Categorie: Ronna Herman Vezane

Een Efficiënte Energie Regiseur Worden / Door: Jennifer Chapin

Een Efficiënte Energie Regiseur Worden Door: Jennifer Chapin – 2 Juni 2024 “Je moet een efficiënte regisseur van energiekrachten worden. Word een bewuste waarnemer en oefen onthechting. Laat jezelf niet meeslepen in een draaikolk van negatieve energie die door anderen is gecreëerd. Leer standvastig te zijn en de controle te behouden, als directeur van jouw […]...

Goddelijk Licht Manipuleert Niet / Door: Jennifer Chapin

Goddelijk Licht Manipuleert Niet Door: Jennifer Chapin -18 Mei 2024 “Goddelijk Licht manipuleert, dwingt of verplicht niemand om iets tegen zijn wil te doen.Goddelijke liefde en intelligentie zullen de regisseur worden van de wil om te creëren; daarmee verzekerend dat alle fysieke manifestatie in lijn zal zijn met het grotere goed voor iedereen.” (Tibetaanse meester […]...

BEN JE ER KLAAR VOOR? – Star Quest Nieuws & Updates

BEN JE ER KLAAR VOOR? Star Quest Nieuws & Updates Mei 2024 Geliefden, Welkom bij de mei-editie van “Ben je er klaar voor? Je gids voor hogere rijken van bewustzijn, Aartsengel Michaëls wijsheid en andere high-vibe updates. In deze editie brengen we je een belangrijke update over Ronna. Laten we samen onze vibraties verhogen en […]...

AARTSENGEL MICHAEL: Harmonisatie van het Fysieke Lichaam * Emotionele Lichaam * Mentale Lichaam

AARTSENGEL MICHAEL:Harmonisatie van het Fysieke Lichaam * Emotionele Lichaam *Mentale Lichaam Voor Maart 2024 / Ronna Vezane – Geheiligde schrijfster De drie vlakken van het hoger bewustzijn evolueren als volgt: De brug naar hoger bewustzijn is het hartchakra.Het emotionele lichaam evolueert via lichaamszintuigen via het centrum Ziel-Heilige Hart.Het mentale lichaamsbewustzijn evolueert via de Heilige Geest […]...

AARTSENGEL MICHAËL: Het Goddelijke schema voor het uitstralen van een Goddelijke blauwdruk

AARTSENGEL MICHAËL:Het Goddelijke schema voor het uitstralen van een Goddelijke blauwdruk Voor Februari 2024 / Ronna Vezane – Geheiligde schrijfster Voor ons subuniversum, van onze vader/moeder God, via de multi-dimensies naar de mensheid, de Aarde en de Devische/elementale koninkrijken. Onze Vader God ontvangt de Witte Vuurzaadatomen (Adamantine Deeltjes van ScheppersLicht) rechtstreeks van de Allerhoogste Schepper.Vervolgens […]...

1 Januari 2024 – Liefdesbrief van Ronna

1 Januari 2024 – Liefdesbrief van Ronna Beste vrienden, Zielfamilie en metgezellen op de reis.Zoals jullie nu allemaal weten, heb ik de afgelopen twee jaar een extreme overgangsritueel meegemaakt en er is veel veranderd.Ik begin mijn 96e jaar rond de zon op 30 november van dit jaar.Ik kan niet langer alle taken uitvoeren die bij […]...

AARTSENGEL MICHAEL: ZESDIMENSIONALE LICHTSTAD & KOSMISCHE RAAD GEASCENDEERDE MEESTERS

AARTSENGEL MICHAEL: Voor December 2023 <<ZESDIMENSIONALE LICHTSTAD>><<KOSMISCHE RAAD GEASCENDEERDE MEESTERS>> Ronna Herman – Geheiligde schrijfster <<Overgangsrite>> DEEL EEN – LADY FAITH RONNA: Er is veel gebeurd en mijn ‘Werkelijkheidsbeeld’ is drastisch veranderd sinds het incident met Lady Faith begin juli 2022: Ik stond om 6.00 uur op na een behoorlijk onrustige, ongemakkelijke nacht. Zoals gewoonlijk […]...

AARTSENGEL MICHAËL: Voor November 2023

AARTSENGEL MICHAËL: Voor November 2023 Doelmatig Licht door Aartsengelen, Michaël, Lady Faith en de Kosmische Raad van Licht van Geascendeerde Meesters. Geliefde meesters,Zullen we onze blikken laten rusten op de toekomst – jouw, jullie toekomst – en zien wat jullie de komende maanden en jaren te wachten staat?Dit zijn de belangrijkste perioden die jullie ooit […]...

AARTSENGEL MICHAEL: Krachtige Mentale Concepten voor Ascensie

AARTSENGEL MICHAEL: Krachtige Mentale Concepten voor Ascensie Kanaal: Ronna Herman voor Oktober 2023 Wanneer wij zeggen, “Jullie moeten proberen onvoorwaardelijke liefde duidelijke te maken voor de mensen om jullie heen,” bedoelen wij de hoogste frequenties van liefde, haalbaar voor dat specifieke niveau van zelfexpressie. De frequenties van liefde zullen toenemen in kracht en perfectie met […]...

AARTSENGEL MICHAEL: Zijn jullie gereed om de Grote Weg te nemen?

AARTSENGEL MICHAEL:Zijn jullie gereed om de Grote Weg te nemen? Voor September 2023 / Door: Ronna Verzane Geliefde meesters, terwijl onze Moeder Godin/Vader God de stroom van het Levenselixir door dit Subuniversum vergroten, heeft dit invloed op de hele Schepping daarin. Jullie kunnen je er niet voor verbergen. Jullie kunnen het niet ontkennen. Levenslijnen naar […]...

AARTSENGEL MICHAËL’s BOODSCHAP: HET ONTWIKKELEN VAN DE SPIRITUELE/MENSELIJKE NATUUR

AARTSENGEL MICHAËL’s BOODSCHAP: Augustus 2023 HET ONTWIKKELEN VAN DE SPIRITUELE/MENSELIJKE NATUUR Geliefde meesters, het is tijd om het eigendom van jullie KERN ESSENTIE, de ware identiteit, te erkennen en op te eisen. Jullie zijn niet alleen een mannelijk of vrouwelijk menselijk Wezen dat op de planeet Aarde verblijft. Jullie zijn niet alleen een ziel in […]...

AARTSENGEL MICHAËL: Groep Ascentie naar het Vijfde Koninkrijk van Godsbewustzijn

Wijsheidleringen door AARTSENGEL MICHAËL: Groep Ascentie naar het Vijfde Koninkrijk van Godsbewustzijn juli 2023 / Gechanneld door Ronna Vezane – Geheiligde schrijfster Geliefde meesters, het doel van ascentie voor de mensheid, in deze era van Aardse ervaring, gaat over het integreren van al de overige Zielfragmenten van het individuele Ziel-Zelf in de Derde en Vierde […]...

AARTSENGEL MICHAEL: Geavanceerde Vijfdimensionale Universele Wetten

AARTSENGEL MICHAEL: Geavanceerde Vijfdimensionale Universele Wetten Gechanneld door: Ronna Verzane – Mei 2023 RONNA VEZANE / HEILIGE SCHRIJFSTER WIJSHEIDSLERINGEN VAN AARTSENGEL MICHAËL <> juni 2023 Geliefde meesters, terwijl jullie leren om weer aan te sluiten bij de kosmische archieven in de hogere rijken, beginnen jullie je bewustzijn van kosmische afstamming te verbreden. Het proces van […]...

AARTSENGEL MICHAEL: Geavanceerde Vijfdimensionale Universele Wetten.

AARTSENGEL MICHAEL: Geavanceerde Vijfdimensionale Universele Wetten Gechanneld door Ronna Verzane Geliefde meesters, gedurende de vele afgelopen jaren en op vele manieren hebben wij getracht jullie de grootsheid en alomvattende betekenis van Liefde/Licht van de Allerhoogste Schepper-Bron over te brengen. Sta ons toe nu een kort overzicht te geven van enkele van de vitaal belangrijke details […]...

Wijsheidleringen door AARTSENGEL MICHAËL.

Wijsheidleringen door AARTSENGEL MICHAËL Ronna Vezane – Geheiligde schrijfster – April 2023 DE ZIEL FUSEERT <> TIJD BRENGT HET TEWEEG GEHEUGENZAADATOMEN RONNA: Beste vrienden en Zielmetgezellen: “Tijdcellen van bewustzijn” is een andere naam voor een speciaal soort van geheugenzaadatomen. (GZA’s) Er zijn geheugenzaadatomen in onze DNA Goddelijke Blauwdruk welke zijn geprogrammeerd om bepaalde stadia van […]...

Wijsheidleringen door AARTSENGEL MICHAEL – JULLIE ZIJN AAN HET VORMVERSCHUIVEN NAAR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID.

Wijsheidleringen door AARTSENGEL MICHAEL Ronna Vezane – Geheiligde schrijfster – Maart 2023 JULLIE ZIJN AAN HET VORMVERSCHUIVEN NAAR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Geliefde meesters, een nieuwe dag breekt aan op jullie Aarde, een tijdperk dat al vele eeuwen geleden is geprofeteerd en voorspeld. De holografische beelden en frequentiepatronen die jullie persoonlijke realiteit hebben gevormd, zijn aan […]...

Wijsheidleringen door AARTSENGEL MICHAËL – HET TRANSFORMEREN VAN JULLIE KRUIS VAN MATERIE IN EEN PILAAR VAN STRALEND LICHT.

Wijsheidleringen door AARTSENGEL MICHAËL – HET TRANSFORMEREN VAN JULLIE KRUIS VAN MATERIE IN EEN PILAAR VAN STRALEND LICHT Gechanneld door: Ronna Vezane – Geheiligde schrijfster – Februari 2023 <<Kennisgeving: nieuwe, uitgebreide, kosmische wijsheidsleringen van Aartsengel Michaël en de Kosmische Raad van Licht van geascendeerde Meesters>> Aartsengel Michaël: “Als eerste moet geïntegreerd worden de informatie van […]...

Aartsengel Michaël: Het is tijd voor spiritueel schat zoeken

Aartsengel Michaël: Het is tijd voor spiritueel schat zoeken Doorgegeven via Ronna Herman, LM-12-2012 Geliefde meesters, het SPIRITUEEL SCHAT ZOEKEN ging serieus van start toen jullie, het Sterrenzaad, in de tweede helft van de twintigste eeuw begonnen te reageren op de wenken van Spirit. De Aarde en de mensheid worden nu met volle kracht gebombardeerd […]...

Wijsheidleringen door AARTSENGEL MICHAEL: DE VELE FACETTEN VAN ASCENSIE.

Wijsheidleringen door AARTSENGEL MICHAEL: DE VELE FACETTEN VAN ASCENSIE Ronna Vezane – Geheiligde schrijfster – Januari 2023 Geliefde meesters, wij zullen pogen jullie meer informatie te geven over het Ascensieproces. Het is belangrijk voor jullie om te begrijpen dat het fysieke voertuig is gecodeerd voor de terugkeer naar de hogere trilling, naar de meer van […]...

Wijsheidleringen door AARTSENGEL MICHAEL: Zijn jullie er klaar voor om een “Goddelijk Geïnspireerd Menswezen” te worden.

Wijsheidleringen door AARTSENGEL MICHAEL Ronna Vezane – Geheiligde schrijfster – December 2022 Zijn jullie er klaar voor om een “Goddelijk Geïnspireerd Menswezen” te worden. EVOLUTIE VAN DE AARDE <> ALS EERSTE DOOR DE VIERDE DIMENSIESEVOLUTIE VAN HET ZONNESTELSEL <> DE VIJFDE EN DE MIDDEN ZESDE DIMENSIESEVOLUTIE VAN DE MELKWEG <> ZESDE EN MIDDEN ZEVENDE DIMENSIES […]...