Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Vrijdag 20 December 2019

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Vrijdag 20 December 2019

Er zijn zoveel beperkingen die door jullie samenleving worden geaccepteerd. Een paar van deze overtuigingen zijn het model van de verhongerde kunstenaar, of dat je moet lijden en betalen voordat je succesvol kunt zijn, dat er sprake is van slachtofferschap als je een alleenstaande ouder bent, dat het feest of hongersnood is als je zelfstandig bent, dat het ouder worden er op een bepaalde manier uitziet, dat het plezier frivool is, dat hoe onbaatzuchtiger je bent, hoe nobeler je bent. Er wordt je zelfs verteld dat je als zondaar geboren bent! Al deze geloofsovertuigingen zijn alleen waar als je ze gelooft.
Als je verder gaat in de nieuwe energieën, is het volgen van je passies je hoogste, meest ondersteunde pad. Jouw grootste prestaties worden ontdekt en het best ondersteund door te stromen en niet door moeite te doen. Je kunt absoluut een alleenstaande ouder zijn en succesvol zijn (in feite is het in veel gevallen een zegen omdat je de mogelijkheid hebt om de primaire energetische invloed op je kind te zijn en intuïtief ouder kan zijn).

Je verschuift naar hogere trillingsenergieën die niet-lineair zijn. Dat betekent dat je verouderingsproces er levendiger kan uitzien en voelen dan je ooit eerder voor mogelijk hield. Je kunt je afstemmen op nieuwe niveaus van overvloed door middel van zelfontplooiing met jouw stille momenten die nog steeds meer dan voldoende zijn om je gaande te houden. Door het volgen van jouw vreugde vind je jouw grootste gelijken. Je evolueert voorbij martelaar dienstbaarheid naar vreugdevolle dienstbaarheid die iedereen die erbij betrokken is omvat en ondersteunt. En, als een geliefd aspect van de Bron, is jouw essentie altijd al goddelijk geweest en is jouw wezen altijd al meer dan genoeg geweest.
Dit zijn slechts enkele van de meer doordringende overtuigingen die maatschappelijk als waar worden geaccepteerd.
Jullie bevinden je in gloednieuwe energieën. Jullie zijn de pioniers, de grote drijfveren en ontdekkers van de grote bewustzijnsverschuiving die op jullie planeet plaatsvindt. Ontdek wat er nu nog meer mogelijk is! Wij dringen er bij jullie allemaal op aan om jullie bewustzijn te gebruiken om al jullie overtuigingen te onderzoeken en jezelf af te vragen of ze echt waar zijn en te onderzoeken welke nieuwe mogelijkheden er voor jullie opengaan wanneer jullie je laatste niveau van bereiken combineren met ongekende energieën. Jullie mogen kiezen, dierbaren, wat jullie vanaf dit punt willen creëren vanuit een rijk van mogelijkheden dat verder gaat dan wat jullie voor mogelijk hielden. Inderdaad, wat een glorieuze tijden!
Aartsengel Gabriel
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien