Zonnewende Juni 2018 en de Leeuwenpoort 8/8 2018 / Celia Fenn

Zonnewende Juni 2018 en de Leeuwenpoort 8/8 2018

Aartsengel Michael via Celia Fenn, gepost 17 juni 2018

Het Heilige Jaar van 2017/18 komt tot een einde en de Golf van Lichtcodes en Energie die werd vrijgegeven bij de Leeuwenpoort van 2017 bereikt een climax bij de Zonnewende van Juni 2018. Geliefden, het is een veelvermogende reis geweest zoals de Golven Licht en Codes van het Water meer en diepere niveaus van transformatie op jullie Planeet  activeren.
De aanhoudende golven van transformatie  die jullie hebben gevoeld, vooral sinds Maart van dit jaar, hebben allemaal deel uitgemaakt van een enkelvoudige Lichtgolf die werd vrijgegeven vanaf de Grote Centrale Zon/het Galactische Centrum ten tijde van de 8/8 Leeuwenpoort in Augustus 2017.
Nu, in deze tijd, zullen jullie weten dat in de kwantumfysica, licht kan worden ervaren als een deeltje en als een golf. Dat betekent dat een op zich zelf staande “gebeurtenis” kan worden ervaren als “golven” van binnenuit een Tijd/Ruimte continuüm.
Dus door dit Heilige Jaar heen, hebben jullie ervaren golven van transformatief Licht en Watercodes. Deze codes hebben jullie Lichtlichaam getransformeerd en uitgebreid en jullie Fysieke Lichaam gereinigd en geactiveerd. De Diamanten Lichtcodes bevatten de informatie die jullie multidimensionale Lichtlichamen “Grids” (roosters) activeren, terwijl de Diamanten Watercodes het “water” reinigen waarvan jullie zijn samengesteld en het brengt helderheid en luminescentie voor jullie Fysieke Lichaam als een voorwaarde voor het activeren van jullie Nieuwe Aarde Diamanten Lichaam Sjabloon.

Geliefden, in dit afgelopen jaar zijn jullie diep ondergedoken binnenin jullie zelf naar steeds diepere lagen van bewustzijn. Hier zijn jullie tegen het lijf gelopen de diepere lagen van het Goddelijke Vrouwelijke, deze aspecten van de Ziel en de Geest die jullie fysieke incarnatie op de Aarde gidsen. (wegwijzers)

Bij jullie ver naar binnen gaande reis, hebben jullie tegen het lijf gelopen het Goddelijke Vrouwelijk als de “Lady of the Lake” (Koning Arthur legende) en zij heeft het Heilige Zwaard Excalibur aangereikt aan het Goddelijke Vrouwelijke. Door dit te doen, bekrachtigt zij het Goddelijke Mannelijke zich voorwaarts neer te zetten en om te creëren zonder worsteling of agressie, maar eenvoudigweg in de Stroom van Goddelijke Liefde.
Wij weten dat velen van jullie zich uitgeput voelen door de worsteling om te overleven op de aarde. Wij zeggen dit is nu over. Als jullie je verbinden met jullie diep innerlijk Goddelijk Vrouwelijke en toe staan aan het Mannelijke om het Zwaard van Waarheid ter hand te nemen dat door alle illusie heen gaat, snijdt als het ware, dan zullen jullie bekrachtigd zijn om jullie pad zonder worsteling te creëren. Jullie Werkelijkheid zal zich eenvoudigweg rondom jullie heen manifesteren in overeenstemming met jullie verlangens en behoeftes, zoals aangegeven in het Nieuwe Aarde Diamanten Lichaam Sjabloon.
Op vele manieren leert ons de Oude Syrische/Egyptische Geschiedenis van Isis en Osiris dezelfde waarheid. Het is Isis, het Goddelijke Vrouwelijke, die Osiris moet bekrachtigen, het Goddelijke Mannelijke, tot een daad van magische creatie, om het Nieuwe geboren te laten worden in de vorm van het magische kind Horus. Het is Horus die duisternis verbant en de Eeuw van Licht creëert.
Jullie zijn er nu gereed voor om deel te nemen aan deze diepgaande en schitterende gemeenschappelijkheid van het “Heilige Huwelijk.” Binnenin jullie komen op één lijn de Tweelingvlam energieën van het Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke en Harmonie en Bekrachtiging. Op dit moment kan het Nieuwe worden geboren als een Geheiligd Testament van Goddelijke Liefde en Harmonie op de Aarde.
Zo binnenin ieder van jullie, geeft de innerlijke Tweelingvlam verbintenis, aanleiding tot bekrachtiging, magie en de ervaring van de mooie Nieuwe Aarde.
Bij de Zonnewende, zullen jullie de kracht ondervinden van de toevloed van Diamanten Licht en de Watercodes, wanneer jullie Ziel, Lichaam en Geest deze wonderlijke samensmelting creëren of Heilige Verbintenis gekend als het “Heilige Huwelijk”, waar alle aspecten zich verenigen om Goddelijke Liefde, Creativiteit en Mededogen uit te drukken.
En wanneer jullie deze krachtige energieën belichamen en omhelzen, wees ervan verzekerd om goed voor jullie fysieke lichamen te zorgen als er wordt geacclimatiseerd  met deze krachtige nieuwe frequenties en vibraties.
De Volgende Golf : Het Planetaire Nieuwe Jaar en de Leeuwenpoort 2018-06-22
En zo belanden jullie, Geliefden, bij de Poorten van een Nieuwe Cyclus en een Nieuw Heilig Jaar. Het Planetaire Nieuwe Jaar begint op 26 Juli na de “Dag buiten de Tijd” op de 25ste Juli.
Dit is het moment dat de Leeuwenportalen zich openen en een nieuw en meer geëvolueerde Spiraal van Tijd mogelijk is gemaakt en kan worden gecreëerd voor het volgende Heilige Jaar.
Op dit moment is het essentieel om jullie persoonlijke vibratie hoog en helder te houden, door alle illusies heen snijdend en alleen te richten op Liefde en Harmonie. Sta niet toe dat iemand of wat voor gebeurtenis dan ook op dit moment, jullie naar beneden te halen, naar angst en boosheid, want deze emoties zullen jullie op een lagere frequentie houden en voorkomen dat jullie reiken naar een hoger niveau van bewustzijn.
Herinner jullie zelf eraan om Licht te zijn en ook om jullie harten te zijn zo licht als een veer als jullie omhoog zweven naar hogere niveaus van Zijn in de Nieuwe Cyclus.
Na de val van Atlantis en het verlies van integriteit in het Oude Egypte, was de verbinding verloren geraakt met de Heilige Leeuw Portalen en de Heilige Leeuw Energie. Mensen werden afgesneden van deze kennis en medeweten en tijdspiralen werden ‘tijdlijnen” en ze werden ingesloten door de illusie en valsheid en manipulaties door degenen met duistere harten.
Nu, bij de dageraad van de Nieuwe Aarde, wordt  de gelegenheid aan jullie  gegeven om te herverbinden met de Koninklijke Leeuw Bewakers en om te creëren binnen de Heilige Spiralen van Tijd en Manifestatie met volledige Duidelijkheid en Integriteit.
Aangezien jullie de 8/8 Sterrenpoort naderen, of Leeuwenpoort, de Bewakers van het Licht zijn aan het wachten om jullie door het Portaal te leiden naar hogere niveaus van bewustzijn en creatie.
Als jullie het Verleden en de Toekomst eren, vertegenwoordigd door de Koninklijke Leeuwen van de Poort, zijn jullie intensief gericht op het NU als de plek voor Creatie en Manifestatie.
Ook op dit moment, zal er een nieuwe Golf van Licht worden vrijgegeven vanaf de Grote Centrale Zon om deze nieuwe Spiraal van Tijd van de Nieuwe Aarde van energie te voorzien. Het zal de helderste en krachtigste Golf van Licht zijn tot nu toe om op de Aarde te omarmen en het zal ook worden ervaren als Golven van Transformatie en Creatie in het Heilige Jaar van 2018/19.
Deze Nieuwe Spiraal van Tijd zal jullie de gelegenheid geven om jullie dromen te creëren en te manifesteren. Velen van jullie hebben grote veranderingen aangevoeld in dit laatste jaar met jullie werk, relaties en thuis energieën. Alles van dit is een “laten gaan van” geweest om jullie in een positie te brengen in een nieuwe plaats van waaruit jullie jullie Nieuwe Aarde droom kunnen creëren.
Wij wensen jullie Licht, Vreugde en Kracht toe bij het creëren van jullie Nieuwe Pad van Liefde in de Multidimensionale Nieuwe Aarde Werkelijkheid.
Celia Fenn heeft ook webinars over binnenkomende energieën en lichtcodes en de Leeuwenpoort.
Er is een boek over het onderwerp Diamanten Lichtcodes, ook als E-book.
(zie de website)
© 2006-2018 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
Vertaald door Anja