SAMEN in EENHEID en LIEFDE

SAMEN in EENHEID en LIEFDE
8 Januri 2020 / Door Winfried
In een van de uitspraken van Jezus kwam ik het woord “samen”tegen. Het sprak mij aan. Samen-zijn betekent je onafhankelijkheid opgeven, je bestaan als individu. En dat is precies het punt waarom het gaat als wij willen terugkeren tot de Schepper.
Wij zijn gewend zelf orde op zaken te stellen, het leven in de hand te houden en te controleren, onze kwetsbaarheid met een pantser af, of zelfs met een wapen af te schermen. Kortom wij mensen zijn geconditioneerd en leven naar de overtuigingen en levensgewoonten die wij in het verleden ons eigen hebben gemaakt.
Het nieuwe tijdperk, dat we mogen binnengaan is volkomen anders. Het is terugkeren naar de Werkelijkheid, zoals God deze schept en in liefde en licht blijft scheppen. Een breuk dus met het verleden, waarin wij zelf de wereld projecteerden. Een schijnwereld gecreëerd vanuit ons afgescheiden denken, gevoed door zowel positieve maar ook negatieve gevoelens van woede, haat, wanhoop, oordelen en vooroordelen.

God heeft de mens een vrije wil gegeven en zal ons niet dwingen tot ascentie, de overgang van de derde naar de vijfde dimensie. Wij mogen zelf beslissen of wij de unieke kans van ascentie willen aangrijpen. Zo ja, dan is het noodzakelijk om onze oude levensstijl los te laten door zonder schaamte of schuldgevoel de negativiteit in onszelf te onderkennen en deze los te laten.

Wil echter ons bewustzijn een sprong voorwaarts/omhoog kunnen maken dan zullen wij tevens bereid moeten zijn onze onafhankelijkheid op te geven. Denken dat we op eigen houtje kunnen beslissen, zelf wel zullen bepalen wat ons te doen staat…., dit waanidee heeft ons eeuwen van ellende bezorgd.
Ondanks alle hulp en licht/liefde die ons vanuit de kosmos wordt aangereikt, wordt ook van ons verwacht, dat wij ons voorbereiden en zelfs meewerken om de nieuwe tijd naderbij te brengen. Dat kunnen wij met name doen door te trainen met het in zichzelf te keren, stil te zijn en zich te verbinden met onze goddelijke essentie. Vraag of jij de Werkelijkheid mag zien met de ogen van God. Biedt dan je diensten aan en vraag wat je te doen staat.
Luister vervolgens naar de Stem van God, de Stem van de Waarheid. In het nieuwe tijdperk verwacht God van ons, dat wij het samen gaan doen en ons in dienstbaarheid willen opstellen om tezamen een nieuwe wereld van liefde en eenheid te creëren.
Mieke Vulink zei onlangs: “hoe meer we samenwerken met de Goddelijke krachten en machten, des te onbegrensder onze vermogens en mogelijkheden zijn!” Het is een kwestie van ons kleine onafhankelijke ik op te geven en in “vertrouwen”ons over te geven aan de Wil van God.
Laat je niet afleiden en bang maken door de chaos waarin de wereld thans verzeild raakt. Houdt voor ogen, dat de Schepper er op uit is om ons een vreugdevolle toekomst te geven in het gouden tijdperk van vrede en overvloed.
Winfried Meier
8.1.2020