Meesterschap – Een boodschap van Aartsengel Michael / Shanta Gabriel

Meesterschap –
Een boodschap van Aartsengel Michael
Door Shanta Gabriel / 30 maart 2018
Geliefden,
We zullen vandaag spreken over Meesterschap. Meesterschap over het Zelf in de wereld wordt het principe dat je toestaat om te gedijen op de Aarde, waar discipline en focus essentieel zijn. Echter, deze discipline heeft niet het harde of strikte gevoel om meer te zijn dan meer uitlijning met je Hoogste Zelf.
Meesterschap wordt eenvoudig behaald als iemand op een bepaald moment op één lijn kan blijven met de hoogste werkelijkheid van de ziel. Dit staat je toe om in het centrum van je wezen te zijn in volledig bewustzijn, ongeacht wat er buiten je omgaat.
Trek je aandacht terug van de aandacht naar de golven van verandering die in de wereld gaande zijn. Creëer in plaats daarvan een diep systeem van wortels en kernverbindingen met de wereld van de Natuur en de Aarde die je op een energetisch niveau ondersteunt en voedt. Je zult merken dat deze focus je op meer manieren zal dienen dan je eerder hebt geweten.

De integratie van lichtfrequenties is een proces dat je in staat stelt meester te worden over je energiesysteem in deze nieuwe tijd van ontwaken. Bewustwording van dit proces accentueert je innerlijk weten en zorgt ervoor dat een diepere verbinding met je kern van waarheid op elk moment beschikbaar is. Je opent deuren naar nieuwe hogere frequenties wanneer je de lichtgolven integreert wanneer ze naar je toe komen.
Weet, dat terwijl je deze frequenties volledig belichaamt, je meer heel wordt, waardoor het leven meer vreugde kan aannemen. Er is een vermogen om vanuit je kern te bewegen met meer gemak en een dieper bewustzijn in je hart terwijl je op elk moment ontwaakt voor het goddelijke. Dit betekent echt dat je in je Lichtlichaam leeft in een 5 Dimensionale wereld.
In de loop van de tijd zijn er momenten geweest dat je in je rol als spiritueel strijder moest stappen. Dit is een van die tijden, als je in lijn raakt met je ziel in de diepste kern van je wezen, laat dat je actie in de wereld stimuleren. De kracht van de krijger omvat ook de zachte felheid van Mededogen die fungeert als het vuur van de Waarheid in jou. Wijsheid en Liefde gecombineerd met de Kracht van je centrum ontsteekt dit Mededogen, dus het is de uitgestrekte energie die op dit moment in je veld ontwaakt.
De daadkracht van de krijger wordt in evenwicht gehouden door het mededogen van het hart, en wordt zo het centrerende aspect dat jouw meesterschap op Aarde ondersteunt. Diepe nederigheid wordt een kernattribuut als de strijder erkent dat alles alleen door de Wil van het Goddelijke is volbracht. Niet mijn wil, maar uw wil geschiede zoals gezegd. Dan vindt overgave plaats binnen de solarplexus als het de zelfingenomenheid laat gaan. Wanneer je dit doet, wordt een verrassend rustige innerlijke kracht voor je gecreëerd binnen de balans tussen Liefde, Wijsheid en Kracht.
Compassie wordt een evenwichtsmiddel in je leven dat je innerlijke gyroscoop kan activeren. Vertrouw erop dat terwijl je deze evenwichtsenergie in gang zet met je intenties, een nieuwe manier van leven zich ontvouwt.
Beheersing van je emotionele en mentale componenten creëert je energetische basis terwijl je afstemming met de Hogere Focus van Wil je geleidingssysteem activeert voor het leven, dan is alles echt goed.
En zo is het.
Shanta Gabriel
voor Aartsengel Michael
Copyright: 30 maart 2018
vertaling: Martien