Categorie: Regiena Heringa

Regiena Heringa – Februari 2024: Rustend in onze Harten

Regiena Heringa – Februari 2024: Rustend in onze Harten Door: Regina Heringa: 1 Februari 2024 Audio oefening: Resting in Our Hearts Hallo aan de wereldwijde Familie van Licht! Zoals we weten wordt in de hele schepping een mooie en krachtige toon gevonden: een bloem, een sterrenstelsel, een gedachte, een getal, een glimlach. De bron van […]...

Maandelijkse Berichten: Aantekeningen van het Licht. – Onze Ware Plaats

Regiena Heringa – Januari 2024: Onze Ware Plaats Audio-oefening: Onze Ware Plaats Hallo aan de wereldwijde Lichtfamilie! Om een harmonieus levenspatroon te garanderen, heeft alles in onze wereld zijn juiste plaats: de vogel in het nest, de vis in het water en het hart in het centrum van de Schepper van het Leven. We zitten […]...

Regiena’s Goddelijk Geïnspireerde Poëzie – Het Geluk

Het Geluk 31 Oktober 2023 Als je goed naar je open hand kijkt, wat zie je dan? Heuvels en valleien, rivieren van lijnen die overlopen naar de andere kant. Elke lichtdruppel in het atoom is verzadigd met een trilling van een dergelijke omvang! Het baart sterren en sterrenstelsels en leidt de bij naar het hart […]...

Regiena Heringa – December 2023: Kansen

Regiena Heringa – December 2023: Kansen Audio Exercise:Kansen Hallo aan de wereldwijde Lichtfamilie! Er zijn veel mogelijkheden die zich in ons dagelijks leven voordoen, maar we herkennen ze niet altijd. Naarmate we ons er meer bewust van worden, ontdekken we dat er een direct verband is tussen wat we waarnemen, wat we uitstralen en wat […]...

Regiena’s Goddelijk Geïnspireerde Poëzie – Laat De Vogel Los

Laat De Vogel Los Laat de vogel los in je gevouwen hand.Zet de liefde die je voelt in bewegingdie tintelt gedurende je hele bestaan. Laat deze angst voor vliegen los enlaat vrede naar binnen en naar buiten stralen.Het is niet langer nodig om de duisternis te vervloekenof om het wezen uit de zo stevig vastgeklemde […]...

Regiena’s Goddelijk Geïnspireerde Poëzie – Jouw Plek

Jouw Plek Laat de liefde van Godblijven voor altijdin het centrum van je hart en je leven. Er is niet één plekmooier,liefdevollerof zorgzamerdan het centrum van God. Dit is waar jij thuishoortniet alleen als de wind opsteekten de donkere lucht naar je toe rolt,maar dit is ook jouw plekals de blauwe lucht de liederenvan begrip […]...

Regiena’s Goddelijk Geïnspireerde Poëzie – Door U, Goddelijke Schepper

Door U, Goddelijke Schepper Het komt door U, de Goddelijke Schepper van al het levendat ik kan aanrakende warmte van de knipogende luchen de geur absorberenvan de sterk wordende duiker. Het is door U, Goddelijke Schepper van al het leven,dat ik zegevierend opstijg naar de hoogten van wijze bergketensdie deze planeet Aardeverstevigen en verfraaien Zo’n […]...

Regiena Heringa – oktober 2023: Genieten van onze spirituele groei

Regiena Heringa – oktober 2023: Genieten van onze spirituele groei Door: Regina Heringa – 1 Ocktober 2023 Audio-oefening : genieten van onze geestelijke groei Hallo aan de wereldwijde Familie van Licht! Liefde, Licht en Intelligentie vibreren overal: in het blad, het water, het kleinste insect, de verre ster en in het hele universum en de […]...

Regiena Heringa – september 2023 – Jouw Nobele Prestaties

  Regiena Heringa – september 2023 – Jouw Nobele Prestaties Audio Oefening: Your Noble Achievements Hallo aan de wereldwijde Familie van Licht! Binnenin de ziel van ieder individu ligt een programma dat de ziel aanmoedigt om terug te keren naar haar Goddelijke Schepper die het leven initieert door Liefde. Als gevolg hiervan huisvest ieder individu […]...

Planeet Aarde – Verplaatsen van Ego naar Ziel

Planeet Aarde – Verplaatsen van Ego naar Ziel Door: Regiena Heringa – Augustus 2023 Hallo aan de wereldwijde Lichtfamilie! Er wordt prachtige vooruitgang geboekt door de burgers van onze Planeet Aarde. Zij laten hun ego’s los die over afscheiding spreken en omarmen nu hun zielen die het samenkomen van harten en geesten aanmoedigen voor het […]...

Herinner Jij Het Je Nog?

  Herinner Jij Het Je Nog? Regiena Heringa – juli 2023 Hallo aan de wereldwijde Lichtfamilie! Zielsherinneringen vergezellen ons wanneer we terugkeren naar deze planeet (of naar een andere plaats of dimensie). Deze herinneringen aan andere levenservaringen vergezellen ons zodat we ons huidige leven beter kunnen begrijpen. Ze zijn instrumenten om ons te helpen op […]...

Regiena’s Goddelijk Geïnspireerde Poëzie – Deze Heilige Ruimte

Deze Heilige Ruimte De ruimte waarin je verblijft is de ruimte van goddelijkheid.Het is de ruimte van de Ziel en geen andere.Deze kostbare ruimte waarin je verblijft is jouw ware thuis.Het is de ruimte van Licht en Liefde.Het is de ruimte die alles aanraakt.Het is de ruimte van puur begrip en mededogen. Dit is waar […]...

Regiena’s Goddelijk Geïnspireerde Poëzie – Met God Zijn

  Met God Zijn   De zachtste adem van de vogel in zijn nestde zachtste waterstroom die kietelt en raaktde rots en de steenhet liefste lied van de musin de vroege ochtendmistdit zijn de visioenen van Godbinnenin jouw hart en ziel.Dit zijn de visioenen en aanrakingenvan Liefde in Liefde.Twijfel nooit aan je bestaan.Houd voor altijd […]...

Regiena’s Goddelijk Geïnspireerde Poëzie – Het Innerlijke Zelf

Regiena’s Goddelijk Geïnspireerde Poëzie   Het Innerlijke Zelf Door Regina Heringa   Buig je rug en staar in de gouden zon van vernieuwing en hoop die op je wacht.Deze vernieuwing en hoop is het gezicht van God dat op je schijntDie je zachtjes leidtDie geen vragen stelt en geen resultaat eist.Dit is de liefde van […]...

Regiena’s Goddelijk Geïnspireerde Poëzie – Kracht

Regiena’s Goddelijk Geïnspireerde Poëzie Kracht De kracht van God ligt in je hand.Zoals je je hand neemt en hem in een beek koelt om zijn water te drinkenzo drink je van de genade van God.Deze God die diep in je zitDeze God van schoonheid en genade, is bij je elk moment dat je ademt.De kracht […]...

Waar We Thuishoren

  Waar We Thuishoren Door: Regiena Heringa – Juni 2023 Hallo aan de wereldwijde Familie van Licht! Er is een enorme orde in het fysieke universum – sterrenstelsels, sterren, bloemen en zaden, allemaal op hun juiste plaats, in evenwicht, groeiend, uitbreidend en voedend. Deze creaties zijn niet geïsoleerd; ze zijn met elkaar verbonden. In werkelijkheid […]...

Regiena’s Goddelijk Geïnspireerde Poëzie – De Hand van God

Regiena’s Goddelijk Geïnspireerde Poëzie De Hand van God Alles wat je ziet, alles wat je inademt, alles wat je voelt is de aanraking vande hand van God.Deze God die Liefde is, zonder voorwaarde of verplichting, deze God die lichten mededogen, schoonheid, integriteit en schepping is, deze God van schoonheiden liefde, bestaat in jullie allemaal, in […]...

Spirituele Verhalen Voor De Nieuwe Wereld – Een Nieuwe Wereld Wacht

  Spirituele Verhalen Voor De Nieuwe Wereld Een Nieuwe Wereld Wacht (pdf formaat  Eng.) Het werd de Grote Rotsen Scheiding genoemd. “Kunnen de enorme rotsblokken in de Scheiding echt de zon verbergen wanneer ze maar willen?” vroeg een jongere in de avondlijke dorpskring. De bewoners van de mauve bergen en de ovale uitlopers, knikten plechtig. […]...