Aartsengel Metatron: De Straal van Atlantische Kennis / Gechanneld door Jim Self –

Aartsengel Metatron: De Straal van Atlantische Kennis

Gechanneld door Jim Self – 22 Juli 2021

De tiende Straal van Creatie werd gecreëerd na de val van Atlantis. Hij werd gecreëerd om toegang te krijgen tot kennis die verloren was gegaan. Het was nodig om voorbij derde-dimensionale werkelijkheden te evolueren. De tiende Straal werd gebruikt door wezens die geïncarneerd zijn in dienst van de Aarde. Door de massale vernietiging die plaatsvond op Atlantis, gingen grote delen van kennis verloren. Deze kennis was gemakkelijk beschikbaar in die Atlantische tijden en het was gewenst dat het bewaard zou blijven voor toegang in een latere tijd. De tiende Straal werd geschapen voor wezens die incarneerden in dienst van derde-dimensionale werkelijkheden om meer bewustzijn en hogere werkelijkheden tot stand te brengen. Het was hun dienstproject om iets te onthullen van wat algemeen bekend was op Atlantis. Het was door het gebruik van deze tiende Straal dat dit mogelijk was. Het was niet zozeer de wetenschappelijke kennis, hoewel dit zeer zeker een overweging was. Het was meer de filosofie. Toen deze wezens eenmaal geïncarneerd waren in de dichtheid van de derde-dimensionale realiteiten, moesten zij een manier hebben om toegang te krijgen tot deze kennis vanuit de dichtheid die daar aanwezig was.

Deze wezens waren van het bewustzijns- en spirituele niveau dat ook zij toegang hadden tot de liefde, stabiliteit en lichtfrequenties die beschikbaar waren in de vierde, vijfde en zesde Straal. Het stelde hen in staat toegang te krijgen tot de codes die hen in staat stelden zich bewust te worden van deze oude kennis.

De tiende Straal bevat een bibliotheek. Het is geen bibliotheek van manuscripten of bestanden, het is een bibliotheek van configuraties van lichtfrequenties. Het is vergelijkbaar met maar niet hetzelfde als de Akasha kronieken.

Het is gewenst dat deze wezens, die in dienst komen, deze kennis voor de mensheid inbrengen; dat de mensheid door deze kennis een beter perspectief krijgt en toegang krijgt tot hoger bewustzijn. Deze kennis geeft vrijheid om buiten de doos te denken, om zo te zeggen; om toegang te krijgen tot andere realiteiten, andere manieren van denken, bredere spectrums, bredere gezichtspunten. Dit is het doel van de tiende Straal – het menselijk intellect te stimuleren om in staat te zijn bredere spectrums van gedachten te belichamen, zodat zij toegang kunnen krijgen tot hogere gedachtevormen. Dit verhoogt het collectieve bewustzijn naar een hoger perspectief, wat op zijn beurt de planeet zelf zal verhogen. Al deze dingen zijn het doel van de tiende Straal van de Schepping.

Niet alle wezens hebben toegang tot de tiende Straal. Deze Straal kan worden beschouwd als de Straal van de Leraar, of de Straal van de Wegbereider. Soms wordt er onbewust toegang toe verkregen. Dit gebeurt wanneer leraren van een bepaalde graad informatie verwerven die zij weten, maar niet begrijpen hoe zij het weten. Hoe ze het weten is door deze tiende Straal waartoe ze toegang hebben gehad op een onbewust niveau.

Nu zou het heel nuttig zijn om deze Straal in een bewuste staat te betreden, omdat, wanneer dit gebeurt, veel meer informatie kan worden verzameld. In het verleden deden de meeste wezens die toegang hadden tot de tiende Straal dit op een onbewust niveau. Zij hadden een idee of inspiratie of zij wisten iets en begonnen zich daarop te concentreren. Het idee ontwikkelde zich. Dit is hoe de tiende Straal werd gebruikt in het begin van jullie geschiedenis. Nu de energieën zijn zoals ze zijn, zullen velen in staat zijn er op een bewuster niveau toegang toe te krijgen, maar het is op dit moment nog steeds een zeer evolutionair proces.

Het is belangrijk te weten dat wanneer je ideeën hebt, of intuïtieve impulsen, dat je deze onderzoekt. Je bent een van deze wezens die regelmatig toegang heeft tot deze Straal op een onbewust niveau. Het is nu gewenst dat je op een meer bewust niveau toegang krijgt tot deze kennis. Het is door wezens zoals jij dat velen die anders geen toegang zouden hebben tot hogere gedachtevormen, dit wel zullen krijgen. Het zaad moet eerst in je bewustzijn worden geplant. Dat heb ik gedaan. Naarmate de tijd verstrijkt, zullen jullie, als jullie opletten en je meer bewust zijn van je ideeën en je intuïtieve kennis, je er meer bewust van worden. En je zult een proces ontwikkelen waardoor je de bibliotheek van de tiende Straal op een bewuster niveau kunt betreden.

Kanaal: Jim Self

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org