Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Dinsdag 13 Augustus 2019

 Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Dinsdag 13 Augustus 2019

Dierbaren, de angst om jullie emoties te voelen is veel groter dan het eigenlijke gevoel
van de emotie. Jullie zijn meer dan bereid om liefdevolle ondersteuning te bieden aan
de gekwetste delen van jullie of op zoek zijn naar jullie aandacht. En het mooie is dat
als jullie je daar eenmaal toe verbinden, ze heel snel zullen verdwijnen.
Door bereid te zijn om te erkennen, te accepteren en te houden van elk aspect van het
zelf dat zich afgewezen of verwaarloosd voelt, genees je automatisch alle
achtergelaten wonden. Je verschuift van afscheiding naar inclusie, van ontkenning
naar aanvaarding, van verwaarlozing naar eer, van angst naar veiligheid, van pijn naar
troost.

Jullie kunnen je eindelijk schikken in de wetenschap dat in al jullie behoeften kan
worden voorzien vanuit jullie eigen liefdevolle innerlijke wijsheid, alhoewel en wanneer
ze zich ook voordoen, wat jullie het zelfvertrouwen en de zekerheid geeft om de
waarheid van jullie eigen aangeboren heelheid te omhelzen, die jullie in staat stelt om je
verder te ontwikkelen als een soeverein en krachtig wezen.
Aartsengel Gabriel
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl
Wij zijn u zeer dankbaar voor de donaties die wij
in de maand Juli van u hebben mogen ontvangen.
Wij wensen iedereen een fijne en
onvergetelijke vakantie toe
   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien