Aartsengel Michael: Door Een Gezond Geloof Systeem / Gechanneld door: Victoria Cochrane

Aartsengel Michael: Door Een Gezond Geloof Systeem

Gechanneld door: Victoria Cochrane – 12 Januari 2022

Geloof in jezelf, want als je dat niet doet zul je anderen toestaan je niet te geloven. Ze zullen al je fouten zien zoals jij dat doet en ze dan uitvergroten in jouw ogen. Waarom is dit? De manier waarop je naar jezelf kijkt wordt in de wereld geprojecteerd en zal naar je terugkeren, weerspiegeld als in een spiegel. Dus, als je jezelf veroordeelt, zul je oordeel van anderen ontvangen; als je je ware zelf verwerpt, zul je die verwerping voelen door iedereen in je leven. Gebrek aan zelfliefde, acceptatie en geloof zijn de meest voorkomende blokkades die ten grondslag liggen aan het mislukken van iemands relaties met anderen, omdat de persoon niet eerst een relatie met zichzelf heeft opgebouwd. Alle interacties die mensen hebben met anderen zijn dus gebaseerd op één ding: de perceptie die de persoon heeft over zijn eigen waarde. Alle gedachten, gevoelens, gesprekken, interacties en reacties zullen de energie van hun geloof of ongeloof in zichzelf projecteren op iedereen met wie ze in wisselwerking staan en zo de realiteit van hun wereld creëren.

Deze waarheid is al eerder besproken, maar als je het in een globale context beschouwt, zijn alle daden die in strijd zijn met mensenrechten of spirituele wetten daden die het ego of de ego’s van de betrokken persoon/personen weerspiegelen. Of we het nu hebben over individuen, gezinnen, gemeenschappen of landen, het uitgangspunt is hetzelfde: de gezondheid van het menselijk ego zal altijd bepalend zijn voor de manier waarop iemand omgaat met en reageert op de wereld om hem heen en of hij zichzelf als gelijkwaardig aan anderen, als minderwaardig of superieur ziet. De houding die een persoon in dit opzicht aanneemt, zal vervolgens een wereld creëren die voor of tegen hem werkt, waardoor hij zichzelf ofwel als slachtoffer ziet, ofwel als iemand die meer verdient dan hij heeft, ofwel als iemand die blij is met wat hij heeft.

De problemen van de wereld zijn te wijten aan de onevenwichtigheden die worden gecreëerd door menselijke ego’s die weigeren verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden of anderen erkenning te geven voor een goed uitgevoerde taak. Gekwetste ego’s en gebrek aan zelfliefde zijn de grootste oorzaken van het falen van de relaties van mensen met anderen, of het nu met een partner, in gezinnen, met vrienden, in het bedrijfsleven of politiek is, omdat de manier waarop men de woorden en daden van een ander waarneemt altijd zal worden ondersteund door de gezondheid van hun ego en de kracht van hun zelfliefde en acceptatie en hun overtuigingen over hun eigen waarde. De enige manier om het evenwicht te herstellen is dat ieder individu een realistische kijk op zichzelf heeft in relatie tot anderen, de emotionele bagage van het verleden begint los te laten en een nieuwer, gezonder geloofssysteem over zichzelf begint te creëren.

Geloof is de grondlegger van werelden, landen, regeringen en zaken. Het is het enige dat iemand op de been houdt in moeilijke tijden, wanneer anderen het hebben opgegeven of wanneer alles verloren lijkt. Als iemand gelooft – in zichzelf, in zijn gaven, in zijn bedrijf of in elkaar, dan is er ruimte om te bouwen, om problemen op te lossen en om mogelijkheden te creëren voor toekomstige groei. Het is misschien niet altijd genoeg, maar zonder geloof is er nergens om heen te gaan.

Wat anderen geloven resoneert misschien niet met jou, maar dat is hun eigen reis. De vraag die je jezelf moet stellen is, als andere mensen jou willen geloven en in jou willen geloven, wat moet je dan in eerste instantie accepteren en geloven over jezelf dat een positieve energie zal genereren naar de wereld om teruggekaatst te worden naar jou?

IK BEN Aartsengel Michaël.

Kanaal: Victoria Cochrane

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org