Categorie: Meesters van Andromeda

Boodschap 22 van Meesters van Andromeda

Boodschap 22 van Meesters van Andromeda 12 juli 2020 / Via Marjo van Knippenberg Door de vele benauwende omstandigheden, niet enkel door de pandemie, maar ook door onze bewustwording van al wat in deze maatschappij tot een soms mensonwaardig gebeuren leidt. Daarom willen we jullie om extra steun vragen. Richt je aandacht en meeleven op […]...

Boodschap 21 van Meesters van Andromeda

Boodschap 21 van Meesters van Andromeda 21 juni 2020 / Via Marjo van Knippenberg Aan jullie, lieve aardebewoners, vragen we nu je aandacht te richten op het gebeuren dat zich momenteel voltrekt in de maatschappij waarin jullie allen leven. Tekortgedaan door de beperkende coronamaatregelen, ontstaat nu de behoefte door te slaan naar weer de maatschappij […]...

Boodschap 20 van Meesters van Andromeda

 Boodschap 20 van Meesters van Andromeda 7 Juni 2020 / Via Marjo van Knippenberg Ditmaal is het zeer belangrijk je weer kennis te laten maken met jezelf. Door alle omstandigheden voegde jij je naar de coronamaatschappij, zoals deze voorgeschreven werd door regeerders en andere specialisten in het virusweten. Nu, doordrongen van het feit dat dit […]...

Boodschap 18 van Meesters van Andromeda

Boodschap 18 van Meesters van Andromeda 10 Mei 2020 / Via Marjo van Knippenberg Wil je weten op welke wijze je de aarde dienen kunt? Ga dan in rust en vermijd drukte en ongewisheden in je leven daar deze enkel chaos veroorzaken. Veroorloof je nu, in deze tijd van overgang naar een volgende fase in […]...

Boodschap 17 van Meesters van Andromeda

Boodschap 17 van Meesters van Andromeda 26 Februari 2020 / Via Marjo van Knippenberg Nu we zover zijn dat we weer in contact komen met ons diepste zelf, doordat we verplicht werden meer in ons huis te verblijven als gebruikelijk, zijn wij, Meesters van Andromeda, verheugd te mogen bemerken dat velen terugkeerden naar hun ware […]...

Boodschap 16 van Meesters van Andromeda

Boodschap 16 van Meesters van Andromeda 12 April 2020 / Via Marjo van Knippenberg Voor jullie, lieve aardbewoners, lijkt deze tijd een beetje een voorloper te zijn voor de grote omwenteling, de veranderingen die de aarde weer tot een volmaakt gezonde planeet maakt, bewoonbaar voor iedere aardbewoner, waar dan ook zich bevindend. Deze ziekte Corona, […]...

Boodschap 15: Van de Meesters van Andromeda

Boodschap 15:  Van de Meesters van Andromeda 29 Maart 2020 / Via Marjo van Knippenberg Nu jullie op de hoogte zijn van de gevolgen van de coronacrisis, is het van groot belang vooral in jezelf te blijven geloven als Goddelijk Wezen. Weet dat jouw Goddelijk licht altijd aanwezig is, ook al lijkt dit soms door angst […]...

Boodschap 12 van Meesters van Andromeda

Boodschap 12 van Meesters van Andromeda 16 Februari 2020 / Via Marjo van Knippenberg We willen jullie van harte vragen je nu bezig te houden met de informatie die tot jullie gekomen is via de media. Vele fabeltjes verspreidend en soms onwaarheden die de verkoop moet stimuleren van hun tijdschrift, krant, of meer kijkcijfers, willen […]...

Boodschap 11 van Meesters van Andromeda

Boodschap 11 van Meesters van Andromeda 2 Februari 2020 / Via Marjo van Knippenberg Graag delen wij jullie mee dat er vooruitgang geboekt werd. Door de inzet van velen van jullie, die gehoor gaven aan onze oproep niet in de negativiteit te verzinken maar integendeel, dat te creëren wat door je gedachtekracht ontstaan kan. Velen […]...

Boodschap 10 van Meesters van Andromeda

Boodschap 10 van Meesters van Andromeda 18 Januari 2020 / Via Marjo van Knippenberg Nu wij op de hoogte zijn van jullie wil mee te werken aan het herscheppen van de aarde naar een aarde zijnde, die jullie in staat stelt te groeien naar je werkelijk Zijn, willen wij jullie vragen je aandacht te richten […]...

Boodschap 9 van Meesters van Andromeda

Boodschap 9 van Meesters van Andromeda 4 Januari 2020 /Via Marjo van Knippenberg Nu, het nieuwe jaar is ingegaan, is het al noodzakelijk voorbereidingen te treffen die het mogelijk maken in volle kracht en met veel liefde het jaar te doorstaan op een liefderijke manier. Nog in de ban zijnde van de vele feestdagen treden we nu […]...

Boodschap 8 van Meesters van Andromeda

Boodschap 8 van Meesters van Andromeda 22 December 2019 / Via Marjo van Knippenberg Deze keer willen wij jullie vragen om in overeenstemming met hetgeen gebeurd in de maatschappij een conclusie te trekken over datgene wat jullie graag anders zouden willen zien. Formuleer voor jouzelf en eventuele vrienden of andere betrokkenen binnen jouw kring een doelstelling […]...

Boodschap 7 van Meesters van Andromeda

Boodschap 7 van Meesters van Andromeda 8 December 2019 / Via Marjo van Knippenberg Graag willen wij jullie, lichtwerkers, laten weten op welke wijze wij jullie bijdrage ervaren nu jullie op hoogte blijven via deze nieuwsbrief. Nu, gesteund door jullie, leiden wij jullie licht, liefde en jullie kracht, ontstaan door jullie liefdevolle gedachtekracht, naar degenen die onze en […]...

In Wezen bij Jezelf Kaartenbox met 42 kaarten + Handleiding

In Wezen bij JezelfKaartenbox met 42 kaarten en Handleiding De Meesters van Andromeda reikten kunstenaar Marjo van Knippenberg teksten en schilderingen aan voor 42 kleurrijke kaarten, samengebracht met een duidelijke Handleiding in een fraaie kaartenbox. De schilderingen zijn door de Meesters energetisch geladen : door het werken met de kaarten wordt de energie – die op […]...

Boodschap 6 van Meesters van Andromeda

Boodschap 6 van Meesters van Andromeda 23 November 2019 / Via Marjo van Knippenberg Wij willen jullie laten weten dat het nu van groot belang is je scheppende vermogens op doeltreffende wijze in te zetten. Creëer een volmaakte staat van Zijn voor je familie, vrienden en overige aardbewoners. Vorm in jouw gedachtewereld de liefde,vrede,en leefomstandigheden […]...

Boodschap 5 van Meesters van Andromeda

Boodschap 5 van Meesters van Andromeda 6 November 2019 / Via Marjo van Knippenberg Ook nu zal het even noodzakelijk zijn de voorbereidingen t.a.v. de veranderingen die op het aardse zal plaatsvinden nogmaals onder de aandacht te brengen. Weet dat enige contanten noodzakelijk zullen zijn daar het ontbreken van het digitale toegang tot het bankwezen […]...

Boodschap 4 van Meesters van Andromeda

Boodschap 4 van Meesters van Andromeda 22 Oktober 2019 / Via Marjo van Knippenberg Graag willen wij jullie laten weten op welke wijze jullie deelgenoot kunnen zijn van de komende gebeurtenissen. Al op de hoogte zijnde van de grote onrust op veel aardse vlakken, vergunnen wij jullie nu een zicht op de periode die over […]...

Boodschap 3 van Meesters van Andromeda

Boodschap 3 van Meesters van Andromeda 13 Oktober 2019 / Via Marjo van Knippenberg Graag vragen wij aan jullie, lieve aardebewoners, de medewerking om het creëren van de Nieuwe Aarde op doeltreffende wijze uit te voeren. Geraakt door jullie wil de aarde te hervormen naar een leefbare en gezonde planeet, beogen we de volgende stap […]...

Boodschap 2 van Meesters van Andromeda

 Boodschap 2 van Meesters van Andromeda 28 September 2019 / Via Marjo van Knippenberg Blij, jullie weer te mogen begeleiden,  weten wij alreeds dat jullie verheugd zijn over de komende  veranderingen, daar jullie allen verlangen naar het Zijn van de Aarde waar weer in blijheid, liefde en gelijkwaardigheid geleefd gaat worden. Nu overtuigd zijnde van jullie wil […]...

Boodschap 1 van Meesters van Andromeda

Boodschap 1 van Meesters van Andromeda 16 September 2019 / Via Marjo van Knippenberg Wij, de Meesters van Andromeda, zijn bijzonder verheugd jullie te mogen laten weten op welke wijze jullie een bijdrage kunnen leveren aan het medecreëeren van de Nieuwe Aarde. Gebruikmakend van jullie bereidheid ons bij te staan deze Nieuwe Aarde te hervormen […]...