Hoe je te verbinden met je gidsen

AARTSENGEL MICHAEL:

Galactische Federatie

Hoe je te verbinden met je gidsen

Gechanneld door: Anjos e Luz Terapias

Wat is Meditatie?

Ik wil jullie uitleggen wat meditatie is, en waarom deze handeling, deze verbintenis zo belangrijk is.

Jullie weten allemaal dat jullie een groep lichtwezens om je heen hebben, die komen of gaan, afhankelijk van de mate van balans waarin jullie verkeren, afhankelijk van de mate van lichtuitstraling die jullie hebben. Al deze lichtwezens hebben een groot verlangen met jullie te spreken, contact te maken, zich te tonen, bestaand te worden. Jullie weten allemaal dat ze er zijn, maar hoe kun je daar zeker van zijn? Hoe weet je dat ze werkelijk om je heen bestaan?

Meditatie, wat is dat? Het is dat moment waarop je alle chakra’s opent, en je innerlijke licht laat schijnen, waardoor de mate van balans, die je op dat moment bent, zichtbaar wordt; en afhankelijk van deze mate van licht, komen wezens van licht dichterbij. Er zijn al velen die denken: “Maar hoe weet ik, dat ik alleen lichtwezens aantrek?”

Het antwoord is eenvoudig: als je licht uitstraalt, wat trek je dan aan? Onze aanwezigheid. Want hoe meer je licht uitademt, hoe dichterbij we komen. En het is duidelijk dat het op dit moment aan jullie beschermers is om een aura van bescherming om jullie heen te creëren, zodat er geen interferentie is, van welke andere soort dan ook.

Vaak ga je zitten of liggen, het maakt niet uit, en je neemt het besluit om te mediteren. En dan ben je tijdens de meditatie aan het denken, aan de rekening die je de volgende dag moet betalen, je denkt aan die heerlijke taart die je na de lunch zult eten, aan het eten dat je voor je familie zult klaarmaken en dat je zult eten, dus je gedachten dwalen af, je geest is overal behalve daar. Dus wat is het nut? Heel weinig.

Je gaat zitten om te mediteren, je hebt deze intentie, dus op dit moment beveelt jouw Hoger Zelf het openen van je Chakra’s, en je licht wordt getoond, het wordt ons getoond. Als je verbonden blijft, als je geconcentreerd blijft, blijft dat licht; als je nu aan andere dingen gaat denken, gaan je chakra’s weer dicht, en je licht trekt zich terug, waardoor het moeilijk wordt om je met ons te verbinden.

En dan zeggen velen: “Wow, ik mediteer, mediteer, mediteer en ik zie of hoor niemand”! Natuurlijk, elk geval is verschillend. Maar probeer eens te observeren, wat je denkt op het moment van meditatie, als je geest niet aan het kletsen is en elders afdwaalt. Ik ga je dus iets heel eenvoudigs leren, zodat je in verbinding kunt blijven, om je geest niet te laten spreken, om je geest niet te laten afdwalen.

Dus je gaat zitten of liggen, het maakt niet uit, je hebt de intentie om te mediteren, en als er een intentie is wat gebeurt er dan? Je chakra’s openen zich al, laten het licht dat in je is naar buiten komen. Dus op dit moment begin je te praten, maar niet over domme dingen, je zegt dat je je met ons wilt verbinden, dat je wilt evolueren, dat je klaar wilt zijn voor contact, dat je onze boodschappen wilt horen, dat je ons wilt zien, nee je bent niet stil, en gewoon intentie, je babbelt ook, maar merk dit op: je bent gefocust op een gedachte; je bent gefocust op dat moment, die verbinding. Dus als je zegt dat je de verbinding met ons wilt, dat je ons wilt zien, dat je ons wilt horen en dat je ons wilt voelen, dan ben je aan het denken ja, aan het kletsen ja, maar met een doel, de woorden maken deel uit van die context.

Je laat ons dus zien dat je niet stil kunt zijn, heel goed, maar dat je gefocust bent op het onderwerp waar we het daar over hebben, en dat je uitweidt, je verbeeldt, je verbeeldt je dat je ons ziet, je verbeeldt je dat je met ons praat. Het is alsof je in een kring van vrienden bent, rond een vuur, prachtige verhalen vertellend, maar alles op ons gericht. Dus je zult met ons praten. In het begin zal het een monoloog zijn, want om je te laten horen wat we zeggen, kost het tijd om de verbinding tot stand te brengen.

Het is niet zo dat je zegt: “Ik wil me met jullie verbinden”, en dat je dan meteen onze stem zult horen. Nee, dat is niet zo. Stel je het volgende voor … Ik zal je een voorbeeld geven dat heel goed aansluit bij wat je vandaag hebt: je wilt met iemand aan de andere kant van de wereld praten. Wat doe je dan? Je neemt het telefoonnummer van die persoon, en via dit nummer bereik je hem, dat wil zeggen, je hebt een verbinding tot stand gebracht. Het is niet gebeurd om het simpele feit van jou: “Zo-en-zo ik wil met je praten”. Er zal niets gebeuren tenzij je een gave hebt. Als je de connectie niet creëert om met de persoon te spreken, zul je niet met hem spreken. Dus moet je dit communicatiemechanisme creëren, en op dezelfde manier met ons. Het is niet gewoon dat je gaat zitten en zegt: “Ik wil me met je verbinden”, en dat wij dan onmiddellijk beginnen met in jouw geest te babbelen, dat is het niet.

Een verbinding met ons hebben moet een verzoek zijn met veel liefde, met veel genegenheid, met veel respect. Dus in de eerste paar dagen zul je monologen doen, je praat over hoe graag je onze namen zou willen weten, weten wie we zijn, weten hoe je je met ons kunt verbinden, dat je deze verbinding met ons tot stand wilt brengen, dat je deze intentie vanuit het diepst van je hart hebt, om ons te kunnen zien, om te kunnen weten dat we er op elk moment zijn, maar dat je een naam wilt hebben om te noemen, dat je een naam wilt hebben en weten dat wanneer je die naam uitspreekt, wij er zullen zijn.

Dus dit zal het dagelijkse gesprek zijn. Nee, je hoeft niet 10, 15, 20 minuten te praten, nee, dat is het niet. Je zult spreken, je zult je wil blootleggen. Wanneer je voelt dat je niets meer te zeggen hebt, en je gedachten zijn gaan ratelen, dan neem je afscheid, en de volgende dag, of wanneer je weer wilt, maak je de verbinding weer. Dus wat doe je daarmee? Het is alsof je elke dag een klein stukje van de draad naar ons toe trekt, natuurlijk is het een etherische draad, het is geen fysieke draad, het is alsof je onze telefoon zoekt om met ons te praten. Het is duidelijk dat wij geen telefoon hebben, noch een nummer, maar elke dag dat je deze wil plaatst, creëer je deze “draad” zodat de verbinding met ons kan gebeuren. En elke dag dat je deze verbinding wilt leggen, zal die draad toenemen en sterker worden, tot er een punt komt op een dag, waarop de verbinding volledig zal zijn, en dan zul je beginnen om de verbinding effectief met ons te maken.

Een ander interessant punt: je wilt je niet met ons allemaal tegelijk verbinden. De eersten met wie je je mag verbinden zijn de Engelen, je Beschermengelen, die het dichtst bij je staan. Dus het is de dichtstbijzijnde verbinding, het zijn degene waar je snel bij bent. Dus het eerste verbindingsverzoek is met de Beschermengelen. Vraag hen om zich voor te stellen of hij zal zich voorstellen. Elke persoon heeft het aantal Beschermengelen die nodig zijn voor hun bescherming. Ja, je kunt er meer dan één hebben, en ik moet je zeggen dat de overgrote meerderheid van jullie, die al resoneren met de Vijfde, er geen heeft. Onthoud, jullie maken deel uit van een grote groep, die nu op de planeet opereert, zijn vibratie aan het verhogen is, dus hebben jullie bescherming nodig.

Dus de overgrote meerderheid van jullie heeft meer dan één Beschermengel, naast de rest natuurlijk, naast de andere spirituele gidsen die jullie beschermen, maar de eerste bescherming die jullie hebben zijn de Engelen. Het is dus met hen dat je het eerste contact moet leggen, het is met hen dat je elke dag moet praten totdat je de verbinding tot stand hebt gebracht, want nadat je de verbinding met de Engelen tot stand hebt gebracht, zullen zij zelf jou helpen om de andere verbindingen tot stand te brengen. En je zult veel hulp hebben.

Dus mijn Broeders en Zusters, begin met deze oefening. Dit is op dit moment erg belangrijk voor jullie. Hoor de naam van jullie Engelen. Verwacht geen namen die je kent; het zijn engelennamen. De namen in jullie vandaag komen van de Engelen, niet andersom. De overgrote meerderheid van de engelennamen eindigt op “el”; de overgrote meerderheid. Wees je dus bewust van de namen die je zult horen, want het komt maar zelden voor dat een Engel een naam heeft die niet op die eindterm eindigt.

Dus zoek je Engelen op; probeer te mediteren; creëer een omgeving tijdens meditatie: “Ik ben nu in een groen veld, vol met dieren, bloemrijk, met zon, waterval”. Creëer. Alleen al het feit dat je aan het praten bent, daar ben je op gefocust, je bent aan het creëren, en je geest zal geen tijd hebben om af te dwalen. “Ah, maar moet ik het allemaal hardop zeggen?” Natuurlijk niet. Spreken is niet hardop, als je hardop wilt spreken kan dat, maar je kunt niet denken. Hoe dagdroom je? Je stelt je die scène voor, die plaats, dat moment, zonder iets te zeggen, en je geeft jezelf dat op zo’n manier, dat je vaak niet eens hoort wat er om je heen is.

Dus dit is wat ik wil, dat je jezelf geeft aan dat moment; creëer de sfeer die je wilt; creëer wat je wilt. Laat je verbeelding stromen. Je hebt een enorm vermogen om te scheppen en je iets voor te stellen. Dus doe het. Laat het uit je hart komen. Maak er een gewoonte van om elke dag op te schrijven wat er gebeurt. De eerste dagen zal er niets gebeuren of kan het zelfs gebeuren, afhankelijk van de betrokkenheid van een ieder. Schrijf het op. Je kunt het gevoel hebben alsof iemand je aanraakt, alsof iets je streelt. Engelen raken je meestal aan; stel je voor dat je omhelsd wordt door je Engelen, stel je voor dat ze voor je staan, groot, mooi, met een groot stel vleugels, en jij daarbinnen, omhuld door de vleugels van de Engel; omhuld door de liefde die ze naar je toebrengen.

Realiseer je wat je voelt, en schrijf het op. Schrijf elke dag op wat er gebeurt. En je zult zien dat je elke dag iets heel kleins en subtiels hebt om op te schrijven. Mis niets. Soms zelfs een geur, een rinkeling in het oor, een klein geluidje, ze communiceren op vele manieren. Dus blijf bij de les. Schrijf het op. Schrijf het zeker op. Naarmate de tijd verstrijkt, zul je zo voorbereid zijn, op dit moment, dat je een lange tijd zonder kletsende gedachten door kunt gaan. En iedereen die wil kan muziek opzetten, zachte muziek, kan zich laten wiegen door muziek, want terwijl je wordt gewiegd door muziek, is je denkgeest gefocust op muziek, hij is niet gefocust op andere dingen.

Dus gaan we beginnen met deze oefening? Laten we beginnen met leren mediteren. Mediteren is niet gewoon stil zijn, de denkgeest leegmaken; mediteren is gefocust zijn op wat je wilt, en in dit geval is het de verbinding met de wezens van licht die je beschermen. En je moet meer en meer met hen verbonden zijn, zodat je het vertrouwen in jezelf kunt vergroten. Dit heb je nodig. Je moet er in geloven dat je capabel bent en dat je sterk bent.

Dus mijn broeders, dit is de lering van vandaag. Ik hoop dat jullie het op zijn minst proberen te doen, op zijn minst proberen de gewoonte te creëren. Het is belangrijk dat dit een gewoonte wordt, en liefst altijd op hetzelfde moment en op dezelfde plaats. Het is alsof je tegen het universum zegt: “Kijk, elke dag op deze tijd ben ik hier, oké? Voor ons om die verbinding te maken.” Dan begint het universum zichzelf te organiseren, zodat dat kan gebeuren. elke dag zonder gêne, zonder dat iets je tegenhoudt om er te zijn, omdat je een verbintenis met het universum bent aangegaan. Dus doe dat. Probeer op deze manier te handelen, en je zult zien hoeveel je zult evolueren.

IK BEN DE AARTSENGEL MICHAEL! Ik ben hier, klaar, altijd, om jullie meer en meer te helpen om te groeien, om te evolueren, en om meer en meer klaar te zijn voor mijn leger van de Strijders van het Licht!

Engelse vertaling door: Luce Light

Artist afbeelding: Lori Menna

NL. vertaling: Martien