Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Woensdag 28 Augustus 2019

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Woensdag 28 Augustus 2019

Velen van jullie zijn toegewijd aan dienstbaarheid, om een verschil te maken, om te geven.  Maar zijn jullie even bedreven in het ontvangen?
Dierbaren, Het Universum werkt in eb en vloed om evenwicht en steun te creëren voor alle betrokkenen. Ontvangen is een essentieel onderdeel van het deel uitmaken van dat geheel.
Accepteer je hulp? Kun je genoeg van jezelf houden om hulp te vragen als je die nodig hebt? Beoefen je goede zelfzorg? Zie je jouw behoeften als even belangrijk als die van anderen? Kun je een compliment accepteren?

Erken je je eigen aangeboren goedheid? Neem je jouw zelf op in jouw Onvoorwaardelijke Liefde? Kun je jezelf toestaan om van het oude paradigma van de martelaarsdienst over te stappen naar het nieuwe paradigma van vreugdevolle, ondersteunde dienstbaarheid?
Als jij jezelf toestaat om te ontvangen, laat je anderen de vreugde ervaren die voortkomt uit dienstbaarheid en geven. Je laat hen leiden met hun harten, en om zich op een liefdevolle manier met jou te verbinden. Vanuit dat perspectief kun je zien dat ontvangen net zo goed een daad van dienstbaarheid is als geven.
Als je problemen hebt met financiële overvloed, kan het zijn dat je wilt onderzoeken op welke manier je nee zegt tegen ontvangen vanwege oude gewoonten of conditionering. Hoe kun je dat losmaken en die oude overtuigingen loslaten? Heb je je beperkt in de manier waarop Het Universum aan jou kan leveren? Kun je vandaag een verklaring afleggen dat je bereid bent je over te geven aan een stroom die ook ontvangen omvat?
Zie je het? Jezelf afgescheiden houden is in strijd met het ascensieproces dat gericht is op het bewegen naar eenheidsbewustzijn. Omarm de vreugde van zowel geven als ontvangen en je zult werken met de energieën die ontworpen zijn om iedereen op de meest wonderlijke manieren op te verheffen.
Aartsengel Gabriel
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Wij zijn u zeer dankbaar voor de donaties die wij
in de maand Juli van u hebben mogen ontvangen.
   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien