Categorie: Mike Quinsey

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 2 september 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf 2 september 2016 De beweging tegen het Duister wint aan momentum nu meer groepen actie tegen hen ondernemen. Het globale effect zal hun macht verminderen en voorkomen dat ze hun plan kunnen uitvoeren. Het stelt degenen van het Licht in staat met weinig bemoeienis te werken en zodoende […]...

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 26 augustus 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf  26 augustus 2016 Het zou duidelijk moeten zijn dat de zaken zich wat ‘revaluatie’ betreft naar een finale afronding bewegen. De noeste arbeid is gedaan en wat er nu resteert is de aankondiging van de veranderingen die het begin zullen markeren van een nieuw tijdperk voor het Menselijk […]...

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf /19 augustus 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf 19 augustus 2016 Jullie die hun oor te luisteren leggen, zullen weten dat de “Revaluatie” zeer dichtbij is, en tezamen met andere veranderingen zullen ze binnenkort hun aanvang nemen. Een enorme taak nadert haar voltooiing en zal jullie het onweerlegbare bewijs leveren dat de illuminatie hun vermogen hebben […]...

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 12 augustus 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf 12 augustus 2016 Jullie naderen snel de afronding van de periode vóór de verschillende op handen zijnde veranderingen. Jullie hebben de signalen, die erop duiden dat alles zich begint te manifesteren en dat jullie je gezwind naar Ascentie zullen bewegen, geduldig afgewacht. De zaken bevinden zich in een […]...

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 5 augustus 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf 5 augustus 2016 De tijd gaat nog steeds sneller en velen van jullie hebben zich erover verwonderd hoe snel dit jaar voorbij gaat. Dit zal doorgaan omdat de trillingen hoger en hoger worden. Ascentie ligt aan de horizon en wanneer het zich aandient zullen jullie in een oogwenk […]...

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 15 juli 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf 15 juli 2016 De gebeurtenissen gaan steeds sneller en aangezien de trillingen toenemen zullen jullie snel op de laatste dagen van het oude Tijdperk afstevenen. Iedere ziel, of hij/zij het zich nu realiseert of niet, wordt beïnvloed, maar weinigen begrijpen echter wat er gaande is. De veranderingen lijken […]...

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 8 Juli 2016

Mike Quinsey  Channeling van zijn Hogere Zelf 8 Juli 2016 Het uit elkaar vallen van de EU is begonnen en zal het lange termijn objectief bereiken van het teruggeven van de macht aan de mensen. Het is het begin van het einde van de plannen van de Illuminatie om de wereld te controleren, en terwijl […]...

Mike Quinsey: Channeling van zijn Hogere Zelf /1 juli 2016

Mike Quinsey:  Channeling van zijn Hogere Zelf 1 juli 2016 De mensen van Groot-Brittannië hebben hun eigen persoonlijke kracht gebruikt om veranderingen door te voeren die eens zullen worden gezien als wereld veranderende gebeurtenissen. Op dit moment spoedt de wereld zich met hoge snelheid richting een ineenstorting, maar de consequenties zullen in geen geval zo […]...

Mike Quinsey: Channeling van zijn Hogere Zelf /24 juni 2016

Mike Quinsey: Channeling van zijn Hogere Zelf 24 juni 2016 Jullie potentieel is zo groot dat met het juiste geloof/instelling, jullie alles kunnen dat jullie willen en terwijl jullie trillingen hoger worden geldt eveneens dat jullie potentieel groter wordt. Positief denken is voor jullie al gebleken te werken en misschien is een typisch voorbeeld hiervan […]...

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf /17 juni 2016

Mike Quinsey  Channeling van zijn Hogere Zelf  17 juni 2016 De Aarde gonst van geheime activiteiten, maar slechts weinig daarvan komt jullie ter ore omdat het Duister nog steeds de Pers beheerst ondanks het feit dat haar macht snel afneemt. De gewenste veranderingen voltrekken zich echter nog steeds en de volgende belangrijke verandering zal zijn […]...

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 10 juni 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf 10 juni 2016 De wereldgebeurtenissen bewegen zich naar een grootse finale, die bij de Lichtwerkers tot grote tevredenheid zal leiden. Na een lange periode van vertragingen zal te zien zijn dat de laatste dagen zijn aangebroken en dat de duistere krachten niet langer de macht bezitten om de […]...

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf /3 juni 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf 3 juni 2016 Alles gaat goed vooruit ondanks hoe het er uit lijkt te zien, en de verschillende aspecten die samenhangen met Ascentie gaan steeds verder vooruit. De duistere kliek verliest steeds meer macht en hun opties worden steeds beperkter. Heel vaak is ze verzocht zich over te […]...

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 27 mei 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf 27 mei 2016 De zaken vorderen naar wens ondanks dat het aan de buitenkant anders kan lijken en ze bewegen voort richting een vreedzame oplossing die vrede op de wereld zal brengen. De taak om dit voor elkaar te krijgen zou, met het oog op het aantal bestaande […]...

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 20 mei 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf 20 mei 2016 Wees ervan verzekerd dat alles naar tevredenheid verloopt en dat er nog steeds veel gaande is achter de schermen. Zoals wij het zien zouden de twee komende maanden wel eens de meest belangrijke maanden van deze tijd kunnen blijken te zijn. Er wordt vanuit gegaan […]...

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf /13 mei 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf 13 mei 2016 Niet alleen gaat de tijd sneller dan ooit voorbij, maar ook de gebeurtenissen op Aarde gaan steeds sneller. Er zijn invloedrijke groepen gevormd die de mensen van het Licht zullen ondersteunen die streven naar “Disclosure” en er is veel vooruitgang geboekt. Hier is bij jullie […]...

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 6 mei 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf 6 mei 2016 Terwijl de negatieve krachten op hun retour zijn blijven de positieve acties die zullen leiden tot de vervulling van de aan jullie gedane beloften zich opbouwen. Belangrijke vooruitgangen vinden plaats en het profijt ervan voor de mensheid kan niet worden tegengehouden. Jullie zijn je lange […]...

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 22 april 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf 22 april 2016 Lieve Mensen, jullie gaan goed om met de huidige situatie op Aarde, door jullie blik op Ascentie gericht te houden. Iedere dag die voorbij gaat komt het dichterbij, maar er is nog veel werk te verzetten voordat het jullie werkelijkheid wordt. In deze afsluitende periode […]...

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 15 april 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf 15 april 2016 De verwachtingen van de mensen worden steeds hoger en hun vertrouwen neemt dermate toe dat ze naar voren treden om het Licht te ondersteunen. De waarheid is begonnen boven te komen en de leugens en verdraaiingen van de feiten worden nu niet meer zo gemakkelijk […]...

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 8 april 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf 8 april 2016 Chaos blijft zich overal om jullie heen voordoen, maar het zou er zoveel slechter voor staan wanneer de Galactische Troepen er niet waren geweest. De Duistere Garde verkeert in wanorde en verliest haar macht om te bepalen waar jullie levens op uitdraaien, en ALS ze […]...

Mike Quinsey: Channeling van zijn Hogere Zelf / 1 april 2016

Mike Quinsey: Channeling van zijn Hogere Zelf 1 april 2016 De tijd is niet het enige dat steeds sneller gaat, aangezien sommige gebeurtenissen waar jullie al behoorlijke tijd naar uitkijken op het punt staan zich te manifesteren. Steeds meer Lichtwezens trekken dichter naar de Aarde toe en sommigen zullen eraan deelnemen en weer anderen zullen […]...