Boodschap van cherubijnen, de engelen-bewakers van de gouden….

Boodschap van cherubijnen, de engelen-bewakers van de gouden poorten van het Engelenrijk
Inspiratie voor hart en ziel
16 juni 2018
Geliefd kind van God,

Wij begroeten jou vandaag in de naam van de Schepper van het Universum, de Vader en de Moeder van alles wat leeft. Wij begroeten jou in de naam van IK BEN WIE IK BEN, JOD HE VOU HE, bij de grote gouden poorten van ons engelenrijk. Welkom, dierbare ziel! Welkom in de wonderbaarlijke wereld van de engelen! De nieuwe cyclus van onze Goddelijke uitwisseling van de energieën begint vandaag voor je, gewoon op het moment wanneer je onze boodschap ontvangt.
Wij, cherubijnen, de  beschermengelen van het engelenrijk komen nu in je dimensie te voorschijn omdat een speciale dispensatie van de Grote Karmische Raad voor de opening van de poorten tussen mensen- en engelenrijk heel recent was vrijgegeven. 
Wij komen met het blije nieuws naar je toe, lief kind van God, en wij raken nu via onze woorden je hart aan zodat jij de Goddelijke boodschap van de langverwachte opening van de engelen school diep in je hart kunt sluiten.
Moge de zeven Heilige regenbogen van het engelenrijk nu boven je hoofd verschijnen. Moge de oneindige zachtheid, tederheid en koestering van alle engelen, Aartsengelen, Engelen-Deva’s, serafijnen en cherubijnen nu langzaam in je wezen binnen stromen. Moge onze oneindige liefde de diepste kern van je ziel raken. Moge de kristallen geluiden van onze engelenmuziek en onze engelenzang je gevoelens en gedachten lichter, vreedzamer en liefdevoller maken. 
O, Heilig Licht van de kristallen witte essentie, vloei zonder ophouden uit het Hart van de Schepper in het hart van onze engelen vriend, die nu onze boodschap ontvangt. O, Heilige melodie van de oneindige engelen liefde, raak nu het hart, geest en ziel van iedere kind van het Licht en breng ze terug in het staat van het allerhoogste bewustzijn die alle grenzen tussen de dimensies, tussen de mensenwereld en engelenwereld laat smelten. O, eeuwige liefdesvlam die op het hoogste altaar van het engelenrijk brandt, vernieuw de oude belofte van de liefdevolle dienstbaarheid en onafscheidelijke eenheid  tussen engelen en mensen, moge de Goddelijke Ster van Eenheid boven het hoofd van iedere engelen dienaar opnieuw verrijzen! 
Luister, geliefde ziel, naar de kalmerende engelenklank die uit de grootste waterbron van ons rijk komt en zich nu op een wonderlijke wijze door jouw dimensie verspreidt. Genezing, verlichting en liefde, net als zuiverheid, harmonie en vrede zijn de boventonen van de engelenmuziek en dit zijn ook de Goddelijke kwaliteiten die wij, engelen, in ons chakras dragen. 
De stroom van onvoorwaardelijke liefde vloeit uit al onze chakras onophoudelijk. Ontvang nu, lief kind, de stralen van onze liefde en neem tegelijk de kristallen beker met de Heilige nectar van de vloeibare engelen levensessentie uit onze handen aan. Iedereen die aan de gouden poorten van het engelenrijk komt wordt met ons liefdevolle gezang ontvangen en met de kostbare beker van de miraculeuze engelen nectar begroet. Drink hem nu helemaal leeg totdat de parelmoer-roze bodem van de beker in de zonnestralen gaat glanzen. Absorbeer dit vloeibare Licht tot het laatste druppeltje in je wezen, adem diep en laat al je onrustige gedachten wegzakken… 
Er is alleen maar liefde, vrede, zuiverheid en perfectie rond je heen, kijk even rond en zie, geliefde ziel, dat jij volledig onverwacht voor je uiterlijke menselijke zelf door de gouden poorten van het engelenrijk bent gegaan… Welkom in het paradijs van het engelenbestaan, jij bent gearriveerd op de plaats waar jij zolang naar verlangde!
Moge de oneindige Goddelijke Vrede je volledige acceptatie van je levenslot versterken. De levensweg die jij bewandelt was ooit in het hart van God geboren en is in zijn hart verzegelt. Je levensweg – je levenslot zoals die zich voor je stap voor stap ontvouwt is zonder twijfel de kortste weg naar je persoonlijke Meesterschap over alle energieën die jij in je leven treft: je levensomstandigheden, je karma, je relaties, je dromen, je doelen, je gevoelens, je gedachten, je woorden en je daden. Omarm je Pad en alles wat er is, wat ooit was en wat nog zal zijn. Laat de engelen levenselixer nu vrij in je aderen stromen en weet dat deze kostbare drank je energietrilling binnen een ogenblik verhoogt. 
Wij, de cherubijnen, de bewakers van de grote gouden poorten tot het engelenrijk, staan hier om je transformatie van een engelen vriend tot een engelen dienaar door het middel van deze elixer te versnellen. Wij  zijn hier ook om de gouden poorten naar de Engelen School voor je te openen en de juiste weg naar de verhoging van je persoonlijke bewustzijn te wijzen. Welkom in het engelenrijk, lief kind  van het Licht! Welkom in onze school van het oneindige en multidimensionale engelen bewustzijn! De nieuwe cyclus van samenwerking tussen mensen, engelen en elementalen mag beginnen, want velen komen nog naar de gouden poorten van het engelenrijk om de engelen wijsheid, engelen alchemie, engelen krachten in zichzelf te activeren. 
De dispensatie van de Grote Karmische Raad heeft de engelen school hier op aarde tot leven geroepen, maar tegelijkertijd zijn ook de deuren van onze etherische engelen school voor de hele mensheid opengegaan. De lessen die jij in je fysieke dimensie kunt ontvangen zijn dezelfde lessen die wij hier in de etherische dimensie van het engelenrijk aan onze leerlingen geven. Iedere engelen vriend, die zijn eigen energietrilling tot de trilling van onze 22ste dimensie verhoogt, kan bij ons in het engelenrijk aan de lessen beginnen. Zuiver jezelf, lief kind, en weet dat jij in alle tijden dag en nacht bij ons welkom bent!
De Engelen school van onze dimensie neemt voor het eerst zeer grote aantallen leerlingen aan. Een zuivere intentie van het hart en de innerlijke vraag aan de 7 Aartsengelen om je ziel in haar lichtlichaam naar de Engelen school van ons rijk te mogen brengen zal voldoende zijn om hier binnen te komen, tenminste als je persoonlijke energietrilling (die aan de kosmische graad van je persoonlijke zuiverheid verbonden is) dat toelaat. 
Hoe toegankelijk onze etherische  school voor de zoekers van de engelen wijsheid ook is, wees bewust, lief kind, voor het feit dat het grootste profijt voor alle zielen in incarnatie steeds bij de aardse engelen school ligt. Want de leerstof die jij vanuit de materie in je wezen op kunt  nemen komt  in tegenstelling van onze etherische lessen rechtstreeks in de fysieke moleculen van je fysieke lichaam terecht. Dit is de kosmische wet van de dimensies die verklaart dat de invloed van de fysieke actie op het materiële onderwerp  het grootste is. Dit is waarom de etherische klank op de fysieke cellen altijd een zachter effect zal hebben dan de fysieke klank. 
De lessen in onze aardse engelen school hebben effect op al je spirituele lichamen en vooral op je fysieke lichaam. De fysieke engelen klanken die bij de aardse lessen worden gebruikt beïnvloeden op een positieve wijze je energiestroom en ze beïnvloeden ook je fysieke hersenen die een speciale engelen hormoon aan gaan maken, die voor de activatie van je intuïtie en je geestelijke krachten zal zorgen.  Al deze fysieke chemische veranderingen van je moleculen samen met de veranderingen in je uiterlijke geest zullen voor de snellere persoonlijk groei, snellere zuivering van je energieveld en voor de verhoging van je energetische trilling zorgen…
Boven alles is het ook waar dat de engelen leerstof die jij vanuit het fysieke klaslokaal  in je geest opneemt veel langer in je aura zal hangen en beter beschikbaar zal zijn voor je, voor de toepassing in diverse levenssituaties. Onderschat dus de mogelijkheid niet om de fysieke lessen in onze aardse engelen school te nemen wanneer deze unieke mogelijkheid zich nu aanbiedt… 
Welnu, geliefde ziel, neem verder je volgende stap in de onsterfelijke engelenwereld. De zeven Aartsengelen wachten op je om hun mysteriën der Engelen Wijsheid met je te mogen delen…
En wij, de cherubijnen,  begroeten jou iedere keer opnieuw in onze etherische engelen school, wanneer jij in je lichtlichaam hier opnieuw zal verschijnen. Neem je beste vrienden mee naar het engelenrijk, want wij verwelkomen iedereen die in staat is om op eigen geestelijke kracht naar de 22ste  dimensie van het engelenrijk te stijgen en die sterk genoeg zal zijn om de levenselixer uit de kristallen beker volledig op te drinken. Op het moment dat de zonnestralen van de Grote Centrale Zon op de bodem van de lege beker zullen schijnen, zullen de kosmische poorten tot het engelenrijk zich voor de ogen van iedere nieuwe engelen student vanzelf openen. Dit is het moment waar wij zolang op hebben gewacht. Moge het Grote Goddelijke Plan van samenwerking tussen mensen en engelen via deze bijzondere weg in vervulling komen! 
In het hart van onze geliefde Vader-Moeder God zijn wij voor altijd een!
 
Cherubijnen, de engelen-bewakers van de gouden poorten van het Engelenrijk