Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Maandag 17 juni 2019

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Maandag 17 juni 2019

Naarmate jullie verder evolueren en je leven willen uitbreiden om je hoogste expressie van jezelf te weerspiegelen, moeten jullie manifestatietechnieken ook evolueren. Dit bvereist verschuiven van 3D-manifestatie (je voorstellen wat je wilt creëren en die visie / gevoel heel specifiek vasthouden totdat je het via de wet van aantrekking naar je toe tot je trekt) naar co-creatie (waardoor het Universum nieuwe mogelijkheden naar jullie bewustzijn brengt die jullie je niet konden voorstellen).
Hoewel er niets mis is met beide methoden, kan 3D-manifestatie beperkend zijn omdat het alleen creëert door wat jij denkt dat mogelijk is, in plaats van wat er feitelijk mogelijk is  waarvan je je niet bewust bent vanuit jouw gezichtspunt. Je blijft spelen in de pool van potentieel die al bekend is. Het is manifestatie door de geest versus manifestatie door het hart.

Dierbaren, jullie zijn pioniers en uitbreiders. Deze rollen vereisen vertrouwen – vertrouwen in een Universum dat jullie aanbidt, vertrouwen in jullie hoogste zelf,  vertrouwen in jullie gidsen en helpers, en vertrouwen in het vermogen van jullie menselijke zelf om je levensuitdrukking te navigeren door het weten van je hart en het wenken van je ziel.

De grote, mooie levensuitingen die op jullie wachten om te ontdekken, zijn niet te vinden binnen wat jullie al hebben ervaren. Als ze dat zouden kunnen zou je ze al leven. Ze moeten moedig het onbekende in stappen en bereid zijn de magie, kracht en verwondering van co-creatie te omarmen. Het staat Het Universum toe jullie te laten zien hoe kostbaar, geliefd, gewaardeerd en geleid jullie zijn als een geliefd deel van het geheel.
Dus zet je weerstand opzij. Experimenteer. Werp je netten breder uit. Heb vertrouwen. Wees bereid om verrast te zijn. Begin het onbekende te zien niet als iets om bang voor te zijn, maar eerder als een ruimte van ongekende schatten om ontdekt te worden. Dit is waar jullie grootste vreugde, dienstbaarheid en bevrediging zullen worden gevonden, want dat is waar jullie hoogste levensuitdrukkingen wachten om hun ontplooiing voor jullie te beginnen.
Aartsengel Gabriel
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl