Aartsengel Gabriel – Dagelijkse Boodschap

Aartsengel Gabriel – Dagelijkse Boodschap

Gechanneld door: Shelley Young – 10 Januari 2022

Gegroet, Dierbaren, wat zijn we blij vandaag in jullie aanwezigheid te zijn. Wij eren jullie voor jullie zorgzame harten, jullie consequentheid, jullie moed en jullie succes in het bereiken van dit moment in de tijd, want het is veel opwindender en scharnierender dan jullie je misschien realiseren.

Wij begrijpen dat de reis voor de meesten van jullie zwaar is geweest, vooral in de afgelopen twee jaar van jullie lineaire tijd. Jullie zijn non-stop aan het opruimen, loslaten, helen, ontvangen en integreren geweest terwijl jullie de eerste fase van jullie incarnatie achter je lieten als voorbereiding op het volledig stappen in het nieuwe. Het is in elke zin van het woord een levensoverzicht geweest, en nu zijn jullie klaar om opnieuw te beginnen in de volgende opwindende fase van jullie incarnatie.

Op zielsniveau is hier veel opwinding over geweest. De serieuze houding die zoveel lichtwerkers hebben gehad, is het gevolg van het aanwezig zijn op jullie of andere planeten toen een grote verschuiving van bewustzijn werd geprobeerd en mislukte. Jullie kwamen op de planeet omdat jullie zoveel vertrouwen in de mensheid hadden dat het deze keer zou lukken, maar jullie waren niet van plan om ook maar een moment jullie waakzaamheid te laten varen! Jullie waren toegewijd aan jullie zielsmissie en daardoor voelden jullie je misschien behoorlijk geïsoleerd van anderen, onbegrepen en met het gevoel alsof je het gewicht van de wereld op je schouders droeg. Er was geen tijd voor onzin of frivoliteit, want je toewijding aan je missie kwam op de eerste plaats.

Het prachtige nieuws is dat de verschuiving goed op gang is! We zouden kunnen zeggen dat het op dit moment een op hol geslagen trein is. Het is aan het gebeuren en heeft zoveel momentum verzameld dat het niet meer te stoppen is. Dit is de eerste van de diepgaande verschuivingen die hebben plaatsgevonden waar we het over willen hebben. Het feit dat de kritieke massa is bereikt markeert een bevrijding van jullie oude dienstbare rollen die erg voelden als martelaarsdienst in een nieuwe, veel lichtere en vreugdevollere dienst die het geheel dient, inclusief degene die van dienst is!

Het is tijd om jullie open te stellen voor de vreugde van het in het lichaam zijn, en voor sommige van de lichtere, plezierige aspecten die voor jullie beschikbaar zijn. En laat ons jullie vertellen, jullie innerlijke kinderen zijn meer dan opgewonden om een meer centrale rol te spelen in jullie ervaring op de planeet! Hun deskundigheid is leuk en aanwezig, en ze hebben lang gewacht om geraadpleegd te worden.

Jullie zullen werken zonder de zwaarte van jullie “te doen” lijst, aangezien jullie hoofddoelen in de eerste fase van jullie incarnatie zijn bereikt. Dit kan verontrustend voor jullie zijn aangezien jullie dienstverleningscontract je de weg heeft gewezen. Het gaat er niet langer om wat jullie moeten doen om succesvol te zijn, maar eerder hoe jullie jezelf willen uitdrukken in de toekomst. Het gaat over creëren terwijl jullie gaan, nieuwe paden smeden, en waarde vinden in ervaring in plaats van de oude modellen van goed of slecht, goed of fout, succes of mislukking.

Een van de moeilijkste dingen voor verlichtende mensen om hun hersenen omheen te winden is dat jullie wezen je dienstbaarheid is. Het is ook moeilijk om de teugels van de dienstbaarheid die jullie in je eentje hebt gedragen, los te laten en te beginnen met het bereidwillig ontvangen van hulp. Het is een verschuiving van het eenzame pad naar een veel meer verenigd pad. En dat is het volgende dat we jullie willen uitleggen.

2022 markeert het begin van een volgende fase in jullie evolutionaire proces. Dit is een van de meest cruciale veranderingen die jullie ooit in je leven zullen meemaken, want het markeert het einde van de eenzaamheid van de 1’en naar de verbondenheid en gemeenschap van de 2’en.

Jullie begrijpen dat jullie gedurende een jaar van jullie tijd door vele poorten gaan. Jullie herkennen deze als de leeuwenpoort 8/8 bijvoorbeeld, of de 11/11. Wat de meesten van jullie je niet realiseren is dat dit een kleinere versie is van een groter systeem waar jullie deel van uitmaken. De afgelopen 22 jaar of zo, zijn jullie onder de invloed van de 1’en geweest. Jullie herkennen de 1111 als een ontwakingscode. Het is het begin van de reis. Het is een pad van eenzame verkenning, toen jullie uit de dichtheid van 3D stapten en begonnen te zoeken op jullie verlichtingsreis.

Er zijn onderweg vele ontdekkingen gedaan! In feite zouden wij zeggen dat de verschuiving waaraan jullie zo succesvol deelnemen te danken is aan een wonderlijk leger van zielen die wakker zijn geworden en hun licht hebben laten schijnen, één dappere ziel tegelijk. Jullie zijn door de duisternis naar je eigen licht binnenin gekropen en hebben de meest verbazingwekkende ontdekkingen gedaan, zowel innerlijk als uiterlijk.

Het is te danken aan het werk van dit collectief dat jullie nu in de kracht van de 2’en stappen, waarbij het getal 2 jullie leidende licht wordt, net zoals de 1’en dat in de afgelopen 22 jaar waren. Dit markeert het einde van de solitaire reis! Dit betekent dat jullie samen zullen komen. Er zullen vele zielenherenigingen zijn en gemeenschappen worden gevormd. Verwante zielen zullen elkaar opzoeken en overgaan tot vreugdevolle, ondersteunde dienstbaarheid, zodat niemand ooit nog de last alleen hoeft te dragen.

De focus zal zijn om jullie wezen de weg te laten wijzen en diegenen naar je toe te trekken die jullie in die ruimte kunnen zien en eren. Dit betekent dat jullie 5D verbondenheid zullen beginnen te ervaren door jullie collectieve voorkeur en zijn, in plaats van de oude 3D verbondenheid die voornamelijk gericht was op wat verkeerd was.

Familie, verbinding en partnerschap zullen de focus zijn, want jullie zijn nu klaar om je te herenigen. Jullie zijn zo ver gegaan als jullie konden gaan op het eenzame pad, en nu is het tijd om uit de grot te komen en jullie bij anderen aan te sluiten op een manier die veilig, ondersteunend en vreugdevol is. Als de 1’s deel uitmaakten van de ontwaakcodes, zou je de 2’s kunnen beschouwen als deel van de herverbindingscodes.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe ongelooflijk cruciaal deze grote verschuiving van de solitaire 1 energie naar de partnerschap 2 energie is. Wees er klaar voor om herhalende 2’en te gaan zien die de 1’en vervangen die jullie pad geleid hebben! En natuurlijk zullen alle soorten herhalende getallen op perfecte timing tot je spreken, als een van de vele manieren waarop we graag naar jullie knipogen.

Deze volgende fase gaat over jezelf toestaan te zijn wie je werkelijk bent en je authenticiteit de weg te laten wijzen. Er zijn geen andere opties, echt niet, want iets anders zal gewoon niet worden ondersteund. Jouw pad is dat van persoonlijke belichaming en bekrachtiging.

Hierdoor helpen jullie met het verankeren van de nieuwe machtsstructuren die het geheel dienen. De oude machtsstructuren zullen blijven afbrokkelen, in sommige opzichten op spectaculaire wijze, en zullen worden vervangen door systemen die eerder de velen dan de weinigen dienen. En jullie realiseren je dat als jullie in je eigen kracht stapt op een manier die mindful en wijs is, je bijdraagt aan de verschuiving van macht naar empowerment.

Nogmaals, geen geringe prestatie, maar jullie zijn aangekomen in de ruimte waar dit nu werkelijk mogelijk is! Net zoals jullie persoonlijke licht een golf van licht creëerde die de verschuiving heeft gestuurd, creëert jullie collectieve empowerment een nieuwe golf van leiderschap die zich richt op de kernwaarden van transparantie, waarheid, integriteit en eenheidsbewustzijn.

Nu velen van jullie in de energieën van 2022 stappen en de eerste fase van jullie incarnatie volledig hebben losgelaten, kunnen er geschenken voor jullie verschijnen die vertrouwd aanvoelen. De reden daarvoor is dat velen van jullie oude vaardigheden zullen oppakken die jullie goed hebben gebruikt in andere levensuitingen en ze naar geheel nieuwe niveaus zullen brengen die nu mogelijk zijn in de nieuwe energieën.

Jullie laten het glazen plafond van jullie vorige, goed geleefde expressies los om nog grotere hoogten en ontdekkingen te bereiken. Dit is de reden waarom zo velen van jullie zich zo angstig hebben gevoeld om verder te gaan dan de tragere, herzienende energieën van de afgelopen twee jaar. Die ongerustheid is in vele gevallen gewoon de opwinding van jullie ziel over waar jullie naartoe gaan!

Jullie zullen merken dat de volgende golf van ontwakende mensen veel sneller zal gaan. Dit is te danken aan het spoor dat jullie voor hen hebben gebaand! Velen van jullie zullen je dienstenaanbod veranderen, waardoor er vacatures ontstaan die de volgende golf kan invullen. Sommigen van jullie gaan misschien zelfs met een soort spiritueel pensioen, waarbij jullie je gewoon laten dienen door te zijn. En laat ons jullie verzekeren, dat is meer dan genoeg, want jullie zijn krachtige leiders door het voorbeeld te geven, en jullie energie dient het geheel.

En voor degenen onder jullie die toegewijd zijn geweest aan het verankeren en dienen van de grids door middel van jullie energieën, maar ernaar verlangen om uit die rol te worden bevrijd en ergens anders heen te gaan, zullen velen van jullie merken dat ze verhuizen naar nieuwe locaties die energetisch veel meer ondersteunend voor jullie zullen voelen. Opnieuw is de eenzame opheffing voorbij als de volgende ontwakende golf naar voren stapt in die dienstverlenende rollen.

Een van de dingen die voor velen verontrustend is geweest, is de opkomst van zoveel uitgebreide en gevarieerde samenzweringstheorieën. Wat wij willen dat jullie begrijpen is dat dit in feite een teken van expansie is en dat massa’s mensen aan het ontwaken zijn. Het geeft aan dat mensen vragen beginnen te stellen voorbij de 3D realiteit recht voor hen, en dat is een positieve zaak. Zij beginnen veel verschillende potentiëlen en mogelijkheden te onderzoeken.

Dit leidt ertoe dat mensen de vaardigheid van onderscheidingsvermogen ontwikkelen. En laat ons jullie verzekeren dat elke samenzweringstheorie die niet gebaseerd is op waarheid of bekrachtiging uiteindelijk vele gaten zal blijken te hebben – gaten die alleen maar groter en groter zullen worden totdat de gelovigen zich realiseren dat het hen niet brengt waar zij naar toe willen. Dit kan een moeilijk besef zijn, maar het is een noodzakelijk besef in het aanscherpen van onderscheidingsvermogen. Het kan ook een beslissende stap zijn in het ontdekken van de eigen waarheid en wijsheid.

Een van de belangrijkste dingen die jullie kunnen doen als je de energieën van het nieuwe binnengaat, is een ruimte van veiligheid en begrip creëren die anderen in staat stelt van gedachten te veranderen. Velen zijn zeer uitgesproken en emotioneel geïnvesteerd in hun overtuigingen en de realisatie dat die overtuigingen hen niet dienen kan zeer pijnlijk zijn en diep triggeren. Het is ook belangrijk om jullie eigen waarheden te laten verschuiven, samen met jullie eigen evolutie.

De ontplooiing van ieders reis is de voortdurende vervanging van oude overtuigingen door nieuwe. Houd de energie van genade vast voor hen die zich gedesillusioneerd voelen en worstelen om nieuwe overtuigingen te vinden die beter bij hen passen en waar zij werkelijk naar toe willen. Dit is een deel van de evolutie waar jullie allemaal doorheen gaan.

Wees vriendelijk en zacht voor anderen wanneer zij door dat ontdekkingsproces gaan, want het kan een moeilijk, maar noodzakelijk deel van de reis zijn. Jullie begrip en medeleven kunnen alle verschil van de wereld maken voor iemand die op zoek is naar zijn eigen waarheid.

Jullie hebben het verdiend waar jullie nu zijn, geliefden. Het is nu niet de tijd om aarzelend te zijn. Eigen je energetica. Bezit jullie verworvenheden. Belichaam de energieën van vrede en liefde en weet dat jullie de planeet dienen door het anker van jullie voorkeuren te zijn. Dit is de kracht van het zijn van de verandering.

Laat jullie meesterschap de weg wijzen! Claim jullie waarheid en creëer terwijl jullie gaan. Jullie zijn er klaar voor om de rol van bekrachtigde co-creator volledig op je te nemen, en de hemel is de limiet. Blijf gegrond in jullie waarheid, want dat is de pijler van jullie zielsverwezenlijking, en creëer van daaruit, want dit zijn precies de tijden waarop jullie niet konden wachten om ze te ervaren.

Er is een tijd voor genezing, en er is een tijd om jezelf toe te staan geheeld te worden. Als je de goddelijke combinatie van overgave, geloof, stroom en vertrouwen gebruikt, zul je niets missen. Als iets jullie aandacht nodig heeft zal het in jullie bewustzijn komen, jullie zullen er aandacht aan schenken, en dan gaan jullie meteen weer terug in de stroom. Het is tijd om de gewoonte los te laten om de hele tijd in de probleemoplossingsmodus met jezelf te zitten en jezelf gewoon toe te staan om te zijn, veilig in de wetenschap dat dat meer dan genoeg is.

Over de Goddelijke Combinatie gesproken, jullie gaan tijden binnen die perioden van versnelde voorwaartse beweging en manifestatie zullen kennen. Verlichte menselijke wezens kunnen een superstroom net zo uitdagend vinden als lange perioden van rust, misschien zelfs nog wel uitdagender. Weet alstublieft dat jullie stroom is aangepast om jullie op alle manieren te dienen. Blijf in je geloof en vertrouwen, en maak gewoon je hoogste keuze, één moment per keer, en jullie zullen prima door deze energieën navigeren.

Er is altijd enige energetische overlapping van de ene fase in de andere, maar jullie bevinden je nu in energieën waar jullie een aantal werkelijk spectaculaire veranderingen op jullie planeet kunnen maken en we kunnen niet wachten om te zien wat jullie voorwaarts zullen creëren. De sleutel hier is dat jullie je wezen de weg laten wijzen en weten dat dat meer dan genoeg is! Wees bereid om de hulp, het geld en de steun te ontvangen, die er altijd voor jullie is geweest, en jullie zullen eindelijk echt beginnen te genieten van de vruchten van jullie arbeid.

De tijd van afscheiding is voorbij, en het is nu tijd voor jullie om je te verbinden met je eigen goddelijkheid, je eigen bekwaamheid, je eigen ware, authentieke zelf en leiding te geven vanuit die ruimte van belichaming en wijsheid. Naarmate de Wegwijzers zich ontwikkelen voorbij de oude gewoonte om zich af te zonderen en de last alleen te dragen, zal de afscheiding die jullie op jullie planeet zien ook helen.

Er zullen vele stemmen zijn met vele meningen zoals normaal is in tijden van transformatie, maar het collectief is het eens over de overkoepelende verlangens die op jullie planeet heersen, namelijk het verlangen naar gezondheid, vrede, vrijheid en veilige verbinding. Jullie hebben alleen verschillende ideeën over hoe jullie daar kunnen komen.

Het belangrijkste is dat jullie je verbinden met je eigen steeds evoluerende waarheid en dat je die ontvouwing de weg laat wijzen. Jullie hebben hard gewerkt om jullie weg terug te vinden naar jullie ware essentie. Het is tijd om erop te vertrouwen dat je Zijn meer dan genoeg is!

Er zullen tijden van intensiteit zijn. Dit is te verwachten in tijden van diepgaande verandering. Maar als jullie geaard blijven en onthouden om jullie gereedschap en jullie innerlijke leiding te gebruiken, zullen jullie veel bedrevener door de energieën navigeren dan ooit tevoren, omdat het een vaardigheid is die jullie al geruime tijd hebben aangescherpt. Er zullen ook momenten van grote vreugde zijn, van pure aanwezigheid en verwondering. Wij adviseren jullie om dit alles te omarmen!

Wij hebben ontzag voor alles wat jullie gedaan hebben en alles wat jullie zullen blijven doen, en wij vieren met jullie dat jullie in deze ruimte van puur potentieel zijn aangekomen. Jullie verbazen ons elke dag weer met wat jullie hebben bereikt en we kunnen niet wachten om te zien wat jullie zullen creëren als jullie pioniert in het nieuwe, één glorieuze authentieke stap tegelijk.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: Reinier