Categorie: Ronna Herman

AARTSENGEL MICHAEL – TOEGANG VERKRIJGEN TOT DE WIJSHEID VAN HET HOGERE ZELF

AARTSENGEL MICHAEL – TOEGANG VERKRIJGEN TOT DE WIJSHEID VAN HET HOGERE ZELF Gechanneld door: Ronna Herman Vezane  – Januari 2022 Geliefde meesters, Ascentie betekent het verkrijgen van een helderder bewustzijn van het Zelf, en het accepteren van het feit dat jullie een Wit Vuur Zaad Atoom Facet van onze Moeder/Vader God zijn. Naar mate jullie […]...

AARTSENGEL MICHAËL: Herverbinding Maken met Onze Zon-Engelen Van Wit Vuur

AARTSENGEL MICHAËL:Herverbinding Maken met Onze Zon-Engelen Van Wit Vuur Gechanneld door:Ronna Herman Vezane – december 2021 RONNA: Lieve vrienden, terwijl ik onderzoek aan het voorbereiden was betreffende informatie voor het zevende boek met boodschappen van Aarstengel Michael: DE MAGIE EN GROOTSHEID VAN DE ASCENDERENDE MENSHEID, vertelde hij mij: “Je bent nu aangekomen in de bewustzijnsstaat […]...

Het Herscheppen Van Het PARADIJS op AARDE

Het Herscheppen Van Het PARADIJS op AARDE Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V.–LM november 2021 Geliefde meesters, terwijl de mensheid en de Aarde zich voorbereiden op de volgende grote sprong in evolutie en verruimd bewustzijn, wordt alles door elkaar geschud tot in de diepste kern van het bestaan. Hoe hoger jullie reiken naar verlichting, hoe dieper […]...

AARTSENGEL MICHAEL – HOUD STAND, GELIEFDEN

AARTSENGEL MICHAEL – HOUD STAND, GELIEFDEN Gechanneld door: Ronna Herman Vezane – oktober 2021 Geliefde meesters, we zullen enkele van de fundamentele lessen uit het verleden doornemen voor degenen die onlangs zijn begonnen hun volledige Zielbewustzijn en Zelfmeesterschap voor dit leven op te eisen. Wat wij Heilige Adem noemen, bestaat uit de normale derde-/vierdimensionale lucht […]...

AARTSENGEL MICHAËL: JULLIE VONK VAN GODDELIJKHEID IS ONSTERFELIJK EN EEUWIG

AARTSENGEL MICHAËL: JULLIE VONK VAN GODDELIJKHEID IS ONSTERFELIJK EN EEUWIG Gechanneld door: Ronna V.–LM september 2021 Geliefde meesters, vergeet nooit dat de reden van Zijn is om een bewuste medeschepper te worden en dat onze Vader/Moeder God de Levensgevende Kracht van jullie bestaan is. Jullie moeten het rechtlijnige, lineaire tijdconcept loslaten, waarbij jullie keuzes beperkt […]...

Aartsengel Michaël: Jullie Spirituele Bewustzijn Nauwkeurig Afstemmen

Aartsengel Michaël:Jullie Spirituele Bewustzijn Nauwkeurig Afstemmen Gechanneld door: Ronna Vezane – LM augustus 2021 Geliefde meesters, laten we even pauzeren voordat we aan onze verhandeling beginnen. Sluit de ogen en laat het gevoel van tijd en ruimte wegvallen. Stel stromen van Liefde/Licht voor die uitstralen vanuit de bron van jullie hartcentrum, en dan naar buiten […]...

Aartsengel Michael: Vrede en sereniteit van binnenuit zoeken

AARTSENGEL MICHAEL: VREDE EN SERENITEIT VAN BINNENUIT ZOEKEN Via Ronna V. – LM juli 2021 Geliefde meesters, het is tijd om een inventaris op te maken van wat jullie gewoonlijk denken en de emotionele energie die jullie projecteren tijdens deze kritieke dagen van conflict, onrust en stress op jullie planeet. Verdunnen of vervormen jullie de […]...

Aartsengel Michael: Een overzicht van de “Staat van de aarde en de mensheid”

EEN OVERZICHT VAN DE “STAAT VAN DE AARDE EN DE MENSHEID” Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V. – LM juni 2021 Geliefde meesters, sta ons toe jullie een kort overzicht te geven van de “huidige toestand van de mensheid en de aarde” vanuit ons perspectief. Stel jullie voor dat jullie de planeet bekijken, met onze visuele […]...

Aartsengel Michael: Een door de Ziel ingegeven persoonlijkheid worden

EEN DOOR DE ZIEL INGEGEVEN PERSOONLIJKHEID WORDEN Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V. – LM mei 2021 Geliefde meesters, Jullie GOD-ZAAD ATOOM van WIT VUUR/ de IK BEN Aanwezigheid is de originele Kernintelligentie, jullie eerste geïndividualiseerde identiteit binnen een Universele of Sub-Universele ervaring. In deze Sub-Universele ervaring bevatten jullie eerste twaalf God-Vonken/ Zielfragmenten alle deugden, aspecten, […]...

AARTSENGEL MICHAEL: JULLIE ZIJN EEN “WITVUURZAADATOOM” VAN ALLES DAT IS

JULLIE ZIJN EEN “WITVUURZAADATOOM” VAN ALLES DAT IS Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V. – LM APR 2021 Geliefde meesters, in het allereerste begin was ieder van jullie één van de Heilige Onschuldigen, een briljante Vonk van de Allerhoogste Schepper. Toen het de beurt was om naar buiten te treden en te ontwaken, waren jullie je […]...

EEN KOSMISCH MOMENT VAN KANSEN

EEN KOSMISCH MOMENT VAN KANSEN Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V. – LM MAR 2021 Geliefde meesters, de mensheid is temidden van een kosmisch moment van kansen. De Zevende Straal van Goddelijk Licht, de Violette Vlam van transformatie en zuivering, via de straling van geliefde Aartsengel Zadkiël en Lady Amethist, is aan het neerstromen in directe […]...

De Leiding in handen van jouw Lotsbestemming

DE LEIDING IN HANDEN NEMEN VAN JOUW LOTSBESTEMMING Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V. – LM FEB 2021 Geliefde meesters, jullie zijn momenteel bezig met het integreren van het volgende passende (eigen) niveau van Schepperslicht met assistentie van de intelligentie van jullie Overziel. Het verbinden met en het integreren met de vele facetten van jullie Vijfdimensionale […]...

Wet van de cirkel * Wet van de driehoek

 WET VAN DE CIRKEL *WET VAN DE DRIEHOEK Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V. – LM JAN 2021  DE CIRKEL VERTEGENWOORDIGT EENHEID * VOLTOOIING VAN DE DRIEHOEK VERTEGENWOORDIGT CREATIE * SAMENSTELLEN * HET WORDEN VAN HET ONEINIDGHEIDSTEKEN VERTEGENWOORDIGT DE NOOIT EINDIGENDE STROOM VAN GODDELIJK LICHT. Geliefde meesters, jullie hebben in een onwerkelijke wereld geleefd: een wereld […]...

Door AARTSENGEL MICHAEL / BEN JIJ EEN STERRENZAADLICHT OP HET PAD?

BEN JIJ EEN STERRENZAADLICHT OP HET PAD?  Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V.–LM DEC2020 Geliefde meesters, lang, lang geleden, kwamen deze brave Zielen, die later zouden verschijnen als Sterrenzaad Wegwijzer voor de Ascentie van de mensheid en de Aarde, overeen om een speciale rol op zich te nemen op Planeet Aarde, ergens in een verre toekomst. Deze […]...

AARTSENGEL MICHAEL: DE STEM VAN DE GEEST ROEPT / Via Ronna Herman – LM OKT 2020

AARTSENGEL MICHAEL:  DE STEM VAN DE GEEST ROEPT  Via Ronna Herman – LM OKT 2020 Geliefde meesters, naarmate meer en meer dierbare Zielen beginnen te ontwaken voor het duwtjes geven van de Geest, is het tijd voor een terugblik van enkele van de fundamentele leringen van een ontvouwend bewustzijn. Zelfs degenen onder jullie die zich […]...

AARTSENGEL MICHAEL: Een Glimp Verder dan Morgen Door / Ronna V. – LM Juli 2020

AARTSENGEL MICHAEL: Een Glimp Verder dan Morgen Door / Ronna V. – LM Juli 2020   Geliefde meesters, terwijl de multidimensionale uitingen van verandering om jullie heen wervelen en tijd wordt samengedrukt en zich uitbreidt met een steeds sneller wordend tempo, moeten jullie leren GAAN MET DE STROOM MEE om te bestaan in een staat […]...