Aartsengel Michaël: Snelheid / Gechanneld door: Asara Adams

Aartsengel Michaël: Snelheid

Gechanneld door: Asara Adams – 20 September 2021

Gegroet, Geliefden.

Wij sturen jullie zegeningen van Liefde en Licht, in dit Nu-Moment, en wij nodigen jullie uit om jullie hart te openen voor onze boodschap voor jullie…

Nu de energieën intenser worden, kunnen we jullie niet genoeg doordringen van de snelheid van elke gedachte, elk gevoel, elk woord en elke actie.

Elke gedachte, elk gevoel en elke actie is een zaadje dat jullie “in je tuin planten en dat snel uitgroeit tot ofwel een overvloedige, mooie plant of een destructief onkruid.”

Elk Individueel zaadje.

Nu, meer dan ooit, is het noodzakelijk om te controleren waaraan jullie jezelf blootstellen en wat jullie in je geest en hart planten.

Omdat de energieën zo intens en snel zijn, is de kracht en impact van elke gedachte, elk gevoel, elk woord en elke actie exponentieel.

Elke keer dat jullie iets waarnemen op jullie internet of een gesprek, blijft het bij jullie en trekt het meer naar jullie toe zoals gedachten en gevoelens en uiteindelijk: ervaringen.

Jullie zelfdiscipline en het bewaken van wat jullie in je geest toelaten en wat jullie overwegen is de enige weg uit jullie huidige realiteit naar de hogere dimensionale realiteit.

Jullie hebben de leiding over jullie ervaring.

Jullie ervaren het resultaat van de zaden die jullie al die tijd hebben geplant.

Kies de zaden die je plant…

We weten dat dit sterke woorden zijn, maar dit is het moment van de waarheid.

Dit is het moment waarop de scheiding van werelden plaatsvindt en jullie kunnen kiezen in welke wereld jullie willen zijn.

Het is ofwel de lagere vibrerende 3de dimensionale wereld of de hogere dimensionale 5de dimensionale wereld (De Nieuwe Goddelijke Aarde).

Jullie hebben de Vrije Wil om te kiezen.

Er is geen goede of foute keuze.

Er is enkel jullie innerlijke waarheid over wat jullie wensen te ervaren.

Als je de Nieuwe Goddelijke Aarde wenst te ervaren, is jouw zelfdiscipline om de leiding te hebben over jouw geest, jouw ticket.

Als jullie er eenmaal voor kiezen om alleen positieve, op liefde gebaseerde gedachten, gevoelens, woorden en daden de drijvende kracht in jullie leven te laten zijn, trekken jullie automatisch de hulp van alle Rijken van Licht in jullie ervaring aan.

Je wordt een trillingsmatch voor deze hulp en als je het vraagt zijn wij in staat je te helpen.

Maar, jullie moeten zelf beslissen.

Dat is de enige manier waarop wij in staat zijn deze hulp aan jullie te geven.

Ja, jij hebt hier de leiding over.

Niemand anders.

Neem jullie macht terug.

Jullie zijn de kapitein van jullie schip.

Weet dat alles goed is, Geliefden.

Welkom Thuis.

We lopen naast jullie, elke stap van de weg.

Geliefden, jullie zijn ongelofelijk geliefd. Altijd.

Ik ben Aartsengel Michaël en ik breng jullie deze waarheid.

Kanaal: Asara

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org