Aartsengel Michaël: Hulp Voor De Komende Tijd / Gechanneld door: Band Schieb

Aartsengel Michaël: Hulp Voor De Komende Tijd

Gechanneld door: Band Schieb  – 29 Juni 2021

GELIEFDEN! IK BEN DE AARTSENGEL MICHAEL!

Vandaag kom ik jullie een nieuw visioen brengen, een nieuw moment, een moment van uiterste delicatesse, een diepgaand moment van grote verandering. Jullie smeken ons, jullie vragen ons, dat jullie willen dat alles snel gebeurt. Velen denken alleen maar aan zichzelf, jullie willen weg uit deze dimensie waarin jullie leven, jullie kunnen er niet meer tegen. Velen denken alleen aan zichzelf, maar ze denken ook aan hun broeders en zusters, die toegang zullen krijgen tot alles wat ze nu niet hebben, die een leven zullen kunnen leiden met minder lijden, minder stress. En natuurlijk zijn er mensen die willen dat alles gebeurt, maar tegelijkertijd willen dat het lang genoeg wordt uitgesteld, zodat ze niet alle genoegens en gewoonten verliezen die ze in deze dimensie hebben. Wie heeft het onjuist? Wie heeft het bij het rechte eind?

Er is geen goed en fout, er is de keuze van een ieder. Ieder beeldt zich in en straalt uit op de manier die hij wil, en natuurlijk heeft elke manier een gevolg. De lessen zijn er, ze komen elke minuut aan, en iedereen, op dit punt van de reis, zou ze al moeten kunnen herkennen. Het heeft geen zin te vragen welke lessen ik nog moet leren; dat zou hetzelfde zijn als een leraar die het examen afneemt en u zou slagen met een cijfer 10. Stel de vraag dus niet. De vraag moet zijn: “Hoe kan ik mij steeds bewust zijn van de lessen die zullen verschijnen, zodat ik ze niet mis?” Dat is de vraag.

En ik heb ook al een antwoord: door meer en meer te zijn, door hoog te vibreren; door dichter en dichter bij onszelf te zijn. Want wanneer dit gebeurt, zorgen wij zelf, jullie Meesters, ervoor dat de lessen aan jullie worden gepresenteerd, maar op een lichtende manier die vanuit elke hoek merkbaar is. En natuurlijk zullen wij op dit moment samen zijn, om jullie ook te helpen hoe je uit die les kunt komen. Dus dit is het moment. Het moment om te observeren, om aandacht te schenken, om de les te identificeren en er doorheen te gaan. Niet om het onder het tapijt te gooien, niet om te doen alsof je het niet gezien hebt, niet om te denken dat je incompetent bent; het is om te weten dat de tijd gekomen is voor een grote keuze, een grote beslissing, een ommekeer vele malen in je leven.

En voor degenen die de Wandeling daadwerkelijk volgen, komen de lessen snel, want het is tijd om op te ruimen, het is tijd om alles achter je te laten. Degenen die de Verlichtende Wandeling nog niet doen, vraag ik: Waarom de angst, waarom de weerstand? Dit is de beste manier voor jullie om alles te transmuteren, voor jullie om de weg te vinden naar de eliminatie van die les. Leg dan de les voor aan de Meesters, in het moment van meditatie. Het zal als iets uit de tas komen, en je zult op dat moment hulp van hen hebben, voor de transmutatie.

Dus waarom zoveel weerstand, waarom zoveel smoesjes, waarom het in de schoot van de ander werpen? “Ik weet niet hoe ik het moet doen, ik kan het niet vinden” Altijd is de ander de ingewikkelde, de ander is het probleem, want eenvoudigweg heeft de ander je niet in de hand, in je schoot gelegd, wat er gedaan moet worden. Ik heb hier al verschillende keren gezegd, ga uit het net. Zij die zoeken, vinden. Zij die willen vinden, helpen wij. Want als er een diep gevoel in uw hart is om iets te vinden dat u kan helpen, als bij toverslag, dan brengen wij het u. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel om onze hulp vragen, jullie mogen erop vertrouwen dat wij je zullen helpen.

Besef dus dat alles met ons te maken heeft, alles wat je gemakkelijk kunt bereiken als je onze hulp hebt. Maar daarvoor moet je het vragen. Het is niet simpelweg het probleem hebben en denken dat wij er zijn en je zullen helpen. Jullie vrije wil belet ons een actie te ondernemen zonder jullie toestemming. Dus, wat is het probleem? Angst? Angst voor wat? Voor het ontdekken van die schaduwkant van jouw pad? Niemand van jullie is 100% Licht, als je dat was, zou je op een ander niveau zijn; niet langer hier in de Derde Dimensie, jullie zouden als Meesters in zeer hoge dimensies zijn.

Dus iedereen heeft zijn of haar schaduwpercentage. Jullie willen de schaduwen niet zien, waarom? Jullie zijn wezens van de Derde Dimensie, en wezens van de Derde Dimensie hebben schaduwen, omdat het deel uitmaakt van de reis. Het is een deel van je voet in het licht zetten en je voet in de schaduw zetten, zodat het ook een les is. Iemand presenteert je een vrucht die je nog nooit gegeten hebt. Hoe weet je hoe dat fruit smaakt? Dat weet je pas als je het proeft, dus hoe weet je wat de schaduw is? Je moet er op stappen, je moet weten wat het is om het niet-licht uit te stralen, zodat je een beslissing kunt nemen om er niet meer op te stappen. Op dezelfde manier als fruit, als het fruit lekker is zul je het keer op keer eten, maar als je het niet lekker vindt, je niet goed voelt bij de smaak van het fruit, zul je het niet langer eten.

Dus waarom de angst voor de schaduw? Waarom de angst om erachter te komen dat je niet zo heilig bent als je denkt dat je bent? Ik heb hier al gezegd dat jullie allemaal smetten op je ziel hebben; allemaal zonder uitzondering. Dus maakt de ontdekking dat je niet 100% Licht bent je erg overstuur? Maakt het jullie erg teleurgesteld? Dus vraag ik: Waarom? Dat waren andere tijden, andere paden, andere ervaringen. Je bent daar nu niet om het te weten; als je daar niet was, zou je hetzelfde doen. Dus veroordeel jezelf niet, wijs niet met de vinger naar je ziel. Wat gebeurd is, is gebeurd, er is geen manier om het met een gummetje uit te wissen.

Dus de tijd is nu om dit alles te transmuteren. Nee, je maakt niets schoon, je maakt geen enkele gelegenheid ongedaan. Je transmuteert gevoelens, energieën die zijn losgekomen; en elk van hen heeft een prijs en dient om je te doen beseffen, dat je ze niet moet herhalen. Aan het einde van de transmutatie op de wandeling zal de les geleerd moeten worden, zodat je dezelfde les niet herhaalt in dit leven. Dus om je wandeling te zien, om de wandeling van je ziel te zien, is geen gemakkelijke zaak. Je moet heel bereidwillig zijn, om jezelf te betrappen op dingen die je vandaag discrimineert, die je vandaag niet aanvaardt, maar die je ziel wel heeft gedaan. Dus, zeg ik tot jou: Waarom het oordeel?

En dan moet je alles wat je ontdekt (dat niet zo mooi was) dat je ziel deed, doortrekken naar vandaag. Hoe kun je oordelen over een broeder die hetzelfde doet? Jij deed het toen, hij doet het nu. De tijdperken blijven zich voltrekken. Dus hij heeft vandaag niet het onderscheidingsvermogen gehad om die fout niet meer te maken, die hij toen maakte, en zijn ziel vond de vrucht lekker en blijft er voortdurend van eten, dezelfde fout makend. Hij was niet in staat te beseffen dat dit niet goed voor hem was. Jij oordeelt vandaag over hem, omdat zijn ziel vandaag beseft dat ze die fout niet meer kan maken, maar jij kunt niet over hem oordelen, want op een dag beging jij precies wat hij vandaag doet.

Dus mijn broeders, wees nergens bang voor, wees niet bang om te weten wat je bent geweest, wat je hebt gedaan. Als jullie vandaag alles verafschuwen wat jullie zielen ooit hebben gedaan, wees jullie zielen dan dankbaar, want zij hebben een evolutiereis gemaakt, zodat jullie dat vandaag allemaal zullen verafschuwen; zodat jullie het vandaag niet zullen herhalen; jullie het niet zullen willen herhalen. Dus in plaats van jullie zielen de schuld te geven, dank hen dat ze jullie hier vandaag hebben gebracht als wezens van goed, als wezens van licht, en niet langer als wezens die vastzitten in gevoelens van zeer lage trilling. Dus nogmaals, ik vraag jullie: Doe de Bliksemloop, reinig jezelf van al deze vuiligheid.

En nu moeten we klaar zijn voor een nieuwe fase. En wanneer ik jullie en alle anderen aanspoor om deze reiniging van jullie zielen te doen, dan is dat omdat jullie al veel gevoelens getransmuteerd moeten hebben. Jullie moeten leren om te stoppen met oordelen; om te stoppen met veroordelen, om te stoppen met rebelleren, om te stoppen met haat te voelen. Alleen door te transmuteren wat je eigen ziel al heeft gedaan, zul je dat leren. Wat willen wij? Wij willen dat je alle waarheden hoort en luid en duidelijk naar het universum schreeuwt: “Dank mijn ziel, dat ik vandaag in staat ben om geen van deze dingen te doen. Het is niet oordelen, het is niet rebelleren, het is anderen niet aanzetten tot rebellie. Het is gewoon zien dat er broeders zijn…, in feite ja, het zijn je broeders, want jullie allemaal in het universum; ongeacht je ziel en ongeacht je fysieke verschijning, zijn broeders, want jullie zijn allemaal kinderen van dezelfde Vader/Moeder God, jullie hebben allemaal Zijn Vonk, ongeacht hoe je eruit ziet, ongeacht je ras.

In de toekomst moeten jullie in staat zijn naar hen te kijken en te begrijpen dat zij het pad nog niet hebben gevonden waarop jullie nu zijn, dit pad van Licht, dit pad van weten wat goed is en wat verkeerd, dat hebben zij niet gevonden. Zij blijven het slecht smakende fruit eten, omdat zij hebben genoten van het leven in niet van het Licht; zij hebben zich aangepast aan deze levensstijl. En zoals ik een tijdje geleden zei: zij passen de proeven toe, zij bestaan gewoon, zij provoceren gewoon, “vallen in het net wie wil”.

Dus wees dankbaar voor jullie zielen, dat jullie vandaag dit onderscheidingsvermogen hebben, van wat juist is en wat onjuist, wat licht is en wat geen licht is. Het zullen moeilijke tijden zijn voor iedereen, ook voor jullie; maar jullie moeten gewoon in jullie zielen gaan, in jullie cocons gaan, in jullie buizen van bescherming gaan, in jullie pantser van Licht gaan, in alle beschermingen gaan die jullie kennen, en daar blijven. Creëer voor ieder van jullie een grote grot.

Deze grot is puur Licht, hij heeft maar één deur, en eenmaal binnen, komt er niemand meer in, de deur gaat op slot. Jullie kunnen op elk moment weggaan, maar niemand kan deze deur openen. Dus in deze grot, stop je al je beschermingen. Creëer het in het universum, visualiseer deze grot om je heen. En wanneer alles zich begint te openbaren, wanneer al deze dingen je beginnen te treffen, ga dan deze grot in en blijf er biddend, je ziel en je vibraties hoog houdend. Ik zou zeggen dat het niet weglopen is voor de waarheden, want je zult ze moeten kennen. Weglopen is weglopen van de les. Dit zal een zeer moeilijke test zijn, en niemand zal vrijgesteld zijn om door deze test te gaan, iedereen zal de waarheid moeten kennen.

Nu, weet het gewoon en denk er niet over na, ga naar je grot en bid; bid veel voor al degenen die deze grot niet zullen hebben om zich in te verbergen. Bid voor hen die zullen wanhopen, bid voor hen die gek zullen worden, bid voor hen die niet zullen volharden; en jij zult er zijn om voor hen te bidden. Dus de houding die je moet hebben is geen commentaar te leveren, geen enkel soort commentaar door te geven. Ieder moet dit alles op zijn eigen manier begrijpt. Het heeft geen zin om een…, grote zaal te boeken, iedereen te laten zitten, en te denken dat je het recht hebt om alles te vertellen. Nee. Ieder van jullie is op een punt in je evolutie, ieder van jullie is op een punt in je reis. Dus ieder zal interpreteren, leven, voelen op zijn eigen manier, op hun eigen manier. En ik zou eraan willen toevoegen dat velen niets zullen geloven, omdat ze zo verteerd zullen zijn, zo betrokken, met hun overtuigingen en dogma’s, dat ze niets zullen geloven. En jij zult het niet zijn, die hen wakker zal schudden. Zij zullen die keuze maken: de waarheid niet zien, de leugen volgen. En er is niets wat je daaraan kunt doen.

Het is de levenswandel van die broeder. Wat zal er met hem gebeuren? Dat is ook niet jouw probleem. Ieder zal een keuze maken, ieder zal kiezen om te geloven en dieper in de waarheden te gaan, zodat hij kan veranderen, of gewoon nergens in te geloven en van alles weg te lopen. Dus, de grote les voor jou daar, is te zwijgen, te blijven zwijgen. Het is niet om kleine grapjes te maken: “Zie je, dat is wat ik je probeerde te laten zien! Zie je, ik wist de waarheid en jij luisterde niet” Nee, niemand van jullie zal iets zeggen. Op het moment dat jullie deze broeders verwelkomen, zullen jullie het weten. Wanneer zij, ik herhaal, wanneer zij naar je toekomen en om hulp vragen.

Tot dat gebeurt, zwijgen jullie, doen jullie niets. Want als ze zich openstellen en naar je kijken en zich herinneren dat je al lang op dit pad bent, en je vragen: “Kun je me helpen? Kun je het uitleggen? Kun je me helpen hoe ik uit dit alles kan komen?” Dan zal dat je wachtwoord zijn om deze broeder te helpen. En dan kun je praten, praten, hem niet indoctrineren, hem niet catechiseren, maar zijn vragen beantwoorden. Jij bent het niet die zal praten, hij zal je vragen, en jij zal antwoorden. Het heeft geen zin hem vol te stoppen met informatie, want hij is nog niet klaar om te luisteren.

Dus je zult gewoon een luisteraar zijn, hij zal de vraag stellen, en dan zul je antwoorden. Dat moet jouw manier zijn. Wie het anders doet, zal problemen krijgen, want de mensen zullen niet aanvaarden om iets van je te horen. Ze zullen boos zijn, verdrietig, geschokt; en jij wilt nog steeds met hun geest rommelen? Ik garandeer je, je zult een hoop problemen maken. Dus zwijg, zwijg. Ik weet dat dit niet makkelijk voor je is, omdat je altijd je mening moet opdringen aan de ander. Dus dit zal ook een les zijn, waar je stil blijft, biddend, Licht uitstralend, in die grot. En als iemand aanklopt en om hulp vraagt, dan kom je uit de grot en ga je zitten om naar die broeder te luisteren; wat heeft hij te vragen?

En dan kun je beetje bij beetje alles vertellen wat je altijd hebt geweten. Maar ik zou je zeggen, de lijn van de behandeling zal één zijn: De wandeling naar de bevrijding. Het heeft geen zin om alle fouten die de Duistere hebben gemaakt te laten zien. Je zult alleen de haat, de woede en de opstand van deze mensen nog meer doen toenemen. Waar jullie over moeten praten is simpelweg vergeving. “Het is tijd voor jullie om dit alles te vergeven. Wil je je beter voelen? Vergeef dan, vergeef iedereen. Dit is het moment van vergeving, van het vragen om vergeving.

Dat is alles waar jullie over zullen praten. Je zult horen, horen, horen, en zeggen, “Vergeef. Om je beter te voelen, moet je hen vergeven.” En als de persoon schreeuwt, “Ik kan het niet.” Goed dan, als je het kunt, zetten we ons gesprek voort. En dat is het. Ik hoop dat je heel goed begrijpt wat ik zeg, en dat je je reis op deze manier vervult. Het kan niet anders, zonder vergeving is er geen gesprek, geen uitleg. Men moet leren te vergeven. Dat is alles. En als hij vraagt: “Hoe kan ik vergeven? Het is te veel woede, te veel woede”. Precies, laat die woede eruit; en leg hem uit dat hij boos is over iets waarvan hij denkt dat het verkeerd is, en dat is het ook, maar dat zijn ziel wijs genoeg was om het te identificeren. En dat de ziel van die ander, die zoveel wreedheden beging, daar niet toe in staat was.

Het is dus een ziel die liefde nodig heeft, het is een ziel die hulp nodig heeft, geen oordeel. Dat is wat je de mensen moet leren, niet oordelen. En vertel ze, dat op een dag op hun zielenreis, ze meer gruweldaden hebben begaan, zoveel of zo weinig als ze zich bewust zijn. En laat hen denken dat zij geëvolueerd zijn, en dat mogelijk die zielen die daar ontmaskerd worden, dat ook zullen doen, op een dag op hun reis.

Dus, mijn broeders, dit is een zeer ernstige zaak, en ik hoop dat jullie het begrepen hebben. Niemand zal iemand onderwijzen, het leren moet van ieder afzonderlijk zijn. Ieder die de waarheid wil kennen, zal vragen, zal de waarheid zoeken. Het heeft geen zin, je kunt niet zomaar het hele verhaal op hen dumpen, het zal te veel zijn voor hun geest, het moet langzaam gaan. En eerst met vergeving, eerst door hen te tonen dat er geen oordeel kan zijn, dat Vader/Moeder God niet oordeelt. Zij zullen dit inmiddels geleerd hebben, dat Vader/Moeder God niet dat straffende en wraakzuchtige wezen is, dat zij geleerd hebben lief te hebben en te vrezen. Dus benadruk dit, dat er geen oordeel is; er zijn keuzes en er zijn consequenties.

Het echte, diepe, naakte verhaal, ze zoeken het op als ze het willen. Je moet psychologische steun bieden, steun op hun reis, geen verhaaltjes vertellen. Dit zal uw actie zijn. En nogmaals, ik herhaal: Als ze kloppen op uw deur. Wanneer er niemand aanklopt, blijf dan in je grot, biddend, Licht uitstralend naar de hele planeet, zodat iedereen onderscheidingsvermogen heeft en om hulp kan vragen, om uit die situatie te geraken. En wanneer ze op je grotdeur kloppen, dan zul je die openen, en je zult hen horen, en je zult hen leiden naar vergeving en niet-veroordeling.

Ik wil je hart versterken. Dus hiervoor geef ik je een vooraankondiging. Volgende week hebben we onze live bijeenkomst. Dus wil ik dat ieder van jullie een 7-daagse witte kaars heeft. In onze bijeenkomst zal ik jullie begeleiden hoe je deze grot creëert, en iedereen; je kunt het nu bekijken, je kunt het later bekijken, geen probleem, maar iedereen zal zijn grot hebben. Dus alsjeblieft, luister goed. Het is een van die grote witte 7-daagse kaarsen.

Dus het beantwoorden van de vraag, al van sommigen: “Ik kan geen kaars aansteken in mijn huis” Ga waar je kan, want het is mijn procedure, en ik gebruik het vuur. En hoe ga jij vuur gebruiken? Gaan jullie vuur maken in jullie huizen? De enige manier waarop jullie mijn element kunnen gebruiken, is een kaars. Dus, als ze je niet toestaan om kaarsen aan te steken in je huis, ga dan naar het huis van iemand die dat wel doet. En je vraagt haar toestemming, om je kaars daar te laten branden. Ik hoop dat ik heel duidelijk ben geweest. Dus vraag niet steeds of je het zonder de kaars kan doen. Nee, dat kan je niet, het is met de kaars en voor zeven dagen. Het zijn niet zeven kleine kaarsjes, het is één grote kaars die zeven dagen meegaat. Meer uitgelegd dan dat kan niet.

Dus geen vragen, geen behoefte om te vragen. Dus je hebt genoeg tijd om te kopen, voor volgende week op onze bijeenkomst. En jullie allemaal, zullen deze grot bouwen, voor jullie beschermingen, voor jullie verinnerlijkingen. Met mijn energie en met mijn element: vuur. Er is geen andere manier, er is geen weg omheen, ik maak geen uitzondering. Als je dingen wilt, kun je ze doen. Dus als je echt dit ritueel met mij wilt doen, dan weet je waar je deze kaars moet aansteken. En ik zal je nog iets zeggen: als je niemand kent, ga dan naar een kerk en steek hem daar aan. Zo simpel is het. Hoe ga je het doen in een kerk? U kunt de hele procedure volgen, alles wat ik zal zeggen, er naar luisteren, en binnen in de kerk voor de kaars gaan staan. Het is nog een mogelijkheid die ik je geef, maar je moet de kaars aansteken, er is geen andere manier.

Dus ik zeg het jullie op voorhand. Dit is het mijn broeders, jullie moeten klaar zijn, jullie moeten voorbereid zijn. En onze liefde voor jullie is immens, dus dit is een poging om jullie zo goed mogelijk te beschermen.

IK BEN AARTSENGEL MICHAEL! Ik coördineer dit hele proces, samen met Sananda. Stop er niet mee. Wat zal er gebeuren met diegenen die het niet doen? Niets. Ze zullen gewoon niet de bescherming, het isolement hebben die nodig is voor hun geesten en harten om alles wat gaat komen te dragen.

Kanaal: Band Schieb

Bron

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org