Categorie: Martha Krul

Het licht roept.

  Het licht roept 25 maart 2023 / Door Martha Krul Alles is verbonden.Het is niet altijd even gemakkelijkomdat onderscheid ook daadwerkelijk te zien. Vandaag gaan wij over naar de zomertijd.Wij verlengen, op onnatuurlijke wijze,het licht van onze dagen.Wij zien veranderingen in het aardse proces.Het wordt aan beide kanten heftiger.Het verzet wordt aangewakkerd.   Het […]...

Dankbaarheid

Dankbaarheid 24 maart 2023 / Door Martha Krul Wanneer je jezelf dankbaar voelt,dan vloeit het leven als vanzelf.Je bent tevreden met zoals het gaat.Dat wil niet zeggen dat je niets meerte wensen hebt. Het geeft aan dat je tevreden bent methoe het met je gaat.Je kan in dankbaarheid omkijken.Je kan in dankbaarheid kijken naar dekleine […]...

Spelend door het leven

Spelend door het leven 23maart 2023 / Door Martha Krul Wanneer je dat leest, verschijnener vraagtekens.Spelend door het leven, dat kantoch niet waar zijn? Wat zou je zeggen als dat je nieuwewaarheid is.Je innerlijke kind is niet voor nietsnog steeds in levende lijve met je verbonden. Die gaat nu ook een andere plek innemen.Je denken […]...

Minder is meer, of niet

Minder is meer, of niet 22 maart 2023 / Door Martha Krul Waarom vinden wij het zo heerlijkom te ontspullen?Wij voelen het allemaal.Het geeft ruimte.Waarom? Des te meer je hebt,des te lastiger is het om een juistekeuze te maken. Je herkent het zeker.Des te langer de menulijst,des te moeilijker is het om een keuze te […]...

Denk jezelf niet klein

Denk jezelf niet klein 21 maart 2023 / Door Martha Krul Wij zijn nog een deel van dedag met ons denkhoofd bezig.Wij sturen en sturen…..Maar gaan wij daardoor ook de kantop die wij eigenlijk zouden willen? Wij denken ons zo gemakkelijk klein. Ons denken kan veel voor ons doen.Wij zijn nog gemakkelijk geneigd ons kleinerte […]...

Deuren en nog eens deuren

Deuren en nog eens deuren 17 maart 2023 / Door Martha Krul Het lijkt alsof wij door een doolhof lopen.Deuren hier, deuren daar.Overal zijn doorgangen te voelen.Natuurlijk kan dat je verwarring geven. Het is een leeropdracht.Door je voor zoveel deuren te plaatsen,ga je je gevoel voor jouw waarheid verderont-wikkelen en verdiepen. Bij iedere deur is […]...

Kracht en harmonie

  Kracht en harmonie 16 maart 2023 / Door Martha Krul Voel je het maar.Zodra je tot rust komt,komt er een openheid in je naar boven.Je voelt wie je bent.Wie je echt bent. Je bent niet wat ze je vertelden.Je bent niet wat je bent gaan geloven.Jij bent die je bent.Dat ben je nu aan […]...

Twijfel verzwakt je energie

Twijfel verzwakt je energie 15 maart 2023 / Door Martha Krul Waarom zou je twijfelen?Waaraan zou je kunnen twijfelen?Aan jezelf?Daar maak je dan zelf een reden voor.Het universum twijfelt geen moment aan jou. Wij zijn zorgvuldig uitgekozen om opdit moment op aarde te zijn.Er is geen enkele ziel op aarde die nietdoor die zorgvuldige selectie […]...

Van de storm kan je veel leren.

  Van de storm kan je veel leren 14 maart 2023 / Door Martha Krul De chaos neemt toe.Dat is belangrijk.Ja, zeker dat is belangrijk.Dan voel je je volgende opdracht.Jij bent het middelpunt in die chaos.Jij bent het punt waaruit de lijn ontstaat. Jij bent het middelpunt van de storm.Het is je al heel vaak […]...

In je flow verbonden blijven

In je flow verbonden blijven 13 maart 2023 / Door Martha Krul Je bent al heel ver gekomen.Je bent zo ver ont-wikkeld.Je voelt de zuivere bron in jezelf.Je voelt je verbindingen.Je voelt dat je in een verkennende fasebent gekomen.Je voelt zuiver en heel intens. Hoe op dit pad te blijven?Door zo min mogelijk zelf in […]...

Leven wij in een illusie

Leven wij in een illusie 12 maart 2023 / Door Martha Krul Niets is meer wat het lijkt.Je oude controle, is niets vergelekenbij de controle van de nieuwe mens.Je was in je eigen cocon,verbonden aan je fysieke lichaam.Dat was je wereld.Door je fysieke ogen keek je naar dewereld om je heen. Dat is veranderd.Je bent […]...

Vrede in je hart

Vrede in je hart 11 maart 2023 / Door Martha Krul Nu wij aan die hogere energieën verbondenzijn, merken wij dat de tegenstellingensterker worden.Ze komen veel duidelijker binnen.Alles komt in en aan het licht.Het wordt glashelder. Wij zien dat wij geen deel meer uitmakenvan die oude wereld.De matrix is losgelaten.Wij zijn gestegen en bezien het […]...

De stap zetten is niet eng

De stap zetten is niet eng 10 maart 2023 / Door Martha Krul Voel je hoe per dag de energie verandert.De energie is heftig, maar dat is ook nodig.Er gaan grote veranderingen gebeuren.Alle processen zijn verbonden.Alles is holistisch. Je kijkt als het ware in een buis.Wij zelf zijn in hetzelfde stuk bezigals Moeder Aarde. Wij […]...

Het gaat zoals het gaat.

  Het gaat zoals het gaat 9 maart 2023 / Dor Martha Krul Leef in het NU.Wij merken nu heel goed dat hetleven ook eb en vloed kent.Wij zijn allemaal daaraan onderhevig. Kom je in een drukke bar en is erop dat moment geen plekje te vinden,ga dan even naar buiten en laat los.Ga na […]...

Waarom zou je twijfelen.

Waarom zou je twijfelen 8 maart 2023 / Door Martha Krul Je hele leven ben je aan het leren.Je bent niet vol-leerd en dat hoeft ook niet. Je hebt zoveel vaardigheden.Het zijn er zoveel, dat je vaak vergeetwat je allemaal kan.Je bent creatief.Je kan goed inspelen op situaties.Je bent goed in het doorzien. Waarom zou […]...

Het tij is aan het keren (2)

Het tij is aan het keren (2) 7 maart 2023 / Door Martha Krul Natuurlijk heb je dit al diversekeren gehoord en gelezen.Het proces is te vergelijken met hetomhoog klimmen op een trap.Je gaat steeds een trede hoger.Je voelt dat er dan veel verandert. Het lijkt of alles hetzelfde is,maar bij nader inzien, merk je […]...

Stap maar naar voren

Stap maar naar voren 6 maart 2023 / Door Martha Krul Je voelt je kracht groeien.Je voelt dat je sterk bent.Je doet een stap naar voren.Je tijdperk van die grijze muisligt ver achter je. Je hebt in de afgelopen periodeheel veel met jezelf gesproken. Wat een gesprekken heb je metjezelf gevoerd. Je werd alleen al […]...

Strijdvaardigheid

Strijdvaardigheid 5 maart2023 / Door Martha Krul Tijden hebben wij in stilte onszelfmogen ont-wikkelen.Dat is nu voldoende gebeurd.Er breekt nu een nieuwe periode aan.Wij gaan meer naar buiten treden.Wij laten ons aan de wereld zien.Met elkaar. De mensen zijn niet voor niets wereldwijd op de straten te zien.Dat past geheel in het beeld van de […]...

Door het portaal heen

  Door het portaal heen 4 maart 2023 / Door Martha Krul Voel je al wat de energie nu met je doet?Je hebt de bodem van de put verlaten.Je bent aan het stijgen.Je gaat omhoog.Je voelt het. Er heeft een omslag in je plaats gevonden.Je angsten raken verzwakt.Je kracht is aan het versterken.Je bent door […]...

De Engelenpoort 3-3

De Engelenpoort 3-3 3 maart 22023 / Door Martha Krul Het is een krachtige energie,tevens heel liefdevol en zacht.Het is een combinatie van de mannelijke-en de vrouwelijke energie. De mannelijke energie doet flinke stappenachteruit, de vrouwelijke energie komtnaar voren.Zo komen zij samen in balans.Dan kan het mannelijke en het vrouwelijkevol-ledig tot zijn recht komen.Dan komt […]...