Aartsengel Zadkiel “Een Kalm Centrum in het Uitgebreide Bewustzijn Handhaven” Maart 2015 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiel
“Een Kalm Centrum in het Uitgebreide Bewustzijn Handhaven”
Maart 2015 / Linda Robinson
Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij groeten jullie in Liefde en Licht vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, wensen wij om een kalm centrum te bespreken in de hogere frequenties van Licht en om het uitgebreide bewustzijn te handhaven.
De hogere Lichtfrequenties blijven doorgaan in golven van energie naar de 3de dimensie te komen die jullie op jullie pad van Ascentie kunnen helpen. Terwijl dit zich voordoet, beïnvloedt het de bestaande patronen van energie op het fysieke, mentale, emotionele en op de spirituele niveaus. Wanneer je ervan bewust blijft dat deze hogere frequentie rondom jou heen is, ben je in staat het te gebruiken voor het uitgebreide bewustzijn en het hoogste goede.
De hogere frequentie energie brengt kansen om op nieuwe manieren naar bestaande patronen en situaties te kijken. Huidige patronen van activiteit kunnen opnieuw onderzocht worden in dit nieuwe Licht van uitgebreid bewustzijn. Het is alsof oude energie losgeslagen en naar voren gebracht wordt voor een herevaluatie. Soms mag het geleidelijk gebeuren, of het mag een snellere gebeurtenis zijn wanneer het allemaal in één keer gebeurt.
Dit besef kan zich in vele gebieden van je leven voordoen. Het mag zo eenvoudig zijn als te realiseren dat je voedselvoorkeuren aan het veranderen zijn. Je mag gewaarworden dat activiteiten van interesses die voorheen zeer belangrijk waren voor jou niet langer meer je aandacht vasthouden. Je mag je bewust worden van nieuwe activiteiten die naar jou roepen om te gaan verkennen. In dit onderzoek, mag je ontdekken dat sommige huidige activiteiten ten zeerste je voorwaarts gaande beweging op je pad van ascentie ondersteunen.
Je mag ook ontdekken dat je manier van naar situaties te kijken aan het veranderen is. Je bewustzijn is bezig door te gaan zich dwars door dimensies heen uit te breiden. Als meer Licht jouw besef doordringt, wordt je evenementen en concepten op vele niveaus gewaar.
Op het 3de dimensionale niveau, mag een concept er als zwart en wit uitzien wat verschuldigd is aan de dualiteit van deze dimensie. Als jouw besef stijgt naar de 4de, 5de, en hogere dimensies, begin je de meer subtiele variaties aangaande een concept op te merken. Er zijn vele variërende en verschillende nuances. Dit mag jou ertoe leiden om naar een situatie of een concept te kijken met een veel groter besef dan voorheen. Je mag gewaarworden dat mededogen en vriendelijkheid jouw gewaarwording beïnvloeden.
Wanneer je kalm en gecentreerd bent, wordt jouw bekwaamheid om concepten dwars door de dimensies heen gewaar te worden aanzienlijk verbeterd. Je begint de vroege signalen te herkennen welke kansen voor verandering, ofwel groot of klein, aanwezig zijn. Dit staat jou toe om aanpassingen te maken als je de signalen ontvangt.
In een staat van kalmte, ben je in staat om een oase van vreedzaamheid voor jezelf en diegenen rondom jou heen te worden. Je innerlijke stilte voorziet jou van een ruimte tussen jou en de externe activiteit. Dit staat jou toe om gedurende een moment te pauzeren voordat je op een situatie reageert. Je bent in staat om gebeurtenissen te bekijken vanuit een meer neutraal perspectief en maakt beslissingen die je verhoogde staat van besef/gewaarwording reflecteren.
Het is alsof je de gebeurtenissen in het huidige moment kunt bekijken en hen ook in een groter context kunt plaatsen. Je mag beslissen dat een kleine ergernis slecht een irritatie voor het moment is en dat het niet belangrijk is in het grotere plaatje. Je bent ook in staat om gewaar te worden wanneer een gebeurtenis een grotere belangrijkheid in jouw ascentieproces heeft.
Wanneer je kalm blijft, mag je gewaarworden dat dit inschattingsproces gemakkelijker is. Je bent in staat om je binnenwaarts te keren en je af te stemmen op je Hogere Zelf voor een hoger inzicht van een situatie. Je wordt minder waarschijnlijk beïnvloed door de externe condities. Je bent in staat om naar een situatie te kijken en voor het hoogste goede beslissingen te maken.
Als jij je naar binnen naar je kalme centrum wendt, mag je gewaarworden dat je meer tijd in eenzaamheid wenst. Je mag ook wensen om in overweging te nemen om tijden toe te voegen, tijdens de dag, wanneer je pauzeert en jij je focust op je ademhaling. Dit brengt je aandacht terug naar je innerlijke centrum van kalmte. Als je jouw uitoefening verhoogd van het je naar binnen te keren, mag je gewaarworden dat de rustgevende effecten van deze uitoefening gedurende langere tijdsperiodes uitbreiden. Wanneer dit zich voordoet, wordt het een manier van zijn. Je naar binnen keren om te pauzeren wordt je standaard patroon en vermeerdert je uitgebreide bewustzijn.
In een staat van innerlijke kalmte en uitgebreid bewustzijn, neem je de volgende stappen op je pad van Ascentie. Je besef stijgt hoger, en nieuwe dimensies openen zich voor jou.
Geliefden, wij zijn blij dat jullie je naar binnen keren om een kalm centrum in het uitgebreide bewustzijn te handhaven.
Weet dat er hogelijk van jullie gehouden wordt.
WIJ ZIJN Aartsengel  Zadkiel en Lady Amethyst en Wij omringen jullie met Liefde
En zo zij het.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All Rights Reserved Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/
Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson,http://personalpathwaysoflight.com/