Categorie: Lichtflits

Veranderende energie

Veranderende energie Door Lichtflits Ik voel een totaleverandering van energie.Had ik het afgelopen weekendeen echte dip, nu sta ik weer. Mijn pot was leegen mijn lei stond vol. Na een lange wandelingwaarin ik de afgelopen weekalles op een rij zette,moest ik voor mezelf erkennendat ik toch wel diep geraaktben door wat er met eenfamilielid aan […]...

Medeleven, medelijden.

Medeleven, medelijden. Door lichtflits Mee leven, mee lijden.Wees je bewust van wat je doet,op welke energie je aanhaakt. Als je meelijdt met een anderbevestig je een energiebij de ander,doe je er een schepjebovenop. Stel je het lijden centraalen is er geen ruimtevoor het begrijpenvan de les.En is er ook geen ruimteom te helen. Als je […]...

Geloven in mezelf

Geloven in mezelf Door Lichtflits Het beste wat ikooit heb gedaanis dat ik ben gaangeloven in mezelf. Dat ik de kracht bezitom mijn wegin dit leven te vinden. Dat ik vertrouwop mijn vaardighedenom in de wereldte gaan staan ener op eigen wijzemee om kan gaan. Dat ik de liefde benen dat ik -dat-mag en kan […]...

Zelf doen

Zelf doen Door Lichtflits Het is een uitspraaken een houdingdie bij me hoort. Ik onderwijs mezelf.Ik werk vanuitnieuwsgierigheiden voor alles is er eenoplossing als ietsopgelost mag worden. Alles wat ik nodig hebbevindt zich in mij ofkomt op mijn pad doormijn duidelijke intenties. Alle ervaringen zijnleerprocessen waardoorik meZelf steeds beterleer kennen. Ik ben eenervaringsdeskundigewat voor mij […]...

Gevoelige ziel

  Gevoelige ziel Door lichtflits Zorg je goed voor jezelfin deze tijd?Je gevoel voorrechtvaardigheidwordt in deze tijdsteeds aangeraakt. Wees in de wereld maarwees niet van de wereld,betekent dat je in de gatenmoet houden dat je nietwordt opgesloktdoor de wereld. Jij hebt het nodig omin balans te blijven,in het vertrouwen datwe de weg hier uitgaan vinden. […]...

Het ego en de ziel

Het ego en de ziel Januari 2023 /door Lichtlits               Het ego zegt:Hou vast, doe het niet ! De ziel zegt:Laat maar los, vertrouw. Het ego zegt:Er kan je van alles overkomen. De ziel zegt:Kijk door mijn ogenen zie de les, vertrouw. Het ego zegt:Kijk, dat is nou jouw […]...

Je eigen werk

Je eigen werk januari 2023 / Door Lichtflits   Er vliegt een helikopterover me heen enhet waait best hard. Dat moet een vaardige manof vrouw zijn, die vliegtmet deze harde wind. Ik zie het als teken,want ik had de opdrachtgekregen om de luchtin de gaten te houden. Wat voor mij geen enkelemoeite kost want ik […]...

Geloof in Jezelf

Geloof in Jezelf Januari 2023 / Door Lichtflits   Er is niets in mij dat twijfeltEr is niets in mij dat twijfeltaan een goede afloop.Ik kan het spannend vinden,ik zie zaken die niet kloppen. Maar het iets in mijblijft me vertellen,dat alles beter gaat wordendan dat het was. Zelfs zoveel beter dat weons er geen […]...

De december vlinder.

De december vlinder. Door Lichtflits Ieder jaar komt zevanuit het niets.Hou vol geef niet op.Nog even doorbijten.We zijn er bijna. Wat een tijd zal ikoverhouden.Wat een opluchtingzal ik voelen,als de waarheidnaar buiten komt. Ik kan soms niet gelovenwat ik op deze wereldzie gebeuren.Kan daarom dankbaar zijnvoor mijn plek in dit verhaal. Het oude loslatenen het […]...

Eigen antwoorden

Eigen antwoorden december 22022 / Door Lichtflits Eigen antwoorden Je kent je eigen antwoorden. Zolang je blijft hengelennaar antwoorden buiten jezelf,ontken je dat jij je eigenantwoorden kent. Je eigen antwoorden komenwanneer je de vragenaan je Zelf durft te stellen. Wat heb ik nodig ?Waar word ik blij van ?Wat zal mij goed doen ? Je […]...

Hou je hart open

Hou je hart open 5 december 2022 / Door Lichtflits Je wordt opgetildde komende weken.Er komt meer informatie vrij. Door het licht ontvangje nieuwe informatie,krijgt je lichaam nieuwe informatie. Tegelijkertijd komt doordat extra licht er steeds meerduisternis naar boven. Het zichtbaar wordenvan de duisternis is belangrijkvoor de evolutie van de mensheid. Het bewustzijn speelt hierinde […]...

Ho’oponopono

Ho’oponopono 28. nov, 2022 / Door lichtflits Het spijt me.Vergeef me alsjeblieft.Dank je.Ik hou van je. Ho’oponopono. Jaren geleden kwam ikdeze mantra tegen.En sindsdien gebruik ikhet regelmatig om mezelfweer innerlijk op de juisteplek te zetten. Ik ben zelf altijd creatiefmet de instrumenten dieme gegeven worden endie voor mij werken. Zolang je intentie zuiver ismag je […]...

Maak je geen zorgen, alles komt goed

Maak je geen zorgen, alles komt goed 24 november 2022 / Door Lichtflits Heerlijk vind ik hetwanneer er een liedje in me begint te zingenen ik vanzelf mee ga zingen. Dit is de eerste ochtend datik mijn wandeling door hetpark weer heb gemaakt. Het zonnetje schijnt,de temperatuur is aangenaam,de vogels zingen en ikzing voluit: Don’t worry […]...

Innerlijk weten

Innerlijk weten 21 november 2022 / Door Lichtflits Innerlijk weten Dat wat je aanspreektspreekt je niet voor niets aan.Wanneer je in reïncarnatie gelooftweet je dat je ziel al eens eerderop de aarde is geweest. Dat je al verschillende levens hebt gehaden in ieder leven iets hebt geleerd.Deze lessen liggen in jou als wijsheidopgeslagen en je […]...

Vanuit Licht en Liefde / Door Lichtflits

Vanuit Licht en Liefde 13 november 2022 / Door Lichtflits De betekenis van woorden is afhankelijk van de intentie. De verwarring die wordt gecreëerd zou ervoor moeten zorgen dat je je intuïtie nog meer inzet. Een trilling is te voelen. Tenminste voor mij. Iemand kan nog zulke mooie woorden gebruiken, als de intentie erachter niet […]...

Ik hou van jou

Ik hou van jou 5 november 2022 / Door Lichtflits Ik hou van jou Ik begrijp heel goed waarom mijn lichaam me signalen geeft, waarom ik sta waar ik sta. En eerlijk gezegd ben ik trots op, en blij met mezelf. Heel lang was dat niet zo. Maar in deze tijd, zie ik ineens duidelijk, […]...

Voorbij de chaos

Voorbij de chaos 3 november 2022 / Door Lichtflits Voorbij de chaos is er iets moois aan het ontstaan. Mensen maken verbindingen vanuit hun hart. Mensen spreken zich uit, laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan. Men verenigt zich vanuit het goede, nadat eigen levensvragen eerst van binnen zijn beantwoord. De energie […]...

Ik ontken het duister niet

Ik ontken het duister niet 26 oktober, 2022 / Door Lichtflits Ik ontken het duister niet. Ik ontken het duister niet.Ik weet dat het er is,ik weet dat het zich ookin mij bevindt. Maar ik heb een keuze gemaaktom het grootste gedeeltevan mijn aandacht,te richten op het licht. Om te reageren, te antwoordenvanuit de frequentie […]...

Ik laat je in liefde los

Ik laat je in liefde los 10 oktober 2022 / Door Lichtflits Ik laat je in liefde los Ik pas mijn rode lijnconsequent toe na eenlange innerlijke discussie. Waar en wanneer,hoe en waarom.Het gevoel een keuzete moeten maken voor mezelf. Voor mijn innerlijke vrede. Ik kan en wil mijn mondnamelijk niet houden.Daarom zeg ik wat ik […]...

Innerlijke vrede / Door Lichtflits

Innerlijke vrede Je bent zelfverantwoordelijkvoor je innerlijke vrede. Wat er ookom je heen gebeurt,wat je ook ziet of hoort. Het is aan jouom in je innerlijke vredete blijven of ernaar terug te bewegenwanneer je er uitvliegt. Dat is een onderdeelvan meesterschap. Je kan je omgevingniet controleren,je mag niemand dwingenom het anders te doen. Jij bent […]...