Aartsengel Zadkiël “Stijgen naar een Hoger Bewustzijn” / Oktober 2016 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiël
“Stijgen naar een Hoger Bewustzijn”

Oktober 2016 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag wensen wij om het stijgen naar een hoger bewustzijn te bespreken.   
Jullie leven in een tijd waar er heel veel mogelijkheden zijn om naar een hoger bewustzijn te stijgen. Er is veel hogere vibrationale energie dat jullie planeet in een constante stroom bereikt. Deze hogere vibrationale energie nodigt jullie uit om het te omhelzen en het in jullie persoonlijke energiegebied te incorporeren. Het vraagt aan jullie om jullie huidige manier van bestaan/zijn te onderzoeken, zodat jullie gemakkelijker deze verfijnde energie toe mogen staan om zich met jullie huidige energie te combineren. Wanneer jullie deze nieuwe energie omhelzen, stijgt jullie bewustzijn naar een hoger niveau.
De hogere vibrationale energie bevat een vibratie van pure Liefde. Dit is een vibratie dat streeft naar het hoogste en beste voor iedereen, want het beseft dat iedereen komt vanuit dezelfde Bron en een Goddelijke Vonk bevat dat hen verbindt aan de Bron.
Deze hogere vibrationale energie bevat een boodschap dat het huidige kostuum, dat jullie in deze incarnatie dragen, een kans is om specifieke lessen te leren en om van dienstverlening te zijn op jullie eigen specifieke manier. Niettemin, is de huidige incarnatie slechts een oogknipper. Wanneer het bekeken wordt vanuit een hoger perspectief, is het een kans voor vooruitgang. Als je beseft dat er een hogere orde aan het werk is in je leven, kan je gemakkelijker naar de lessen zoeken waarvoor je kwam om te leren of de manieren waarop je van dienstverlening wilde zijn. Je kunt pauzeren voordat je reageert of nadenkt over je volgende manier van  handelen.
Er zijn heel veel manieren om het incorporeren van deze hogere energie te vergemakkelijken. Eén manier is om in het huidige moment te blijven.
Wanneer je verzeild raakt in het herleven van het verleden of te piekeren over de toekomst, ben je niet aanwezig. Je aandacht is niet geplaatst op wat je momenteel doet of wat er om jou heen gaande is. De signalen die de hogere vibrationale energie vergezellen mogen zeer subtiel zijn. Zij mogen je als een vriendelijk briesje of als het gefladder van een vlinder bereiken. Deze signalen vereisen van jou om volledig aanwezig te zijn.
De signalen van de oudere energie voelden vaak ruw aan. Dit was omdat zij sterker moesten zijn om jullie aandacht te krijgen. Nu, is deze ruwheid niet meer nodig als je volledig aanwezig blijft zodat je de zachte signalen kunt ontvangen als zij zich voordoen.
Je kunt volledig aanwezig zijn wanneer jij je focust op wat er zich in het moment voordoet. Bijvoorbeeld, als je aan het eten bent, kan jij je bewust zijn van de smaak, de textuur, het aroma en hoe het voedsel eruit ziet. Je kunt de tijd nemen om bewust te zijn van iedere beet voedsel en dank geven voor wat je ontvangt. Je hoeft niet na te denken over wat je zult gaan doen de volgende dag, de volgende week, of het volgende jaar, of over wat er gisteren gebeurde. Ben in het moment gefocust.
Iedere keer dat jij je focus in het moment houdt, sta je open om de signalen van de binnenkomende energie te ontvangen. Je bent in staat om de subtiele veranderingen en de aansporingen te detecteren die je krijgt om bepaalde acties te ondernemen.
Bijvoorbeeld, je mag een aansporing ontvangen om iemand op te bellen of om een taak te voltooien die je uitgesteld hebt.
Hoe meer aandacht je schenkt aan de aansporingen die je ontvangt in het huidige moment, hoe meer zij zullen gebeuren. Je zult gewaarworden dat je door je dag heengaat op een meer zachtmoedige manier omdat je in harmonie bent met de binnenkomende energie.
Geen-gehechtheid helpt ook bij het ontvangen van de binnenkomende energie. Als je in staat bent om oude verwachtingen los te laten en open te zijn voor nieuwe mogelijkheden, zal de hogere vibrationale energie gemakkelijker in je energiegebied assimileren. Een onbereidheid om los te laten van wat jou niet langer meer dient, creëert een barrière. Het is alsof een stenen muur daar is om alles tegen te houden van te vertrekken of te arriveren. Wanneer dit zich voordoet, blijf je in een stagnerende positie en ben je niet in staat om de hogere vibrationale energie te ontvangen.
Echter, wanneer je bereid bent om naar een situatie of een item te kijken zoals gepresenteerd in de nieuwe energie, mag je gewaarworden dat je een nieuw perspectief hebt. Je mag zien dat je niet langer meer wenst om een item te behouden of om je vast te houden aan de oude manier van denken. De nieuwe energie zal je helpen om ieder voorval te evalueren wanneer je open blijft voor wat er in het moment nodig is.
Dit staat je toe om de binnenkomende energie te ontvangen en het in je eigen energiegebied te incorporeren, omdat je in het huidige moment bent en je de behoefte losgelaten hebt om de dingen in een starre positie te laten blijven. Wanneer dit zich voordoet, ontvang je zachtjes de nieuwe energie en sta je het toe om jou te helpen naar een hoger bewustzijn en manier van zijn/bestaan te stijgen.
Geliefden, wij zijn blij dat jullie volledig aanwezig zijn in het moment en open staan voor nieuwe mogelijkheden. Wij zijn bij jullie terwijl jullie doorgaan met deze wonderbaarlijke kans.
Weet dat er groots van jullie gehouden wordt.
WIJ ZIJN Aartsengel  Zadkiël en Lady Amethyst met een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht
…en Wij omringen jullie met Liefde
En zo zij het.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All Rights Reserved Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/
Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson,http://personalpathwaysoflight.com/