Categorie: Trienke Minkema

ONTWAKENDE VROUWELIJKHEID

ONTWAKENDE VROUWELIJKHEID Door Trienke Minkema De transformatiedie u nu ondergaat, is er één waarnaar u innerlijk al jaren verlangt; dat deze nu mag plaatsvinden, is een grote verdienste van uzelf. Al te lang heeft u zich staande moeten houden en de klappen van het leven die u heeft gehad, zijn ons niet ontgaan. Dit is […]...

OVER SCHULD EN VERGEVING

OVER SCHULD EN VERGEVING Door Trienke Minkema U bent tot hier gekomen omdat u gehoor hebt gegeven aan een bewust of onbewust verlangen om uzelf te willen bevrijden van beperkende en beklemmende banden. Of van een door anderen aangepraat of bepaald gedrag. Schrik hier a.u.b. niet van terug, er hoeft nl. niets nieuws geleerd te […]...

HET ZAADJE VAN VERGEVING

HET ZAADJE VAN VERGEVING Door Trienke Minkema Als u alleen vergeeft vanuit uw hoofd en niet vanuit de verbinding tussen uw hoofd en uw hart, dan verricht u slechts een technische handeling  wat betreft vergeven. Vergeving is een kracht op zich. Het is een energie die zich op het juiste moment bij u aandient als […]...

GEBORGEN IN ONSZELF

GEBORGEN IN ONSZELF Door Trienke Minkema   Bemoediging Wij kunnen onszelf bemoedigen met het idee dat wij gezegend zijn met een kracht die ook de schaduwen van de overtuigingen van onze (voor)ouders kan ontmantelen. Zo zullen wij met een groot mededogen en een welgemeend medeleven naar onze eigen ouders kunnen kijken. Uiteindelijk beleven wij dan […]...

VERBINDING

VERBINDING Door Trienke Minkema Ik, de kosmische Christus, zoek verbinding met de Kracht in u, zodat ook u kunt werken vanuit en in het Licht. Open uw hart, zodat de verbinding kan ontstaan die het kleine vonkje in u kan doen ontbranden in een heilig vuur. Zo kunt u genezing ontvangen vanuit de Geest. Overwin […]...

RUIMTE GEVEN

RUIMTE GEVEN Door Trienke Minkema Een eerste geboorterecht van u en ieder ander is om een kader te scheppen voor uzelf in een veilige omgeving, in een door uzelf gekozen ruimte. Ingebed in onvoorwaardelijke liefde en stevig en diep geworteld in de aarde. Diep geworteld in de aarde, om te kunnen blijven staan bij de […]...

Het oude programma en anderen (los) laten

HET OUDE PROGRAMMA EN ANDEREN ( LOS ) LATEN Door Trienke Minkema Tot u allen richt ik mij met grote eerbied. Vele levens heeft u geleden en gestreden en bent u gestorven voor de Waarheid. Nu echter betekent Waarheid: Leven in overgave. Om tot een spirituele wedergeboorte te kunnen komen, dient u alle oude denkpatronen […]...

VERLOOCHENEN / Door Trienke Minkema

VERLOOCHENEN Door Trienke Minkema Werken in en vanuit de ware Christus, een Kracht of een energie die in allen aanwezig is, kan soms grote weerstanden oproepen. Er kan op u gereageerd worden vanuit nog niet eerder herkende en losgelaten emoties. Dit heet dan projecteren. Toch blijft het steeds weer aan uzelf om eerst hand in […]...

ONTWAKEN / Door Trienke Minkema

ONTWAKEN Door Trienke Minkema    ‘ DE TOREN VAN HET EGO STAAT TE SCHUDDEN OP ZIJN GRONDVESTEN ‘ Deze tijd kenmerkt zich door zeer schokkende gebeurtenissen die elkaar snel op zullen volgen. Het zijn schokken die voor een grote verandering van al het leven op aarde zorgen en tevens zullen zij velen persoonlijk treffen. Denk aan […]...

VERANDEREN VOOR WAARHEID / Door Trienke Minkema

VERANDEREN VOOR WAARHEID Door Trienke Minkema Een toegestoken hand en een liefhebbend hart zijn voorwaarden om een ander op een gelijkwaardige manier bij te staan in situaties waarin het zicht op de weg soms tijdelijk verloren is gegaan. De wetenschap dat wij allemaal uiteindelijk de antwoorden in onszelf kunnen vinden, geeft voldoende zelfvertrouwen om een […]...

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE / Door Trienke Minkema

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE Door Trienke Minkema We hebben inzicht verworven in onszelf omdat we bereid waren onze schaduwdelen te herkennen en te erkennen. Daarna konden wij deze ontmaskeren en ontmantelen. Zelfveroordeling heeft plaats gemaakt voor vergeving. Uiteindelijk, na een lange innerlijke zoektocht, komen wij aan op de plek diep in ons hart waar liefde heerst. We […]...

ERKENNING / Door Trienke Minkema

ERKENNING Door Trienke Minkema Daar, waar de Vader één van Zijn kinderen plaatst, geldt ook Zijn bescherming. Deze woorden zijn u reeds eerder gegeven om aan te geven dat u, hoe dan ook, veilig bent. Want een liefhebbend hart is altijd veilig in zijn eigen omgeving. Datgene wat vrij mag komen door gebundelde energieën van […]...

RUIMTE GEVEN

RUIMTE GEVEN Door Trienke Minkema Een eerste geboorterecht van een ieder is om een kader te scheppen voor zichzelf in een veilige omgeving, in een door uzelf gekozen ruimte. Ingebed in onvoorwaardelijke liefde en stevig en diep geworteld in de aarde. Diep geworteld in de aarde, om te kunnen blijven staan bij de komende veranderingen […]...

LERAAR ZIJN IS HET VOORBEELD ZIJN

LERAAR ZIJN IS HET VOORBEELD ZIJN Door Trienke Minkema Bij innerlijke scholing zal niet ‘het overbrengen van vaststaande kennis’ het belangrijkste zijn. Deze lessen worden u aangeboden in een vorm, die voorbij gaat aan veel oude zekerheden en uiterlijkheden. Zaken die werkelijk niet meer van belang zijn, maken plaats voor verandering en vernieuwing. In de […]...

INNERLIJKE VREDE / Door Trienke Minkema

INNERLIJKE VREDE Door Trienke Minkema In deze turbulente tijden waarin ‘koning angst’ hoogtij viert, worden wij uitgenodigd ons weer in verbinding te stellen met ons hart. Wij onderzoeken in hoeverre wij ons afhankelijk hebben gemaakt van de mening en overtuiging van anderen. Weet dat een ieder niet verder kan kijken dan tot de sluiers die […]...

VERTROUWEN / Door Trienke Minkema

VERTROUWEN Door Trienke Minkema Hier zit ik dan met al mijn angsten en onzekerheden, terwijl ik toch volmaakt zou moeten zijn omdat ik naar Uw evenbeeld geschapen ben. Hoe kan ik tot God als een Vader van Liefde bidden als ik nooit de liefde gevoeld heb? Zou het komen doordat ik mij, door de kou […]...

VERLATINGSANGST VERWERKEN EN LOSLATEN

VERLATINGSANGST VERWERKEN EN LOSLATEN Door Trienke Minkema Verwerkingen die soms pas na een lange tijd kunnen plaatsvinden, vragen om een liefdevolle en veilige omgeving. Het is ieders innerlijke verlangen dat deze vastgezette emoties nu bevrijd mogen worden. Kwetsingen kunnen al zijn ontstaan in de vroegste kinderjaren, op de kleuterschool of op de lagere school, enz. […]...

DE STAP ZETTEN.

DE STAP ZETTEN. Door Trienke Minkema Als u mensen ontmoet die na een barre innerlijke zoektocht, al het een en ander hebben verwerkelijkt op aarde dan is er een grote kans dat sommige ego’s van u zullen zeggen: ‘Wauww wat bijzonder allemaal om een gave te hebben om bepaalde boeken te kunnen schrijven, of om […]...

DUALITEIT OF EENHEID

DUALITEIT OF EENHEID Door Trienke Minkema   In deze tijd van grote veranderingen, zullen velen het nog nodig hebben om vanuit hun persoonlijke denken een strategie te bepalen waarmee zij denken te kunnen blijven staan in tegenstrijdige zaken. Zowel op aards als op geestelijk niveau. Het persoonlijke denken leeft nog vanuit de dualiteit. Anderen hebben, […]...

ONT – MOETEN

ONT – MOETEN door Trienke Minkema U allen, beste mensen, hebt u vaak op plekken verzameld voor een waarachtig ‘ontmoeten’ met elkaar binnen de veiligheid van een groep. Bewust of onbewust hebt u elkaar uitgekozen om elkaar tot steun te zijn bij een innerlijk uitzuiveringsproces dat op dit moment op u van toepassing was. Dat […]...