Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Woensdag 12 juni 2019

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Woensdag 12 juni 2019
Het moment dat je iets begint te definiëren, is het moment waarop je de stroom begint te beperken. Er is een menselijke neiging om te willen weten waar iets naartoe gaat. We zien dit met jouw relaties, met jouw gewenste manifestaties, met jouw carrières, met jouw levens in het algemeen. Als je geen garanties hebt, sta je jezelf niet toe om je volledig energetisch te committeren.
                  
We begrijpen dat je dit doet omdat je veilig wilt zijn of een gevoel van controle wilt hebben, maar het is een ongelooflijk beperkende benadering van het leven omdat het speelt in de zeer kleine poel van wat je al hebt meegemaakt. Op het moment dat je iets in een container probeert te doen, beperk je de groei. Door jezelf toe te staan om aanwezig te blijven en jouw manifestatie een eigen ontplooiing te geven, stap je uit je beperkte gezichtspunt van wat mogelijk is in de grootste manifestaties die jij je niet kunt voorstellen.

Dierbaren, wees open. Laat de dingen die er voor jullie toe doen hun eigen vorm en uitbreiding aannemen. Weersta de behoefte om te labelen en microbeheren. De sleutel om jullie mooiste levensuitingen naar voren te laten komen is je vertrouwd te maken met de ontplooiing en de belangrijkste aspecten van jullie leven zo groot en mooi mogelijk te laten worden als ze willen.

Jullie kunnen dit doen door angst en wantrouwen te vervangen door nieuwsgierigheid,
verwondering en de heerlijke anticipatie die gepaard gaat met het omarmen van co-creatie en de eindeloze mogelijkheden die net iets meer bieden dan wat je al hebt meegemaakt. Onze wens voor jullie is dat jullie dapper genoeg zijn om over te gaan tot de ontdekking van wat jullie je niet zouden kunnen voorstellen, maar dat het altijd al voor jullie mogelijk is geweest.
Aartsengel Gabriel
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl
 Wij zijn u zeer dankbaar voor de donaties die wij

reeds van u hebben mogen ontvangen.
♥  ♥  ♥
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien