Aartsengel Gabriël – Dagelijkse Boodschap: Van Cultus naar Gemeenschap

Aartsengel GabriëlDagelijkse Boodschap

Van Cultus naar Gemeenschap

Gechanneld door: Shelley Young – 11 juni 2021 – triniyesoterics.com

Er bestaat een misvatting dat degenen die in sekten terecht kwamen zwak van geest waren. In werkelijkheid is het zo dat de overgrote meerderheid van de mensen die in sektes terecht komen, zich daartoe aangetrokken voelen omdat zij resoneren met de hogere principes van dienstbaarheid, gemeenschap en eenheidsbewustzijn.

Alle gebieden waar machtsmisbruik heeft plaatsgevonden zijn aan de orde, en culten zijn een voorbeeld van hoe mensen met de beste bedoelingen bijeenkomen om het geheel te dienen, om vervolgens hun macht weg te geven aan de enkeling. Dit is bijzonder moeilijk los te koppelen, omdat de betrokkenen binnen kwamen met een oprecht verlangen om goed te doen en het kan betekenen dat zij al hun overtuigingen opnieuw moeten evalueren.

In feite is het bij sekten gebruikelijk dat de leden hun woorden beter in praktijk brengen dan de leider. Het kan moeilijk voor hen zijn om te onderscheiden welke spirituele overtuigingen geldig en waar zijn en welke verdraaid en tegen hen gebruikt zijn.

Naarmate meer mensen een stap voorwaarts zetten in hun ontwakingsproces zullen zij gemeenschap zoeken. Het is tijd om deze gemeenschappen te creëren op een manier die het geheel dient en mensen in staat stelt om zichzelf te dienen en uit te drukken op een manier die veilig en bekrachtigend is.

Waarachtig leiderschap zal mensen naar hun eigen wijsheid leiden, en hen eren in de expressie ervan. Individualiteit zal worden gevierd, evenals groei en welzijn. Mensen zal niet verteld worden wat ze moeten doen, maar eerder geleid worden in het verbinden en luisteren naar hun eigen wijsheid.

Als je in een sekte hebt gezeten en eruit bent gestapt, dringen we er bij je op aan om te begrijpen dat je niet dom bent en dat er niets is om je voor te schamen. Het was je goedheid die je daarheen leidde en die goedheid is er nog steeds in je. Je moet de tijd nemen om al je spirituele overtuigingen uit te pakken, één voor één. Met je wijsheid zul je beginnen in te zien welke geldig zijn en welke ongepast werden gebruikt.

Dit is een kans om je spiritualiteit niet overboord te gooien, maar juist om je onderscheidingsvermogen aan te scherpen. Alle echte spirituele leringen ondersteunen de bekrachtiging, het welzijn en de vrijheid van alle betrokkenen. Gebruik dat sjabloon als je je overtuigingen uitpakt.

Als je van iemand houdt die in een sekte heeft gezeten, begrijp dan waarom zij het aantrekkelijk vonden. Het is belangrijk om hen niet te beschamen. Wees consequent en liefdevol. Het is ongelooflijk moeilijk voor hen om hun ware identiteit te herontdekken buiten de sekte waar ze in zaten. Het is een proces.

  • Moedig hen aan om hun kernwaarheden te vinden en om die te onderzoeken en te uiten op een manier die niet kwetsend of ontkrachtend is.
  • Laat hen weten dat ze hun spiritualiteit niet hoeven op te geven, omdat het een belangrijk deel is van wie ze zijn.
  • Vraag hen of zij de leider van een groep waren en welke keuzes zij zouden maken als zij door liefde geleid werden en laat hen de verschillen observeren tussen hun keuzes en hoe zij behandeld werden.

Het is daar dat het contrast duidelijk zal worden. Geef hen de ruimte om het uit te zoeken en die helderheid te krijgen zonder jouw bemoeienis en oordeel.

Begrijp hoe moeilijk het kan zijn om een gehechtheid aan een droom op te geven. Ze hebben tijd nodig om te rouwen. Het is waarschijnlijk dat ze een sterk verlangen hebben om te dienen. Als ze meer duidelijkheid krijgen, help hen dan om uit te zoeken hoe ze hun verlangen om te dienen op een gezondere manier kunnen honoreren, zodat iedereen die erbij betrokken is er baat bij heeft, ook zijzelf.

En bovenal, hou van hen om de tedere, zorgzame zielen te zijn die ze zijn, want dat is wat ze al die tijd probeerden uit te drukken.

Aartsengel Gabriël

Vertaling: Martien