BERICHT VAN AARTSENGEL ZADKIËL ~ JULLIE GODDELIJKE OORSPRONG

BERICHT VAN AARTSENGEL ZADKIËL ~ NOVEMBER 2023

JULLIE GODDELIJKE OORSPRONG

Kanaal: Linda Robinson – 30 Oktober 2023

Gegroet geliefden,

WIJ ZIJN Aartsengelen Amethist en Zadkiël, en wij begroeten jullie met Liefde. Vandaag willen we jullie goddelijke oorsprong bespreken.

Jullie zijn prachtige Wezens van Goddelijk Licht. Jullie zijn een vonk van de goddelijke Schepper. Dit is jullie Goddelijke erfgoed.

Jullie Goddelijke erfgoed bevat veel eigenschappen die deel uitmaken van wie jullie zijn.

Een belangrijk kenmerk is dat je deel uitmaakt van de Eenheid. Jij maakt deel uit van Alles Dat Is. Je deelt een deel van de Eenheid met elk deel van de Schepping. Je bent verbonden met elk Wezen, evenals met de planten-, mineralen- en dierenrijken.

Als onderdeel van de Eenheid is jullie Goddelijke Vonk, die zich in jullie hartcentrum bevindt, jullie voortdurende verbinding met de Bron. Het verbind jullie ook met andere Wezens.

Wanneer je in de buurt van iemand bent en ernaar streeft een gemeenschappelijke basis te vinden, vindt je het misschien nuttig om te onthouden dat zij ook een goddelijke vonk hebben, net als jij. Je deelt de Eenheid via de Goddelijke Vonk. Jullie zijn beiden voortgekomen uit de Schepper, uit de Bron. Deze herinnering kan als startpunt dienen om andere gedeelde perspectieven te vinden.

Terwijl je je concentreert op je Goddelijke Vonk en de Eenheid, ben je in staat om te ontspannen en je te verbinden met een ander attribuut van je Goddelijke erfgoed, de kwaliteit van Goddelijke Liefde.

Goddelijke Liefde is eerder een frequentie of vibratie dan een emotie.

De frequentie van Goddelijke Liefde is samengesteld uit puur Goddelijk Licht. Het is de substantie die is wie je bent. Je kwam tot bestaan als deze pure substantie toen je uit de Schepper losbarstte als een Goddelijke Vonk van Licht.

Deze zuiverheid blijft in je hartcentrum. Om je er opnieuw mee te verbinden, richt je eenvoudigweg je aandacht naar binnen en voel je de zachte trillingen die daar verblijven.

Deze frequentie kan alle andere lagere trillingen of emoties overheersen. Het is wie je bent in je ware essentie.

Terwijl je je aandacht laat rusten in de stilte van je hartcentrum en de Goddelijke Liefde, ben je in staat de Eenheid op een nog groter niveau te voelen.

Je bewustzijn breidt zich uit en je bent in staat te weten dat ieder Wezen ook uit deze Goddelijke Liefde en Licht is geschapen.

Ook al kun je het op verschillende manieren uitdrukken, in lijn met je vrije wil, jij en alle andere Wezens behouden deze pure essentie in je kern.

Wanneer jij je in uitdagende situaties bevindt, kan het herinneren van deze verbinding je perceptie verlichten. Het stelt je in staat jezelf uit te drukken op een manier die harmonieus is met je goddelijke oorsprong.

Als je je blijft concentreren op je goddelijke oorsprong, leidt dit tot een verlangen naar het hoogste goed voor iedereen. Dit verlangen tilt je waarneming naar een hoger niveau. Je bent in staat het grotere plaatje te zien. Je kunt je bewust worden van nuances die je naar een nog hoger begrip kunnen tillen. Vanuit een hoger perspectief bekeken en gecombineerd met een verlangen naar het hoogste goed, stijgt je eigen frequentie naar hogere niveaus.

Omdat jullie om het hoogste goed vragen, kunnen de Hogere Rijken jullie helpen nadat jullie om onze hulp hebben gevraagd. Vanwege de vrije wil mogen wij alleen helpen nadat om onze hulp is gevraagd.

Dit kan leiden tot een werkend partnerschap tussen jou en de Hogere Rijken. Wij zijn in staat om inspiratie en inzichten te brengen terwijl je de mogelijkheden selecteert waarvan je denkt dat ze je zullen helpen vooruit te gaan op je pad als een Goddelijk Wezen van Licht. Hierdoor kun je voor het hoogste goed dienen als brug tussen de dimensies.

Misschien wil je deze verbinding vergroten door je regelmatig op je Goddelijke oorsprong te concentreren. Laat in je stille tijd je aandacht ontspannen in je Goddelijke Vonk in je hartcentrum. Voel de liefde, het licht en de zuiverheid. Ze zijn jouw erfgoed. Laat deze hoge frequentie je hele Wezen doordringen. Je maakt deel uit van de Eenheid en je vraagt om het hoogste goed.

Terwijl je dit proces voortzet, stijg je naar steeds hogere niveaus.

Geliefden, we zijn blij dat jullie je concentreren op jullie Goddelijke oorsprong en het hoogste goed.

Weet dat er enorm van je gehouden wordt.

WIJ ZIJN Aartsengelen Amethist en Zadkiël,

…en wij omringen jullie met Liefde.

En zo is het.

Kanaal: Linda Robinson

Copyright © 2023 Linda M. Robinson, PersonalPathwaysOfLight.com. Alle rechten voorbehouden. Het plaatsen op websites is toegestaan zolang de informatie niet wordt gewijzigd, overgenomen of aangevuld, en de vermelding van het auteurschap, inclusief mijn naam en website, wordt vermeld. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com Deze informatie mag alleen met schriftelijke toestemming worden gepubliceerd in tijdschriften, tijdschriften of openbaar drukwerk. E-mail: Linda@PersonalPathwaysOfLight.com

Vertaling: wakkeremensen.org