Categorie: Trienke Minkema

Verdeeldheid of Eenheid

VERDEELDHEID OF EENHEID door Trienke Minkema – 12 Januari 2021 Deze tijd kenmerkt zich door veel tegenstrijdige informatie en berichten over de hele gang van zaken die zich momenteel op deze aarde afspeelt. Het zaaien van angst zorgt voor verdeeldheid en deze verdeeldheid neemt dan ook een veel te grote plaats in. Op die manier […]...

OPSTAAN VOOR EIGEN WAARHEID / Door Trienke Minkema

De Goorn, Lieve mensen, vandaag is het dan zover. Het vijfde en laatste boek dat op de transformatiekaarten van toepassing is, zal op het moment dat jullie deze mail ontvangen misschien al wel van de pers gerold zijn, maar ik heb het nog niet in huis. Vanaf volgende week woensdag 18 november kan ik elke […]...

OPSTAAN VOOR EIGEN WAARHEID innerlijk meesterschap leven / Door Trienke Minkema

Lieve mensen, zoals jullie reeds in een eerder bericht van mij hebben kunnen lezen, ben ik bezig aan mijn achtste boek. ‘OPSTAAN VOOR EIGEN WAARHEID’ Het is het vijfde boek dat hoort bij de transformatiekaarten, maar het boek kan ook zonder de kaarten als zeer waardevol ervaren worden. Elk hoofdstuk is een boodschap die onze […]...

Nieuw boek van Trienke Minkema: De zoektocht naar innerlijk licht

Nieuw boek van Trienke Minkema Op donderdag 10 sept. komt het volgende boek: ‘DE ZOEKTOCHT NAAR INNERLIJK LICHT ‘ uit. Het is het zevende boek van Trienke Minkema. Het is het vierde boek dat is gebaseerd op de reeds eerder door haar ontworpen transformatiekaarten. Ook dit boek is een belangrijke aanvulling op deze kaarten. Het […]...

DE WERELD VERGAAT./ Door Trienke Minkema

Een droom van 11-7-1989   Ik hoor dat er een planeet  is die hulp nodig heeft, hij gaat bijna dood. De lucht bederft en het water is er vervuild. Er moet hulp heen want anders heeft de planeet geen overlevingskans. Ik ben klein en toch lijk ik er ook wel heen te moeten gaan. Dan […]...

LEIDERS VAN DE LEIDERS / Door Trienke Minkema

De waarheid zal boven tafel komen, doch de liefde zal de grootste moeten zijn. (uit ‘Later komt alles goed’ ) Leiders van de leiders. Tot u richt Ik mij met een indringende, doch liefdevolle boodschap. Maak niet langer gebruik van uw macht en kennis. U denkt dat u het bent die een ander de verlossing […]...

DE REDE EN DE INTUÏTIE / Door Trienke Minkema

Al te lang heeft de rede het alleen voor het zeggen gehad op deze aarde.  Het is heel logisch voor de rede en heel begrijpelijk voor het verstand, dat u zich niet direct kunt overgeven aan de leiding vanuit uw ziel, uw intuïtie. Al veel te lang heeft de rede namelijk de boventoon gevoerd op […]...

OPSTAAN VOOR EIGEN WAARHEID / Door Trienke Minkema

Wat zijn de door ons aangereikte woorden waard als u er zelf niet naar durft te leven? We staan op de drempel van een nieuwe tijd. Het is de drempel waar tijdelijkheid en eeuwigheid elkaar raken. Om deze drempel over te kunnen gaan, wordt gevraagd of u daartoe wel bereid bent. Bent u bereid om […]...

GOEDE VRIJDAG 2020 / VOLBRENGEN, VERTROUWEN, OVERGAVE / Door Trienke Minkema

GOEDE VRIJDAG 2020 VOLBRENGEN, VERTROUWEN, OVERGAVE Door Trienke Minkema U allen kunt elkaar meer dan genoeg aanreiken en antwoorden geven op veel, soms nog onbewuste, vragen die aandacht of inzicht behoeven in uw dagelijkse leven. Zelfs als er niet altijd direct een antwoord kan worden gegeven, is er wel al regelmatig op een eerder moment […]...

DE MACHT EN DE ONMACHT. / De Goorn, 30-03-2020 / Door Trienke Minkema

DE MACHT EN DE ONMACHT. De Goorn, 30-03-2020 / Door TrienkeMinkema Er zijn heftige discussies ontstaan in deze tijd over wat waarheid is. Ze gaan over zaken die in deze tijd een hoofdrol lijken te spelen. Weet, lieve mensen, dat discussies niets anders zijn dan verschillende waarheden die naast elkaar mogen bestaan. Helaas staan deze […]...

‘JOUW LEVENSPAD OP AARDE’ is het zesde boek van Trienke Minkema

‘JOUW LEVENSPAD OP AARDE’  is het zesde boek van Trienke Minkema. Het is het derde boek dat is gebaseerd op de reeds eerder door haar ontworpen transformatiekaarten. Dit boek heeft een grote meerwaarde en is een belangrijke aanvulling op deze kaarten. Het boek omvat 44 belangrijke levenslessen. Deze lessen brengen je uiteindelijk bij onvoorwaardelijke liefde […]...

Trienke Minkema / Mijn 3e boek ‘Teksten voor het hart’

  Mijn 3de boek Getiteld: ‘Teksten voor het hart’.  In ons leven komen we regelmatig op kruispunten aan. Kruispunten, waar we het verleden achter ons kunnen laten en we nieuwe keuzes mogen maken voor onze toekomst. Dat zijn dan tevens rustmomenten en/of tijden van bezinning voor ons. Als we in vrede terug kunnen kijken op de […]...

DE SCHALEN VAN RECHTVAARDIGHEID / Door Trienke Minkema

DE SCHALEN VAN RECHTVAARDIGHEID Door Trienke Minkema Er is op dit moment veel disbalans op aarde en bij velen is er sprake van een groot ongenoegen omtrent de veiligheid voor het leven en ook dient zich een grote twijfel aan omtrent een eerlijke verdeling van aardse goederen. Tegelijkertijd dient zich hier een groot innerlijk verlangen […]...

HET RUIMTESCHIP MOEDER AARDE / Door Trienke Minkema

HET RUIMTESCHIP MOEDER AARDE Door Trienke Minkema Het blijft altijd een lastige zaak voor mensen om de zienswijzen van het wel en wee van de aarde in aardse woorden weer te geven. Om die reden willen wij u graag het een en ander verduidelijken. Met de aanvulling dat het hier beslist niet gaat om wie […]...

Nieuw boek van Trienke Minkema Het luchtkasteel Jouw leven als een sprookjesreis

Nieuw boek  van Trienke Minkema Het luchtkasteel Jouw leven als een sprookjesreis   Dat het belangrijk is om je droom te leven bewijst dit nieuwste boek ‘HET LUCHTKASTEEL’ van Trienke Minkema, geboren in Schoorl maar nu alweer 46 jaar woonachtig in De Goorn. Trienke is dromencoach en zij begeleidt al jaren via workshops vele mensen […]...

Artikelen van Trienke MInkema

Lieve Mensen, Veel van de teksten van Trienke Minkema die eerder te lezen waren op wakkeremensen, zijn nu met meerdere van haar teksten  gebundeld in een mooi boek met de titel ´Woorden als poorten naar Innerlijke Vrede´ Het boek is gebonden en met harde kaft en omvat ong. 166 pagina´s. Dit boek is nu bij […]...

TERUGKEER / Door Trienke Minkema

TERUGKEER Door Trienke Minkema Het leven is een reis. Een reis door uw innerlijk. En het doel is: Het vinden van uw Zelf. Het Zelf dat geduldig wacht om ontvangen te mogen worden. Als hulpmiddel heeft u zich een persoonlijkheid aangemeten. Door omstandigheden echter is deze persoonlijkheid als een zelfstandigheid gaan leven, en daardoor is […]...

OPNAME / Door Trienke Minkema

OPNAME Door Trienke Minkema Het persoonlijk denken zal moeten worden opgegeven, alvorens het kan worden opgeheven en de Geest der Waarheid in u kan nederdalen. Hier is veel moed voor nodig en het zal lijken alsof al het aardse moet worden losgelaten. Het aardse lichaam zal ook een nieuwe trilling van bewustzijn moeten kunnen verdragen […]...

HEEL EN ECHT / Door Trienke Minkema

HEEL EN ECHT Door Trienke Minkema En zo hebben we dus nu de reis van beneden naar boven en van boven naar beneden in woord, creativiteit en handeling volbracht. We hebben ons eigen licht van ons hoger ‘bewust zijn’ gebracht naar onze basis. Maar ook al is er nu licht op onze basis gevallen, dan […]...