Auteur Trienke Minkema

Voor meer info over alle boeken kijk op: www.trienke.com

Nieuw boek van Trienke Minkema.

WAARACHTIG BEVRIJD LEVEN
met transformatiekaarten voor bewustzijns-groei

Van jongs af aan krijgt Trienke Minkema via heldere dromen meer inzicht in levensvraagstukken. Sinds 1987 noteerde zij inmiddels meer dan 14.000 dromen. Het uitwerken van de onderliggende symboliek via tekeningen maakte haar een gerenommeerd dromenspecialist. Via haar droomwereld ontdekte zij een rode draad die de menselijke bewustzijnsgroei symboliseert. Dit motiveerde haar tot het ontwerpen van haar unieke set transformatiekaarten, een hulpmiddel bij uitstek voor hen die op zoek zijn naar diepere antwoorden bij levensvraagstukken.

De transformatiekaarten hebben vele lagen van diepgang die Trienke via haar diverse boeken verduidelijkt. Dit zeer toegankelijke basisboek beschrijft summier de betekenis van de symboliek in de transformatiekaarten en biedt handvatten voor mensen die via zelfonderzoek ontdekken wie ze werkelijk zijn. Trienke ontdekte dat het werken met de transformatiekaarten menig hart raakt en opent. Een wereld waar voor eenieder een plek is om zichzelf te zijn kan alleen tot stand komen via mensen met een geopend hart waardoor hun onvoorwaardelijke liefde voor het leven vrijkomt en stroomt naar hen die op het punt staan eveneens hun harten te openen.

De set (boek met 47 kaarten) kost €37,50 excl. verzending en zit in een mooie jubileumdoos.
Je krijgt er een gratis boek t.w.v. 15 euro bij. 

Voor het bestellen van dit boek kun je mailen naar info@trienke.com

 

ONDER DE GROTE VLEUGELEN
                van de genade

Dit is het tiende boek van Trienke Minkema. Trienke schreef dit boek voor alle dapperen die actief bijdragen aan het verhogen van het collectieve bewustzijnsveld.

Vergeving is daar een belangrijke laatste schakel in die je bereikt door jezelf diep in de ogen te kijken en alle storende invloeden in jezelf te transformeren naar een staat van ‘innerlijke vrede’. Het boek laat jou zien dat slechts het denken in beperkingen jou steeds weer van vergeving afhoudt.

Je kunt jezelf een grote dienst bewijzen door te stoppen om jouw ego nog langer voeding te geven in de vorm van miskenning, angst, schuld, twijfel, spijt en schaamte.

Dromen zijn hierbij zeer belangrijke wegwijzers. Weet dat ook jouw dromen waardevolle boodschappen zijn en het is dan ook aan te raden er serieus naar te kijken. Dromen brengen jou in contact met wie je in je diepste wezen bent. Zij nodigen je uit om de donkere kelder van jouw onderbewustzijn binnen te treden. Daar ontdek je wat jou ervan weerhoudt om als een blij kind te kunnen leven. Jouw dromen laten jou zien dat je een donkere en een lichte kant in je hebt. Als je deze twee kanten met elkaar verbindt dan is de eerste stap gezet om de eenheid in jezelf te herstellen.

Heb je de moed om naar binnen te keren dan kom je ongetwijfeld tot meer zelfkennis. Dit boek geeft jou handvatten en bevat creatieve oefeningen zodat je in contact kunt komen met jouw eigen droomwereld.

Trienke schreef ook dit boek in de vaste overtuiging dat alleen het gezamenlijk aangestoken licht kan bijdragen aan de verlossing van de beperkingen in onszelf, van de massa en later van de mensheid.

Voor meer informatie over het werk van Trienke en het bestellen van haar boeken kun je kijken op www.trienke.com

‘WELKE DROOM LEEF JIJ?’
help jezelf uit de droom

Dit is het negende boek van Trienke, het boek is mede tot stand gekomen door de vele dromers die bereid waren om belangeloos hun dromen voor dit boek beschikbaar te stellen. Jouw dromen bevatten waardevolle boodschappen en het is dan ook aan te raden om er serieus naar te kijken. Dromen brengen jou in contact met wie je in je diepste wezen bent.

Zij nodigen je uit om de donkere kelder van jouw onderbewustzijn binnen te treden. Daar kun je dan ontdekken wat jou ervan weerhoudt om als een blij kind te kunnen leven.

Tevens laten jouw dromen je zien dat je ook een lichte kant in je hebt. Als je deze twee kanten met elkaar kunt verbinden, dan is de eerste stap gezet om de eenheid in jezelf te kunnen herstellen.

Heb je de moed om naar binnen te keren dan kom je ongetwijfeld tot meer zelfkennis.

Dit boek geeft jou handvatten en bevat creatieve oefeningen zodat je in contact kunt komen met jouw eigen droomwereld.

Trienke schreef dit boek in de vaste overtuiging dat alleen het gezamenlijk aangestoken licht kan bijdragen aan de verlossing van onszelf, van de massa en later van de mensheid.

OPSTAAN VOOR EIGEN WAARHEID
innerlijk meesterschap leven

Lieve mensen, zoals jullie reeds in een eerder bericht van mij hebben kunnen lezen, ben ik bezig aan mijn achtste boek. ‘OPSTAAN VOOR EIGEN WAARHEID’ Het is het vijfde boek dat hoort bij de transformatiekaarten, maar het boek kan ook zonder de kaarten als zeer waardevol ervaren worden. Elk hoofdstuk is een boodschap die onze bewustwording ten goede komt en kan een aanvulling zijn op eerder verworven eigen inzichten.

‘De stap naar binnen’ om het innerlijk licht weer te vinden, is door velen van ons al meer dan genoeg gezet. Er wordt ons nu gevraagd om dit teruggevonden licht te leven en onze talenten in de buitenwereld te durven uitdragen. Het is de hoogste tijd om onszelf neer te zetten. Hier is moed voor nodig.

Het boek is gebonden uitgevoerd en met een harde kaft.
Alle afbeeldingen zijn in kleur in het boek afgebeeld.
Het boek zal eind november uitkomen en kost € 25,00.
Veel liefs, Trienke.

Voor meer info kijk op: www.trienke.com

DE ZOEKTOCHT NAAR INNERLIJK LICHT 

Op donderdag 10 september. komt het volgende boek uit. Het is het zevende boek van Trienke Minkema. Het is het vierde boek dat is gebaseerd op de reeds eerder door haar ontworpen transformatiekaarten. Ook dit boek is een belangrijke aanvulling op deze kaarten. Het toont de lezer door middel van vele voorbeelden uit de praktijk hoe je een kaartlegging kunt doen om deze vervolgens zelf te duiden. De boodschap die in elke legging tot uitdrukking komt, wordt duidelijk onder woorden gebracht en is een stimulans voor je om je te verbinden met jouw intuïtie.

In deze tijd is er op aarde sprake van een collectief ontwaken. Velen worden bewust. De transformatiekaarten en de daarbij behorende boeken zijn een gids tijdens jouw reis over de aarde. Het werken met deze kaarten stimuleert tevens jouw eigen creativiteit. Hierdoor is dit boek een aanzet en een handreiking om zelf veranderingen in je leven te kunnen aanbrengen om zo de aardse reis tot een goed einde te kunnen volbrengen.

Alle kaartleggingen zijn in het boek in kleur afgebeeld. Elke kaart komt ter sprake in één of meerdere leggingen.

Het boek te bestellen via www.trienke.com

Het luchtkasteel

Jouw leven als een sprookjesreis

 Dat het belangrijk is om je droom te leven bewijst dit nieuwste boek ‘HET LUCHTKASTEEL’ van Trienke Minkema, geboren in Schoorl maar nu alweer 46 jaar woonachtig in De Goorn. Trienke is dromencoach en zij begeleidt al jaren via workshops vele mensen die geïnteresseerd zijn in het werken met hun dromen.

‘HET LUCHTKASTEEL’ is haar 5de boek en komt uit op 12 december. Uit dit sprookjesachtige reisverhaal kan een ieder die het boek leest de nodige lessen of inzichten halen. Eerder ontwierp Trienke al een set magische transformatiekaarten die haar grote inspiratie gaf om dit boek te schrijven.

De hoofdrolspeelster in dit sprookjesachtig reisverhaal is Merlane die haar luchtkasteel verlaat om haar kinderen te zoeken. De set magische kaarten neemt ze mee bij aanvang van haar reis. Bij aankomst op Moeder Aarde is Merlane vergeten wie ze werkelijk diep vanbinnen is. Merlane wordt bijgestaan door markante figuren uit het dierenrijk, die zijn afgebeeld op de kaarten. Door de ontmoetingen met haar medereizigers ontdekt Merlane via de wonderbaarlijke fantasiewereld haar innerlijk zelfmeesterschap en onafhankelijkheid. De afbeeldingen op de set transformatiekaarten inspireren haar om via haar dromen een innerlijke reis te maken. Het gebruik van bepaalde talenten vormt de sleutel om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Steeds weer is zij bereid zich te spiegelen aan alles wat zij onderweg tegenkomt. Door keer op keer het oude achter zich te laten, kan Merlane haar levensreis voortzetten en tot een goed einde brengen.

Meer lezen >>>

 

‘Jouw levenspad op aarde’ 

Het is het derde boek dat is gebaseerd op de eerder door haar ontworpen transformatiekaarten. Het boek omvat 44 belangrijke levenslessen. Deze lessen leiden je uiteindelijk naar onvoorwaardelijke liefde en innerlijke vrede. Het boek kan gelezen worden met en zonder de losse kaarten. Alle kaarten zijn namelijk in het boek in kleur afgebeeld. Deze kaarten zijn een stimulans om je te verbinden met jouw intuïtie. De betekenis van de afbeeldingenwordt duidelijk onder woorden gebracht. In een zeer begrijpelijke taal word je door de kaarten geleid om tot inzichten te komen. Ook maak je kennis met de werking van de vier elementen. Je ontdekt of deze elementen een belemmerende of juist een versterkende kracht voor jou zijn. Je komt erachter waarom je steeds weer dezelfde blokkades en obstakels op jouw levenspad tegenkomt. Het boek is een aanzet en een handreiking om zelf veranderingen in je leven te kunnen aanbrengen. De weg bewandelen met de transformatiekaarten heeft tot doel om de zelfredzaamheid van de spirituele reiziger te bevorderen. Het boek stimuleert jouw eigen creativiteit. Op deze manier kun je uiteindelijk in jouw eigen volledige kracht komen. Iedereen staat in verbinding met zijn eigen innerlijke bron.

In deze tijd is er op aarde sprake van een collectief ontwaken. Velen worden bewust. Ik heb dit boek geschreven voor een ieder die zijn aardse reis tot een goed einde wil volbrengen.

De bijbehorende kaarten zijn los verkrijgbaar.

Later komt alles goed

“Het was 11 augustus 1951, de zon was al ondergegaan en ik herinner het me nog als de dag van gisteren, de dag dat ik geboren werd. Een paar minuten oud was ik en ik keek nog in de hemel van waaruit ik net gekomen was, niet begrijpend waarom ik naar de aarde was gebracht. Het was alsof ik met mijn hele hoofd keek en alles voelde open. De wezens die me naar de aarde hadden gebracht keken liefdevol op mij neer, maar mij voelde het als werd ik in de steek gelaten. Eén engel liet als afscheid en troost zijn duidelijke stem nog horen: ‘Trienke, onthoud één ding: Later komt alles goed.’ Langzaam werden de sluiers voor mijn ogen getrokken en het werd donker. Ik riep nog en vroeg wanneer het later was, maar ik kreeg geen antwoord. Ik was alleen. Een groot verdriet en een hevige wanhoop overvielen mij. Het werd nacht. Mijn reis over de aarde was begonnen…”

Dit zijn de eerste woorden van het boek dat ik geschreven heb en dat in december uitkomt en voor u te koop is.
Mocht u geïnteresseerd zijn in een exemplaar van mijn boek, kunt u dit online bestellen.

Ja, en dan is het nu ‘later’. Ik ben thuisgekomen in mijzelf. En alles is goed gekomen Dat betekent niet dat er zich geen nieuwe veranderingen zouden kunnen aandienen, maar ook dat valt onder de noemer ‘goed’, omdat er vrede is. Alles in de wereld is op dit moment aan verandering onderhevig. We veranderen niet van onszelf af maar alleen naar onszelf toe en in deze tijd komt het er in de eerste plaats op aan dat wij leren om onderscheidingsvermogen te kweken. Wat komt vanuit de zuivere geest naar ons toe en wat komt er uit onze aardse persoonlijkheid? Onze persoonlijkheid kan nog altijd enigszins gekleurd zijn door eigenbelang of onverwerkte ervaringen die wij dan, vaak onbewust, op anderen projecteren.

In respect en gelijkwaardigheid naar de ander toe met elkaar veranderingen aangaan betekent voor mij altijd weer een uitdaging. Op deze manier geef ik vorm aan cursussen op het gebied van spirituele groei en innerlijk ontwaken. Innerlijk ontwaken is voor mij hetzelfde als ‘bewust worden’. Bewust worden van wie je werkelijk in het diepste van je wezen bent, en daar dan ook naar leven. Doen wat je zegt en leven wie je bent, aan mooie woorden alleen heb je niets.

Woorden als poorten

 

Als woorden door onvoorwaardelijke liefde worden gedragen dan kunnen zij poorten openen die naar onze binnenwereld leiden. Zetten wij de stap naar binnen dan wacht ons een boeiende reis waarin wij onszelf kunnen leren kennen. Dan ontdekken wij wie we werkelijk zijn tot in ons diepste wezen. Ik heb die stap gezet en onderweg werden mij teksten aangereikt die ik van harte heb aangenomen. Deze woorden wil ik dan ook graag met jullie delen.

 

 

 

 

Teksten voor het hart

Na mijn 1ste boek ‘Later komt alles goed’ en mijn project ‘Veranderen voor Waarheid’ dat bestaat uit een boek met 44 bijpassende transformatiekaarten, kwam op 5 mei 2017 mijn 3de boek uit. Getiteld: ‘Teksten voor het hart’.

‘In ons leven komen we regelmatig op kruispunten aan. Kruispunten, waar we het verleden achter ons kunnen laten en we nieuwe keuzes mogen maken voor onze toekomst. Dat zijn dan tevens rustmomenten en/of tijden van bezinning voor ons. Als we in vrede terug kunnen kijken op de weg die achter ons ligt, zullen het vruchtbare momenten zijn. Voor die momenten is dit boekje bedoeld. Je kunt het dan ter hand nemen en kijken of er enige troost, raad of steun te vinden is in een van de teksten. Je kunt op gevoel het boekje openslaan en dan zul je zien dat de juiste tekst jou toevalt. Je kunt ook in de inhoud kijken welke titel jou op dat moment het meeste aanspreekt. Ook dan kun je ervaren dat het leven zelf jou richting geeft op allerlei manieren. Je kunt de teksten ‘drinken’ als een goede wijn, slok voor slok.

Op veler verzoek heb ik het besluit genomen om een deel van de teksten die ik in de afgelopen jaren heb mogen ontvangen, te bundelen in een nieuw boekje. Door middel van deze teksten wil ik graag mijn hand reiken naar al diegenen die op weg zijn om wakker te worden. Ik heb dit boek geschreven als bemoediging en ondersteuning voor al diegenen die zich in de fase van ‘ontwaken’ bevinden om in zichzelf thuis te komen. Het is best een zware klus om in deze tijd wakker te worden (bewust te worden) en tegelijkertijd je gewone dagelijkse leven te moeten leven. Zelf ervaar ik dat ook geschreven woorden, mits zij door liefde worden gedragen, als een grote kracht kunnen worden ervaren om het leven in al haar facetten beter te kunnen begrijpen. Juist in deze roerige en vaak gewelddadige tijd op aarde, is het van groot belang dat een ieder zich richt op zijn of haar eigen intuïtie. Een ieder kan vanuit daar zelf de antwoorden ontvangen hoe er verandering in de wereld tot stand kan worden gebracht. De woorden vanuit het ego zijn vaak zwaar beladen en dienen helaas maar al te vaak ons eigenbelang. Dit boek is geschreven in de overtuiging dat de wereld pas verandert als een ieder bij zichzelf begint. De teksten in dit boek heb ik intuïtief mogen ontvangen via mijn innerlijke leiding, mijn gidsen, en zij zijn een waardevolle aanvulling in mijn leven. Ik hoop dat deze teksten ook in jouw leven een richtingaanwijzer naar zelfinzicht zullen zijn.

Veranderen voor Waarheid

Een toegestoken hand en een liefhebbend hart zijn voorwaarden om ieder ander op een gelijkwaardige manier bij te staan in situaties waarin het zicht op de weg soms tijdelijk verloren is gegaan. De wetenschap dat wij allemaal in de eerste instantie of uiteindelijk altijd de antwoorden in onszelf kunnen vinden geeft voldoende zelfvertrouwen om een stukje met medereizigers op weg te gaan. Wij dienen altijd trouw te blijven aan eigen verworven vaardigheden om een ander bij te kunnen staan. Zo kan er enig licht geworpen worden op menige vraag en inzichten kunnen zich dan als vanzelf aandienen.

Het gaat er altijd weer om onszelf goed te leren kennen, om zo duidelijkheid te krijgen over onze gevoelens en het hoe en waarom wij leven zoals wij leven. Het zal blijken dat er eerst gedacht zal worden dat de antwoorden in het denken gevonden zullen kunnen worden. Hier zal dan ook veel en soms te veel gepraat worden. Het hoofd wil namelijk maar al te graag de controle blijven houden over deze gang van zaken. Heeft zich eigenlijk te veel macht toegeëigend en het heeft ons een vals beeld van veiligheid gegeven dat nu mag worden losgelaten.

Emotionele verwerking

Emotionele verwerking is dringend nodig om helderheid te scheppen als zaken dreigen vast te lopen. Het hoofd mag dan ook, nadat er voldoende ruimte is geweest om uit te kunnen spreken, even rust nemen. Zo kan er over worden gegaan naar het gevoel. Zaken die al te lang verstopt zijn gebleven in het onderbewustzijn, mogen nu boven komen om vanuit een breder perspectief bekeken te kunnen worden. Gevoelige informatie die naar boven komt, naar het licht wordt opgeheven als het ware, vraagt in de eerste plaats om een veilige omgeving.

Moed

Er is ook veel moed voor nodig om in het diepe te springen en enige bereidheid wordt hier dan ook gevraagd. Niets moet, daar dwang alleen maar onnodig zou blokkeren en voor meer angst zal zorgen dan nodig is. Hier komen we dan bij de kern van de zaak. De angst. Angst heeft vele gezichten. Maar is een slechte raadgever zoals vaak blijkt. Moed is de kracht die ons werkelijk kan helpen loslaten. Er wordt gevraagd om het loslaten van heel oude patronen, die ongemerkt ons leven zijn binnengeslopen.

Wij denken dat wij vrij zijn als wij volgens deze patronen blijven leven.
Wij denken dat wij vrij zijn als wij ons niet verbinden met onze angsten en emoties.

Wij mogen, allemaal op ons eigen moment en binnen een door ons zelf gekozen kader, in deze tijd veranderen om ons echte zelf te bevrijden, te zijn en naar buiten uit te dragen. Vraag is dus ook hier: Wat willen wij, wat kunnen wij en wat doen wij? Kiezen wij er voor onze creatieve krachten te gebruiken, dan kan er een begin worden gemaakt met ons zelfonderzoek.

Schrik niet voor wat er boven kan komen aan informatie uit uw eigen onderbewustzijn, want met de stroom uit het onderbewuste komt tegelijkertijd de stroom uit ons bovenbewuste op gang. En in deze stroom komen de antwoorden als vanzelf meedrijven naar ons toe. Het gaat hier in de eerste plaats om het ontdekken van verborgen patronen, patronen waar wij ons zelf vaak niet eens van bewust zijn. Maar die wij hebben meegekregen van ouders of andere opvoeders zoals leraren. Ook de informatie uit de genen speelt hier een rol.

Maar ook hebben wij ze vaak opgedrongen gekregen van sterkere of overheersende persoonlijkheden, waarna wij deze patronen of conditioneringen zelf als een jas aangemeten hebben en te lang zijn blijven dragen.

Op deze manier waren wij er zeker van dat wij liefgehad werden.

Deze jas mag nu worden uitgedaan. Onszelf van deze beklemmende banden bevrijden kan een groot verlangen zijn. Dit verlangen kan een stimulans zijn, en een grote drijvende kracht worden als wij aan ons zelf willen gaan werken.

Werken aan waarachtige innerlijke vrijheid

Het gaat hier dus om werken aan waarachtige innerlijke vrijheid. Wij allen hebben bepaalde relaties aangetrokken omdat wij steeds weer zien dat wij elkaar nodig hebben als spiegel. Niet dat wij moeten worden als die ander, nee integendeel. Het gaat er juist om dat wij tot een ‘niet oordelen komen’ en zodoende vrij mens worden. We kunnen alleen tot vrij mens worden, als wij bereid zijn met een open gemoed de ander tegemoet te treden om tot meer inzicht te kunnen komen. Vaak ligt er een onderliggend, verborgen, oordeel op het gedrag van die ander. We vinden dat die ander veranderen moet, dat zou ons leven vergemakkelijken (denken wij). Niets is minder waar: die ander is precies zoals hij of zij wezen moet. Voor beider ontwaking. Het gaat nl. om wakker worden, om bewust worden.