Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Dinsdag 11 juni 2019

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Dinsdag 11 juni 2019

Dierbaren, jullie zijn altijd, altijd voorzien met precies dat wat jullie nodig hebben voor jullie expansie en evolutie. Als er iets is dat je moet ervaren en iemand anders is niet klaar of bereid om die ervaring met je te hebben, zal er een andere binnenkomen om je groei te dienen.
Je kunt er zeker van zijn dat een ander bestand is tegen evolutie en dat het je eigen reis naar verlichting nooit zal vertragen. Hun vrije wil wordt altijd gerespecteerd en ondersteund, net als de jouwe, en Het Universum zal veranderen om je nieuwe omstandigheden te bieden die je in staat stellen jouw eigen groei en expansie voort te zetten.

Zie je? Iedereen wordt vereerd met de keuzes die ze maken, in een prachtige stroom van liefde en steun die steeds veranderd om aan ieders behoeften te voldoen. Jouw verlangen naar jouw eigen evolutie wordt altijd gehoord en ondersteund en kan nooit worden ontspoord door het gebrek aan deelname van iemand anders.
Soms besluiten zielen om een tijdje uit elkaar te gaan om individueel te leren en zich dan in de toekomst opnieuw te verbinden. In feite zijn er momenten waarop dat de enige manier is waarop de volgende groeifase kan plaatsvinden voor een of beide mensen. Nogmaals, dit maakt deel uit van de prachtige dans van Het Universum – zielen die liefdevol samen bewegen en uiteen gaan, allemaal afhankelijk van wat voor het hoogste goed van alle betrokkenen is. Vanuit dit perspectief kun je zien dat liefde en expansie de kern van alles is.
Aartsengel Gabriel
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Wij zijn u zeer dankbaar voor de donaties die wij
reeds van u hebben mogen ontvangen.
   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien