Categorie: Bureau Nurlaila

“De Bekendheid van onze (Zelf)Bescherming”

“De Bekendheid van onze (Zelf)Bescherming” Door Astrid KLaver / Geplaatst 26 oktober 2022 Bericht no. 4 Aangeboden door de Engelen vanuit de Hoogste Regionen,voor eenieder die het horen wil/kan “Lieve mensen, jullie Wegen lopen sterk uitéén.Dit is ook logisch omdat jullie allemaal zó verschillend zijn.Dàt is in jullie te prijzen.Maar het zorgt óók voor onderlinge […]...

“S(AMEN)WERKING” door Berusting & Aanvaarding

“S(AMEN)WERKING” door Berusting & Aanvaarding Aangeboden door Astrid & Jezus /11 juli 2022 “..Wat je nú “zíet” is louter STILTE. Deze Stilte smelt je Hart en maakt je weer helemaal vríj. VRIJ als mens-zijnde, het Geluk is nu voorhanden. Wat er nú gebeurt is verbazingwekkend. ALLES gaat op de kop, tekenend voor de Nieuwe Vrijheid die je Wereld opent: hier is zóveel mee gemoeid! De wijzigingen brengen een heel ander mens tevoorschijn. En dàn gaat alles in […]...

“Jezelf zijn” (2)

“Jezelf zijn” (2) 10.08.21 / Via Astrid Klaver Van   : uw JezusVoor  : de mensheid “Lieve mensen, Een wir-war van emoties komt er nu aan.Ze maken je en ze breken je en dat doet flink zeer. De Onduidelijkheid die dàt over je àfroept maakt je helemaal gek.Je zíet het maar tegelijkertijd zie je hélemaal niets.Een nare Ervaring die flink wat Stekels overeind zet. Wat er nu gebeurt is Wereldomvattend. Het gaat níet over pietluttigheden maar over het Behoud […]...

“Jezelf zijn” – met veel Pijn en Moeite –

“Jezelf zijn” – met veel Pijn en Moeite – door Astrid Klaver de Vries Van   : JezusVoor  : hen die mij zoeken “De Wereld èn de Tijd vragen nu véél van je!Het jezelf géven is een Nieuw Fenomeen dat snel z’n Opmars maakt.Het vergt véél van een mens om dit nog te negeren: het Punt van […]...

“In Liefde”

“In Liefde” 03.05.21 / Door Astrid Klaver Voor jou: “De Strijd die (vrijwel) achter ons ligt levert ons véél Krediet op. Nu wij het Overzicht op ons normale Leven kwijt zijn duiken er weer Nieuwe Uitdagingen op die ons vèr zullen brengen mits aanvaard. Een Weg rechttoe rechtaan vind je niet meer, er zullen véél scherpe haarspeldbochten te zien zijn dáár waar het Leven véél inhoudt. Het gaat nu veelal om Geloven & […]...

“Verwachtingen bijstellen”

“Verwachtingen bijstellen” 28.04.21/ Via Astrid Van   : Jezus Voor  : jou, met al je muizenissen “Weet dat we je in alles begeleiden. Je kunt het zo gek niet bedenken of wij zijn erbij aanwezig. Dit om je tegemoet te komen, bij alles wat je doet. Van ons uit is er geen voorkeur. Jíj bent wie je bènt en wij houden gewoon van je. De […]...

“Oprecht liefhebben”

“Oprecht liefhebben” 26 januari 2021 / Door Astrid Aangeboden door Jezus: “Voor hen die zoeken, Neem mijn Aandacht voor u serieus. Ik ben oprecht en zal u nóóit verloochenen. U geeft mij uw Hart, daar ben ik zuinig op. Ik wéét hóeveel het u gekost heeft om u tot mij te wenden. Er waren zóveel Bezwaren van úw Kant en nóg. Nóg vertrouwt u mij […]...

“Niemandsland”

“Niemandsland” “Stijfkoppig als ik ben wil ik nú Berusten Berusten in mijn Lot maar wàt ik ook probeer: het Overzicht heeft alléén GOD Je kunt jezelf níet Dwingen een Bepaalde Weg te gaan de Deur gaat vanzèlf ópen als je Bereid bent óp te staan en jezelf te promoten in dit Leven want alleen zó […]...

Aangeboden door GOD: “Wereld-Vrede” – heeft nú Bestaansrecht –

Aangeboden door GOD: “Wereld-Vrede” – heeft nú Bestaansrecht –  voor de Mensheid “In Liefde geboren te worden is het mooiste wat er bestáát. Je gewenst te weten en van daaruit opgroeien. Wereldwijd is het Lijden Onmenselijk: het Lijden ontstaan door Ontkenning van het Eigen Zijn. De Stimulans er te mogen Zíjn werd stééds geringer door […]...

“Kroongetuige van GOD ‘s Liefde”

“Kroongetuige van GOD ‘s Liefde” “In de Stilte voel je de Heiligheid van GOD ’s Grote Onvoorstelbare Liefde De Tijd die komen gaat is Overweldigend dit door haar Duidelijkheid en haar Weg van NO RETURN Zet je Schreden maar op deze Weg het zal je brengen wat je nodig hebt als mens-zijnde Er is niets wat je […]...

“Samenkomst”

“Samenkomst” “.. als ik dan m’n Vleugels uitsla en de Zon àchter me laat wilt U Zich dan over mij ontfermen mij behoeden voor het Kwaad Wilt U mij begeleiden op de Weg die ik moet gaan wilt U mij verhinderen bij de Afgrond te gaan staan .. Zend mij Uw Engelen zodat ik níet […]...

“Intens Verlangen”

“Intens Verlangen” Aangeboden door uw broeder Jezus voor de mensheid die mij ziet staan, met als Thema: “Intens Verlangen” – naar Veiligheid – “Ik zèg u: u bènt Veilig. Àltijd al gewéést en zo zal het altijd zíjn. Er is niets wat u déren kan. Uw Angsten komen vóórt uit Onkunde, Onbegrip en Duisterheid. Want indien u bereid was om te […]...

“Saamhorigheid” Aangeboden door GOD

“Saamhorigheid” Aangeboden door GOD “Lieve mensen, om het Leven Vorm te kunnen gaan geven zullen wij onszelf moeten gaan profileren. Dit kan vanuit alle Eenvoud want waar het om gaat is transparant zijn. Met andere woorden Zichtbaar zijn in je Woorden en Daden. Niet moeilijk doen over hoe het Leven er voor jóu uitziet. De meeste mensen zijn bang, bang voor het commentaar wat […]...

“LICHT-Gevend”

“LICHT-Gevend” 1e Berichtgeving via Maria, Moeder van Jezus, met als Thema: “LICHT-Gevend” brengt Vreugde “Voor mijn lieve mensen, De Wereld van Liefde gaat verder open. De mensen die ingedut waren vinden een Andere Weg (van Leven), allemaal. Iedereen die tot Leven wil komen krijgt die Kans nu. Krijgt nú de Kans zichzèlf onder ogen te zien en het (Oude) Harnas af te leggen. Wat […]...

“WÍE BÈN IK??” – Zelfinzichten –

“WÍE BÈN IK??” – Zelfinzichten – Aangeboden door Astrid / 23 maart 2020 “Veilig. Veilig ben je (pas) als je jezèlf leert kennen. Veiligheid vind je niet in/bij een ander; Ondersteuning wèl als jíj dat toestaat is mijn ervaring. Pas als ik me veilig genoeg voel in mijzèlf durf ik een ander tóe te laten. Vertrouwen. Vertrouwen […]...

“In de Gevangenis”

“In de Gevangenis” Aangeboden door Astrid /13 Januari 2020 “Het heeft geen zin meer om te Vechten tégen het Leven; nóóit meer. Vechten tegen het Leven staat Gelijk aan Zelfmoord: je kunt de Zorg van GOD dan niet toelaten en dan zie je niks meer. Je krijgt überhaupt geen blik in de Toekomst: àls je die krijgt op de […]...

Jezus “Niets is het Einde”

“Niets is het Einde” Aangeboden door Jezus / Via Astrid “Lieve mensen van mij, als er Deuren dicht gaan ben je éérst verbaasd. Als Deuren dicht gaan volgt daar eerst een Afscheid. Een Afscheid van Belemmeringen, Oudzeer, Blokkades of hoe je het noemen wilt. Dit is nodig om de Blik op de Toekomst Neutraal te […]...

Jezus: “Getuigen” van GOD ‘s Liefde /

Aangeboden door Jezus: “Getuigen” van GOD ‘s Liefde Via Astrid “Lieve mensen, Er komt momenteel zóveel voorbíj en het is niet allemaal even Helder. De Waarheid die wij eens in Pacht dachten te hebben staat nu helemaal op zijn kop waardoor de onderliggende angsten ons van tijd tot tijd flink kunnen domineren. Het is soms erg […]...

Aangeboden door Jezus “Vertrouwen” / Via Astrid

Aangeboden door Jezus “Vertrouwen” Via Astrid “Lieve mensen van mij, we zitten nu op het Spoor van Zekerheid, van Duidelijkheid en van Liefde voor ons Eigen Kunnen. Dit gaat een enòrme Invloed krijgen de Komende Weken op onze Manier van Kijken, op ons Zíjn, op ons Humeur en op ons Lichaam. Er komen allerlei Dingen […]...

door Jezus, mijn Verlosser “Ik ben” / Via Astrid

Aangeboden door Jezus, mijn Verlosser “Ik ben”  Via Astrid “Lieve vrienden, Er is nu zóveel wat ik jullie vertellen wil. Maar alle Goede Dingen komen langzaam èn met een Reden. Onze Herkomst verloochent zich nu níet meer. Steeds Duidelijker zal worden hoe wij als mens dienen te leven. Leven in een Sfeer van Samen Delen […]...