Categorie: De Schepper

De Schepper – “Vertrouwen omarmen”

Een Schrijven van de Schepper 19 April 2024 / door Jennifer Farley “Vertrouwen omarmen” Elke dag krijg je keuzes.Sommige lijken heel gemakkelijk en andere… niet zo.Menselijke ervaring heeft je misschien geleerd om de mening van anderenbelangrijker te vinden dan die van jezelf en vaak wordt het gebruiktom individueel denken en handelen te vervangen.Ja, er zijn […]...

De Schepper – “Voor altijd bij je”

Een Schrijven van de Schepper 18 April 2024 / door Jennifer Farley “Voor altijd bij je” In jullie elektronische wereld is het maken van herinneringen met je menselijke zintuigen zeldzaam en prachtig aan het worden.Die mooie momenten komen elke dag voor!Of je ervoor kiest om ze te missen of te erkennen is helemaal aan jou.Als […]...

De Schepper – “Vertrouwen op het proces”

Een Schrijven van de Schepper 12 April 2024 / door Jennifer Farley “Vertrouwen op het proces” Het voelt misschien een beetje vreemd om in de tussenruimte te hangen,maar het is precies wat het Universum van je vraagt.Als je het ziet als de pauze voor de volgende muzieknoot,de milliseconde tussen de slagen van je hart of, […]...

De Schepper – “Evenwicht”

Een Schrijven van de Schepper 11 April 2024 / door Jennifer Farley “Evenwicht” Tijdens de komende dagen zal het van het grootste belang zijnom je evenwicht te bewaren.Ieder van jullie bewandelt zijn eigen pad en er kunnen momenten zijnwaarop je jezelf daaraan moet herinneren.Laat je behoefte aan voorspelbare reacties los,begrijp dat de mensen om je […]...

De Schepper – “Ga alsjeblieft door…”

Een Schrijven van de Schepper 9 April 2024 / door Jennifer Farley “Ga alsjeblieft door…” Liefste, blijf alsjeblieft voorzichtig met jezelf.Deze pauze in de actie is beschikbaar gemaakt met het specifieke doelom een afstemming en herstel van je hele zelf mogelijk te makenvoordat de volgende fase begint.Het Universum begrijpt de urgentie waarmee je werkt,maar geen […]...

De Schepper – “Voed je ziel”

Een Schrijven van de Schepper 8 April 2024 / door Jennifer Farley “Voed je ziel” Het sleutelwoord voor de komende dagen is zachtaardig.Met de meest recente verschuivingen is er veel in elkaar gestort,zijn er enorme veranderingen geassimileerd en is ereen chaotische atmosfeer ontstaan die de meest evenwichtige mensuit zijn dak zou doen gaan. Nu is […]...

De Schepper “Het is hier”

Een Schrijven van de Schepper 5 Aril 2024 / door Jennifer Farley “Het is hier” Elke gedachte, elk gevoel, elke emotie en elke actie stuurt een rimpelingin het universum die het bestaan waarin je leeft verandert.Goed, slecht of onverschillig; het universum reageert in naturaen geeft terug wat jij kiest om te sturen.De volgende keer dat […]...

De Schepper – “Er is…”

Een Schrijven van de Schepper 4 April 2024 / door Jennifer Farley “Er is…” Er zit schoonheid in groei, zelfsals die groei een enorme uitdaging is.Er is vreugde in verandering,zelfs als die verandering tijdelijk pijnlijk is.Er is vrede in leren, zelfs als dat leren betekent dat jedoor een mijnenveld van je eigen gedachten en gevoelens […]...

De Schepper – “Een beetje extra liefde”

Een Schrijven van de Schepper 1 april 2024 / door Jennifer Farley “Een beetje extra liefde” Denk er tijdens deze verschuiving alsjeblieft aandat degenen die hun ontwaken ervarenmisschien niet begrijpen wat ze doormaken.Hun hele bestaan wordt op zijn kop gezet en… Ze kunnen slecht reageren op je vriendelijkheid. Ze begrijpen je mededogen misschien niet. Ze […]...

De Schepper – “Klaar….”

Een Schrijven van de Schepper 28 Maart 2024 / door Jennifer Farley “Klaar….” Het is tijd om je klaar te maken voor een nieuwe start.Het Universum vraagt je om volledig voorbereid te zijnop de verandering van alles wat je weet over jouw wereld.Dit zal gebeuren op elke manier die jij kiest…het enige dat niet zal […]...

De Schepper – “Ik kan zijn, ik wil zijn, ik ben”

Een Schrijven van de Schepper 22 Maart 2024 / door Jennifer Farley “Ik kan zijn, ik wil zijn, ik ben” Het universum spreekt elke dag tot je via je geweten.Wat je gelooft, hoe je functioneert in je wereld,hoe je je leven leidt, alles beweegt zich door dat filter.In de loop van je aardse bestaan krijg […]...

De Schepper – “Groeien in Licht & Liefde”

Een Schrijven van de Schepper 21 Maart 2024 / door Jennifer Farley “Groeien in Licht & Liefde” Mijn mooie kind, wees niet bang voor de duisternis die zich vandaag in jouw wereld aandient.Ook al lijkt het alsof het intenser wordt,het is zijn laatste adem aan het uitblazen.De mensen in de wereld ontwaken in een ongekend […]...

De Schepper – “De pijn verzachten”

Een Schrijven van de Schepper 16 Maart 2024 / door Jennifer Farley “De pijn verzachten” Het kan verwarrend zijn om in een wereld vol tegenstrijdigheden te lopen.Mensen die zeggen dat ze van mensen houden en dan geweld tegen hen plegen,mensen die zeggen dat ze het delicate evenwicht van de natuurwillen beschermen maar dat alleen in […]...

De Schepper – “Voor elk liefdevol moment”

Een Schrijven van de Schepper 15 Maart 2024 / door Jennifer Farley “Voor elk liefdevol moment” De meest recente energie heeft je misschien laten spartelenin wat een donkere kamer lijkt, je een weg voelendlangs de muur in de hoop een uitgang te vinden.“Ik weet dat er ergens een uitgang is… laat me hem gewoon vinden!” […]...

De Schepper – “Volmaakt Perfect”

Een Schrijven van de Schepper 8 Maart 2024 / door Jennifer Farley “Volmaakt Perfect” Mijn liefste kind… je bent een kind van licht,een drager van de Goddelijke Vonk die degenendie net aan hun reis begonnen zijn,begeleidt met mededogen en liefde.Je bent ook menselijk.In je mens-zijn zijn maakt je niet minder lichten je hoeft je er […]...

De Schepper – “Daar gaat het weer”

Een Schrijven van de Schepper 1 maart 2024 / door Jennifer Farley “Daar gaat het weer” En daar gaat ie weer! De oncontroleerbare vrije val in nog meer diepe ontlading.Het kan heel uitdagend zijn om ermee om te gaan alsalles waar je op staat onder je voeten lijkt te bewegen.Oude fundamenten brokkelen snel af en […]...

De Schepper – “Geen verschil”

Een Schrijven van de Schepper 29 februari 2024 / door Jennifer Farley “Geen verschil” Het Universum weet dat het een uitdaging kan zijnom je eigen ruimte te behouden wanneer je omringd bentdoor energieën met een lagere vibratie.Eerst en vooral: er is nooit sprake geweestvan een wij versus zij-verhouding in deze vergelijking.Ze zijn niet anders dan […]...

De Schepper – “ Onbetaalbaar”

Een Schrijven van de Schepper 24 februari 2024 / door Jennifer Farley “Onbetaalbaar” Tijdens deze nieuwste golf van verandering is het noodzakelijkom in je eerlijkheid en integriteit te staan.Ja, het Universum weet dat dit je impopulair kan makenen dat je je eenzaam kunt voelen tijdens dit proces,maar onthoud dat je nooit alleen bent! Naarmate mensen […]...

De Schepper – “Iets Verbazingwekkends!”

Een Schrijven van de Schepper 22 februari 2024 / door Jennifer Farley “Iets Verbazingwekkends!” Mijn lieve kind, als je van binnen begint te veranderen,zal de buitenkant dat ook doen.Het kan voelen alsof de wereld om je heen instort,dat je elke toetssteen verliest die ooit belangrijk voor je wasen je kunt alles en iedereen de schuld […]...

De Schepper “Wees trouw aan jezelf”

Een Schrijven van de Schepper 16 februari 2024 / door Jennifer Farley “Wees trouw aan jezelf” Een van de ongelukkige dingen die is ontwikkeld op je Aarde niveau,zijn er trucs die speciaal zijn ontworpen om in te spelen op je onzekerheden.Er wordt je verteld dat je sneller, sterker, mooier/knapper, dunner,in een betere auto, betere baan, […]...