De 8/8 Leeuwenpoort 2019: Volledige belichaming van de ziel …………. / via Celia Fenn

Aartsengel Michael – 
8/8 Leeuwenpoort 2019: Volledige belichaming van de ziel bij het betreden van de 2019/20 creatieve cyclus.
via Celia Fenn, 8 juli 2019.
Geliefden, jullie staan op de drempel van grote verandering. Jullie kunnen zeggen dat dit al vele jaren zo is en inderdaad jullie zouden gelijk hebben als het pad van Transformatie en Ascensie zich voor jullie heeft ontvouwd. Maar op dit moment, en op dit tijdstip van het Leeuwen Poort portaal in 2019, gaan jullie werkelijk een versnelde tijd van transformatie binnen die jullie in 2020 zal brengen en die pas in 2021 zijn hoogtepunt zal bereiken. Het is een tijd waarin je de laatste restanten van het Oude loslaat en het proces van Zielsverankering volledig activeert, wat het primaire doel van het Ascensieproces is. 
Wanneer dit voltooid is, word je belichaamd licht, belichaamde Geest, onbevreesd uit het pad van de Creatieve Liefde dat jouw bestemming is wanneer je ervoor kiest om te incarneren in een fysieke vorm.

Zoals jullie weten, geliefden, is de Leeuwenpoort een heel bijzondere tijd in het heilige jaar. Het is het moment waarop een nieuwe cyclus van Tijdscreatie begint en je in staat bent om tijdlijnen, of tijdcycli zoals wij ze liever noemen, te beëindigen en te initiëren. Je kunt ook over tijdslijnen, realiteiten en zelfs universa springen in jouw creatieve zoektocht om jouw beste leven (levens) te leiden en alle ervaringen samen te voegen in het krachtige en altijd aanwezige NU-moment.
Het heilige jaar begint op 26 juli, met het planetaire Nieuwjaar, en wordt voorafgegaan door de feestelijke “Dag Buiten de Tijd” op 25 juli.  Op 25 juli wisten jullie voorouders de overgang van de oude naar de nieuwe cyclus te vieren, met creatieve vreugde en festival.  Op de 26e werd de nieuwe cyclus geïnitieerd. 26 juli werd door de Maya’s en de oude Egyptenaren gevierd als het moment waarop Tijd/Ruimte door de Goddelijke Creatieve Intelligentie werd vernieuwd met een nieuwe cyclus. Dit was ook de tijd waarin de Koninklijke Ster Sirius onze Zon is geconjugeerd en opgestegen in conjunctie bij zonsopgang op het noordelijk halfrond en specifiek over Egypte ten tijde van het stijgen van de Nijl-rivier, die de terugkeer vertegenwoordigde van de overvloed naar het land en de mensen  voor een andere cyclus van het leven. De Sirianen, en de Koninklijke Leeuwwezens, waren en blijven de Meester Ster Leraren die hebben geholpen om de Mensheid op het pad van Ascensie en Evolutie te leiden.
De Leeuwenpoort wordt bewaakt door twee van de Koninklijke Sirische Leeuwen die bekend staan als de “Leeuwen van gisteren en morgen” in de Heilige teksten. Zij zijn de poortwachters die ervoor zorgen dat alleen zij die geaard zijn in het Hedendaagse moment en zich bewust zijn van hun pad in staat zijn om door de poort te gaan en op een bewuste manier een andere cyclus van leven te creëren. Het zijn niet alleen bewakers, maar ook leraren die met de Engelen en Aartsengelen samenwerken om hen die klaar zijn op hun reis van ontwaken en schepping te begeleiden. Ieder van jullie die deze woorden lezen hebben het vermogen om deze bewuste overgang te maken, want je zou niet tot deze woorden aangetrokken zijn als je niet op de frequentie die nodig is om deze waarheid aan te trekken en deel uit te maken van de krachtige en bekrachtigde schepping van de leeuwenpoort in 2019.
Het Leeuwen Poort Portaal begint zich te openen op 26 juli en bereikt zijn volledige opening op 8 augustus of 8/8 augustus, onder de constellatie van Leeuw. Daarna begint het te sluiten en is voltooid op 12 augustus. 13 augustus is de viering van de voltooiing en beweging voorwaarts, aangezien de planeet nu onder de leiding staat van de Royal Lion Star Teachers of Alpha Leonis, het hart van de leeuw, die de Aarde door de Maagdelijke constellatie en naar de Equinox leiden in september.
Dit zal een krachtige tijd zijn en inderdaad zullen jullie geroepen worden om in jullie volle kracht als Meesters van Licht en Schepping en Belichaamde Zielen in Menselijke Engelenlichamen binnen te gaan.
2019 tot 2020: Een tijd van groot potentieel en kracht
Geliefden, we willen alleen iets zeggen over de frequentie en de kracht van de inkomende cyclus en de volgende twee jaar. Op dit moment zullen jullie een cyclus van spirituele groei en transformatie “afsluiten” die begon in 1999 en eindigt in 2021. Dit is de Archetypische Reis van de Zoeker zoals het bij de Ouden bekend stond, waarbij een pad van symbolen wordt gevolgd dat hun kracht en wijsheid vrijgeeft aan hen wier hart en ziel voor het proces openstond.
In 2019 lag de focus van de Reis op de energie van het Goddelijke Vrouwelijke, als spiritueel leider en leraar, want het is het Goddelijke Vrouwelijke dat de toon zet voor de schepping in dit Duizendjarige Rijk dat gedomineerd wordt door de frequentie van het getal 2, dat de spirituele frequentie van het Goddelijke Vrouwelijke is. 2019 is een 3 jaar, dat is de getalsfrequentie van de Moeder Aarde en van Overvloed. Samen dienen deze getalsfrequenties om het Goddelijke Vrouwelijke in zijn rol van Leiderschap en Schepping voor de Nieuwe Aarde te bekrachtigen, terwijl ze ook de opkomst van het Nieuwe Mannelijke voor de Nieuwe Aarde mogelijk maken.
2020 brengt een nieuwe energie binnen, die in frequentie een dubbel masternummer is, een dubbele 2 om het Goddelijke Vrouwelijke te bekrachtigen en een dubbele 0 om de Leegte te suggereren, de Nul en de ontkieming van een nieuw zaadje in haar scheppingsdans dat gedanst wordt tot manifestatie van het Goddelijke Vrouwelijke in haar scheppingsdans terwijl ze een nieuwe cyclus voor de Nieuwe Aarde baart. Tegelijkertijd zal het Nieuwe Goddelijke Mannelijke volledig geaard zijn in de Aarde en zal hij zijn energieën uitdrukken als bekrachtiging en manifesteert hij zijn energieën als de schepping en de geboorte van nieuwe gemeenschappen van licht voor de Nieuwe Aarde.
Dus, wees gerust, geliefden, dat deze cyclus van jullie leven enorm krachtig en creatief zal zijn. Jullie zullen in de schepping geboren worden en dansen in alles wat jullie wensen, als jullie focus en intentie duidelijk zijn en als jullie je overgeven aan de stroom van de Goddelijke Creatieve Intelligentie en het proces van ontkieming en geboorte op spiritueel niveau toestaan.
Volledige belichaming van de Ziel: deze fase van het Ascensieproces voltooien met een Viering.
De focus, op het persoonlijke niveau, zal voor deze cyclus liggen op de voltooiing van de belichaming van het Zielsproces dat in de cyclus van 2018/19 is begonnen. In deze vorige cyclus werden jullie in staat gesteld om via Diamant- en Gouden Licht Codes, de originele DNA template voor de Goddelijke Mens te activeren. Dit schiep de ruimte voor de Ziel om volledig in het lichaam af te dalen en deze fase van de ascensie van het bewustzijn te voltooien.
Dit was geenszins een gemakkelijk proces, want het ging om diepe genezing en het loslaten van alle oude denk- en geloofspatronen die niet overeenstemden met de frequentie van de Ziel. Met andere woorden, het Ego moest alle gedragingen en overtuigingen loslaten die de ziel blokkeerden om haar energieën in de menselijke ervaring volledig tot uitdrukking te brengen. Dus, geliefden, jullie waren bezig met een intens proces van zuivering en reiniging op emotioneel, mentaal en fysiek niveau.  Dit proces was zo intens dat velen van jullie het gevoel hadden dat je niet verder kon gaan.  Maar, wees gerust, Geliefden, dit proces bereikt zijn hoogtepunt. In deze inkomende cyclus zal de Ziel in staat zijn om volledig binnen te gaan in de Heilige Unie van Lichaam en Ziel, en zij zullen beginnen te leven als Eén. Er zullen geen verschillen zijn tussen Lichaam en Ziel, en het Lichaam zal duidelijk zijn om de creatieve energie van de Ziel tot uitdrukking te brengen. Dit zal een tijd van grote innerlijke vrede en harmonie inluiden die geleidelijk aan zal worden weerspiegeld in de buitenwereld naarmate meer en meer lichtwerkers en wegwijzers het proces voltooien.
Geliefde mensen, zeer binnenkort zal alles wat jullie doen een uitdrukking zijn van ziel en goddelijke schepping. Jullie zullen in staat zijn om in je lichaam te voelen wanneer je ziel in het licht danst, of dat het oncomfortabel is met jullie keuzes omdat ze niet in harmonie zijn met je levensplan. Dan zullen jullie behoedzaam geleid worden om nieuwe keuzes te maken die meer in harmonie zijn, en zo zullen jullie verder gaan op jullie reis en alleen maar overvloed, vrede en vreugde creëren in jullie Nieuwe Aarde realiteit.
Dit proces van het activeren van de Goddelijke Menselijke Vorm en het doordrenken ervan met Goddelijk Diamant Licht zal ook op het Collectieve niveau van Bewustzijn zichtbaar worden gemaakt. Hier zullen jullie oude patronen van gemeenschappelijk leven en bestaande patronen zien en voelen, die plaats maken voor nieuwe ideeën van gemeenschap en nieuwe manieren van zijn en het delen van middelen. Als Gemeenschappen zullen jullie ook oude door ego en geest gedomineerde patronen loslaten om plaats te maken voor meer door de ziel doordrenkte manieren van zijn en interactie.
Velen van jullie zullen zich geroepen voelen om nieuwe vormen van Gemeenschap te initiëren als onderdeel van jullie Zielsmissie om de Heilige Energie van de Aarde te activeren, en sommigen van jullie zullen begeleid worden om te helpen bij het transformeren van reeds bestaande gemeenschappen door ze te doordrenken met het Ziellicht van het Goddelijke Vrouwelijke en het Nieuwe Mannelijke.
In deze cyclus zullen er verhoogde niveaus zijn van wat we “Voorouderlijke Genezing” noemen op het individuele en gemeenschapsniveau en zelfs het nationale niveau, omdat alles wat bij het denken en ego hoort, plaats begint te maken voor structuren gebaseerd op Hart, Ziel en Medelevende Liefde. Het verleden en de toekomst zullen voor altijd veranderen als jullie je op deze cyclus concentreren en de veranderingen aanbrengen die zullen bepalen dat deze tijdlijn/tijdcyclus van 2019/20 hetgeen zal zijn dat alles zal veranderen en de Gouden Toekomst zal creëren die jullie willen creëren en ervaren.
Wat dit voor jullie betekent als Nieuwe Aarde Weg Wijzers
Geliefde mensen, dit zal geen gemakkelijke tijd voor jullie zijn, want de chaos en stormen om jullie heen blijven de branden van transformatie en verandering voeden. Maar we weten dat als je Ziel meer wordt van wie je bent en wordt uitgedrukt als wie je bent, je meer vertrouwen zult hebben in je weg vooruit en in je vermogen om te creëren wat je wenst.
Onthoud altijd wie je bent en waarvoor je naar de Aarde bent gekomen om te creëren en te ervaren als een Ziel en een wezen van Oneindig Licht en Energie. Vergeet nooit hoe gezegend je bent om dit gewaarzijn en bewustzijn vast te houden, terwijl velen in verwarring leven en worstelen met alleen het angstige ego om hen te leiden.
Wat letterlijke en emotionele stormen om jullie heen ook mogen woeden, houd jullie innerlijke rust en blijf gegrond. Vergeet niet dat jullie als Belichaamde Zielen en Goddelijke Mensen leven van binnen naar buiten en niet van buiten naar binnen. Dit betekent gewoon dat wat er ook gebeurt in het drama van het leven “buiten” jullie, jullie weten dat binnenin jullie de plaats van vrede en veiligheid en overvloed en liefde is. Geef jullie kracht niet aan drama’s van angst en gebrek, maar concentreer je eenvoudigweg op jullie passie en wat jullie op Aarde willen creëren en ervaren als een Goddelijke Zegen.
Op dit moment, in deze cyclus, zijn er twee versies van de Aarde die naast elkaar bestaan, de Multidimensionale Nieuwe Aarde en de laagdimensionale Alternatieve Aarde, aangezien de 3de Dimensionale Aarde niet langer bestaat. Een deel van de chaos die jullie ervaren is de verschuiving tussen dimensies, die voor de meeste mensen onbewust en willekeurig is. Maar voor jullie die ervaring opdoen met de begeleiding van jullie Ziel, leren jullie je tussen dimensies en inderdaad tussen Werelden en Tijdlijnen te bewegen met Genade en Elegantie en zonder trauma en drama.
Dit zal ook een tijd zijn waarin je voor je lichaam moet zorgen. Het is nu de Heilige Tempel van je Ziel, en het zal een tijdje duren voordat het lichaam zich aanpast aan de hogere frequenties en het bewustzijn dat gepaard gaat met het doordrenkt zijn met zielspercepties en gevoelens. Het lichaam kan zich uitgeput voelen omdat het deze intense frequenties moet draaien en te maken heeft met intense ervaringen die veel krachtiger zijn dan alles wat de oude egogeest zou kunnen creëren. De sleutel hier is altijd overgave. Ontspan en laat de ziel en het hogere zelf jouw steun zijn, en om de wonderen te creëren die jou naar nieuwe niveaus van liefde, ervaring en vreugde zullen brengen wanneer jouw lichaam deze intense en krachtige energiestromen uit de ziel accepteert en eraan gewend is.
Wees wakker, wees je bewust en wees krachtig.
Jullie zijn de Verandering in Menselijke Vorm. Dit is waarvoor jullie hier zijn gekomen om te ervaren.
Wij wensen jullie Vreugde terwijl jullie de Leeuwenpoort doorkruisen. De Engelenrijken zijn hier om jullie te ondersteunen, de Galactische Leraren zijn hier om jullie te begeleiden en de Meesters houden de energie vast van hen die het pad hebben geopend. 
Jullie hoeven alleen maar de keuze te maken en de intentie te focussen terwijl jullie de Droom creëren.
De Toekomst is van jullie en het is nu!
Aartsengel Michael
Vertaling: Martien