Aartsengel Michael en Ashtar: “Jullie planeet is overgeschakeld naar het Licht”

 Aartsengel Michael en Ashtar:
“Jullie planeet is overgeschakeld naar het Licht”

Geplaatst op 15/12/2020 door EraOfLight


Hallo geliefden, Hier ben ik, Lord Michael samen met Lord Ashtar, die via dit kanaal met een boodschap komen voor jullie allemaal. We voelen dat dit een speciale boodschap is en erg belangrijk om aan jullie allen over te brengen. Deze boodschap heeft betekenis en belang voor ons allen uit de hogere rijken, en het heeft vooral veel gewicht voor het hoge engelenrijk samen met Lord Ashtar en zijn bevel.

Hoewel de dingen er somberder uitzien op jullie planeet en jullie aanvoelen waarover we gaan praten, dachten we om we een speciale aankondiging voor jullie allen zouden kunnen doen.

Drie dagen geleden ging er een oproep uit van de hoogste goddelijke wezens naar alle 144.000 engelen die in menselijke vorm op deze planeet aanwezig zijn. Ze werden opgeroepen om hun lichtzwaard omhoog te houden en daarna ging er een oproep uit naar alle kinderen van het licht die wakker waren om ook hun lichtzwaard omhoog te heffen. En al diegenen die online komen en weten wat er aan de hand is werden geroepen om hun zwaarden van het licht te nemen en omhoog te houden, en zij werden de 144.000 engelen genoemd. En omdat de kinderen van het licht ook werden geroepen om dit te doen kunnen we zeggen dat er 144.000 engelen in fysieke vorm aanwezig zijn.

Je weet misschien niet wat je aan het doen was, maar je hogere zelf, jouw waarheid en de ware goddelijkheid die je bent in goddelijke vorm, wist wat je moest doen en we zagen de 144.000 engelen en menselijke vormen hun zwaarden van licht omhoog houden en alle kinderen van het licht die wakker waren, hieven hun zwaarden van licht op en dit kanaal was hier getuige van toen zij zelf ook opstond.

Ze was getuige terwijl wij zagen hoe golven van licht uit en rond jullie planeet gingen en het was niet alsof de engelen licht verspreidden, het was op een golf. De golf ging vooruit en het verbond jullie allemaal samen met je zwaard.

De hele planeet lichtte op en de engelenschare verspreidde tegelijkertijd de hoogste lichtfrequentie van het Christusbewustzijn over de planeet. Het verlichtte jullie allen die daar stonden en je zwaarden van licht vasthielden en de 144.000 engelen die deden waarvoor ze gekomen waren.

We waren er getuige van hoe ze een fysieke vorm aannamen. Het was wonderbaarlijk. Ik weet dat jullie het daar beneden niet kunnen voelen, maar het was wonderbaarlijk om te zien hoe de engelen die kwamen werden aangekondigd. Het waren grote, witte engelen en ze bliezen hun hoorns en het Engelenrijk juichte omdat jullie op dat moment allemaal deelnamen, of je het nu besefte of niet. Jullie hogere zelven deden het werk waarvoor ze waren gekomen en deze planeet veranderde van het donker naar het licht.

Hoewel velen van jullie zien hoe deze erg donkere agenda wordt uitgerold, is jullie planeet drie dagen geleden veranderd. Jullie schakelden over naar een planeet van licht. Degenen die een fysieke vorm aannamen, deden hun werk. Nu zullen de 144.000 engelen opnieuw worden opgeroepen en er zullen meer lichtkinderen zijn die hun zwaarden omhoog heffen in het licht, wanneer zij worden opgeroepen.

Ze zullen de hele planeet verbinden, maar jullie veranderen van het donker naar het licht. We denken niet dat jullie dit weten, maar het hele Engelenrijk zong in eenheid, ze klapten en waren verheugd. Alle lichtraden waren zo blij omdat dit voor jullie allen nodig was om daadwerkelijk te ascenderen. Het was nodig dat al het duister voor eens en altijd van deze planeet werd gehaald.

Jullie moesten vanuit de donkere wereld overschakelen naar het licht. Dus we spraken over veel lichtgolven die naar de planeet werden gestuurd. Dit kanaal heeft het over veel andere kanalen die praten over lichtgolven die doorkomen, maar jullie als een belichaamde planeet, jullie moesten als mensen omschakelen naar het licht.

Jullie schakelden feitelijk vanuit de duistere heerschappij over naar de lichte heerschappij, wat betekent dat je nooit meer teruggaat naar die derde dimensie. Jullie houden allemaal echt stevig vast aan deze vierde dimensie die gaande is. Er zullen veel duistere mensen zijn die hun rol van duistere heerser nog uit zullen spelen, maar ze ascenderen niet. Ze zullen hun rol uitspelen totdat ze deze planeet verlaten en ze naar een andere driedimensionale planeet worden gestuurd waar ze deze duistere spelletjes kunnen blijven spelen, totdat ze werkelijk beseffen dat er iets meer is in het leven en dat zou Licht kunnen zijn.

Genoeg van jullie die ik samen met Lord Ashtar via dit kanaal deze boodschap wilde brengen, zijn wakker geworden. Genoeg van jullie hebben feitelijk je zwaarden omhoog gehouden, hoewel je fysiek niet weet dat je het gedaan hebt. Genoeg van jullie kinderen van het licht kwamen naar boven met jullie lichtzwaarden en ook de 144.000 engelen die hierheen werden gestuurd.

Ze werden in feite gestuurd vanuit het hoogste goddelijke Lichtrijk. Ze werden gestuurd om het duister te vernietigen en om jullie planeet in een planeet van licht te veranderen. Ze werden eigenlijk naar beneden gestuurd om erop toe te zien dat de duistere regering voor altijd werd gestopt, omdat wat er drie dagen geleden gebeurde, van Bijbelse proporties was. Dit kanaal was tot tranen geroerd door wat ze zag en voelde en ze wist vanaf dat moment dat jullie allemaal op weg zijn om te ascenderen. Ze wist vanaf dat moment dat de duistere heerschappij in wezen voorbij is en dat jullie gebaad zullen worden in het licht. Niet alleen zal de planeet baden in licht, maar jullie zijn nu kinderen van het licht.

We zeggen jullie dat het donker niet meer op jullie planeet zal zijn als jullie naar deze vijfde dimensie ascenderen. Het duister wordt helemaal weggenomen, de duistere mensen zullen blijven en ze zullen hun donkere agenda uitspelen, omdat negatieve karmische ladingen hen zullen treffen. En hoe meer negatieve karmische ladingen hen zullen raken, des te meer negatief karma ze uit moeten werken.

Wat dat ook voor hen betekent. Het zal voor elk van hen anders zijn en ze hebben altijd een kans en een keuze om naar het licht te gaan. Ze moeten nog steeds dit negatieve karma afwerken, maar het licht verwelkomt altijd diegenen die naar het licht willen, als jullie begrijpen wat wij bedoelen. Zij in de hoogste goddelijkheid keren nooit iemand de rug toe. Ze zien dat iedereen in dit huidige leven keuzes heeft. Ze zien dat iedereen de keuze heeft om zich tot het licht te wenden en beter te willen en niet vol te willen zijn met hun duistere praktijken. Het is hun reis, wat het ook mag zijn, maar alles wat zich naar het licht keert, is welkom. Ze moeten nog wel dat negatieve karma uitwerken, maar dan kunnen ze voortgaan in het licht.

We zijn zo blij dat we via dit kanaal deze boodschap kunnen brengen. Het is enorm, het hele Engelenrijk klapte, juichte en blies op hun hoorns. En ik weet dat degenen onder jullie die zien hoe de donkere agenda op jullie planeet wordt uitgerold, niet echt begrijpen hoe het is veranderd. En omdat jullie deze verandering naar het licht niet voelen, zeggen wij, Lord Michael samen met Lord Ashtar, dat jullie nu een planeet van licht zijn.

Er is geen duistere agenda die echt op jullie planeet kan blijven bestaan ​​en er zijn geen duistere wezens die op jullie planeet mogen blijven. Wanneer jullie ascenderen naar de vijfde dimensie, wanneer jullie uiteindelijk allemaal de vijfde dimensie bereiken, zullen jullie enkel een planeet van licht zijn.

Nu moet er veel werk worden verzet om jullie allemaal daar te krijgen, maar ik, Lord Michael, dacht dat deze boodschap aan jullie allemaal moest worden overgebracht, zodat jullie weten dat hoewel jullie plan in licht baadt, jullie nu een planeet van licht zijn.

Degenen die de menselijke vorm aannamen, die engelen die wisten wat ze moesten doen om jullie allemaal te helpen en jullie kinderen van het licht die wakker werden, jullie hield je zwaarden omhoog en jullie verbonden genoeg licht op de planeet waardoor het rondom de aarde ging. En het Engelenrijk stuurde deze lichtstraal rond de hele planeet. Het baadt niet alleen Moeder Aarde in het licht, maar het was in feite in staat om jullie planeet om te schakelen naar een planeet van licht.

Dus ik, Lord Michael, samen met Lord Ashtar, zijn zo opgewonden om jullie via dit kanaal deze boodschap te brengen. We zijn dolblij. Dit betekent zo veel. Ik weet dat jullie het nog niet kunnen zien, maar het betekent enorm veel voor jullie toekomst, het betekent een zeer snelle ascensie, het betekent dat het duister veel sneller van jullie planeet zal worden gehaald en het betekent dat jullie allemaal van het licht zijn.

Ik en Lord Michael zenden jullie zoveel liefde, wij sturen jullie zoveel licht en zegeningen.

Vertaling: Marieke