met Al Dat Is en de Eenheid van de Schepping.

Geliefden, we zijn blij dat jullie dankbaarheid en hoger bewustzijn uitdrukken als een voortdurend deel van jullie pad terwijl we samenwerken voor het hoogste goed.

Weet dat jullie zeer geliefd zijn.

WIJ zijn Aartsengelen Zadkiel en Amethist,

…en wij omringen jullie met Liefde.

En zo is het.

Aartsengelen Zadkiel en Amethist

Copyright © 2021 Linda M. Robinson, PersonalPathwaysOfLight.com. Alle rechten voorbehouden. Plaatsing op websites is toegestaan, zolang de informatie niet wordt gewijzigd, gecomprimeerd of aangevuld, en creditering van auteurschap, inclusief mijn naam en website, wordt gegeven.  Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com Deze informatie mag alleen met schriftelijke toestemming worden gepubliceerd in tijdschriften, magazines of in drukwerk.  E-mail:  Linda@PersonalPathwaysOfLight.com

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org