Oproep Aan Mijn Geliefde Broeders en Zusters.

Oproep Aan Mijn Geliefde Broeders en Zusters.

Door: Winfried – oproep 3- 29 Augustus 2021

Sta op en kies voor ascensie, de nieuwe aarde, die ons verwelkomt als de brengers van liefde verbonden in eenheid met de Bron en met elkaar.

Jullie ontwaken zal een uiterst glorieuze gebeurtenis zijn, zegt Jezus. Wij zijn allen Eén… er is GEEN afscheiding. Jullie moeten ontwaken om te genieten van de volheid van het leven als Eén met de Bron, het leven zoals het bedoeld is om geleefd te worden, volledig bewust, volledig bedachtzaam, helemaal WAKKER!

Sta de liefde toe je hart binnen te gaan en een bron van inspiratie te vormen Jullie zijn volmaakte goddelijke wezens, de eeuwig geliefde kinderen van God.

God wenst zich via ons in het nieuwe samenleven te manifesteren. Met onze vrije wil mogen wij kiezen hoe het paradijs op aarde, waarin wij in vrede, vreugde, overvloed en verbondenheid gaan leven, eruit zal zien.

Aan ons de opdracht na te denken en ons voor te bereiden op het leven na ascensie, op het energetisch niveau van de 5e dimensie.

Houdt in gedachten:

 • dat ascensie een collectief gebeuren is en in golven zal plaats vinden naar mate aarde bewoners hun eigen keuze maken. De pioniers zijn uitgenodigd om degenen die nog enigszins verward zijn en aarzelen de ascensie te omhelzen en bij te staan.

 • dat de samenleving zal bestaan uit een groot gedeelte van de wereldbevolking die allen voor ascensie hebben gekozen d.w.z. thuisgekomen zijn, vreugdevol en bezield door Liefde en saamhorigheid. Deze goddelijke gewaarwording zal compensatie bieden voor het jammerlijk verlies van naasten en bekenden, die voor voortzetting kiezen van leven in de 3e dimensie op een andere planeet.

 • dat het veranderingsproces van de uiterlijke levensomstandigheden enige jaren in beslag zal nemen. Vanuit het verruimde bewustzijn komen wij tot nieuwe inzichten hoe wij de samenleving willen inrichten. Het veronderstelt pionierswerk, onderlinge afstemming, het stellen van prioriteiten en uiteraard intensieve samenwerking;

 • dat ons als multi-dimensionale lichtwezens uitgebreide scheppingskracht ter beschikking staat. Het komt er nu op aan, dat wij deze in dienst van de Schepper leren gebruiken om als bewoners van de aarde terug te keren naar het door God beoogde paradijs. Deze missie opent nieuwe perspectieven voor de gehele kosmos;

 • dat de communicatie geleidelijk gaat geschieden langs telepathische weg naar mate wij ons hierin oefenen. Dankzij het goddelijk Bewustzijn staan wij met elkaar in verbinding en is het een kwestie van gericht concentreren op iemand of anderen. Er komt een einde aan Internet en de huidige media;

 • dat in de lichtere sferen onze gevoelens, denken en intenties zich sneller zullen realiseren dan in de derde dimensie. Neem je voor steeds te denken vanuit je hart en altijd zuivere gevoelens van liefde voorop te stellen;

 • dat ons lichaam zal worden gerevitaliseerd en verjongd, waarbij de junk DNA weer effectief wordt en afgestemd op leven op het trillingsniveau van de 5e dimensie. Buitenaardsen zijn bereid ingeënte personen te ontdoen van ongewenste bijwerkingen, terwijl ook “med-beds”ter beschikking staan ter genezing van ziektes en kwalen. Wij kunnen zelf bijdragen door voor ogen te houden dat wij al gezonde wezens zijn, die perfect functioneren, overeenkomstig de bedoelingen van de Schepper.
 • dat buitenaardse vrienden en familieleden ons gaarne hun geavanceerde technologische kennis willen overdragen met name aan degenen, die daarvoor geschikt zijn en ervoor open staan.Het gaat in het bijzonder om het wederom schoonmaken van de aarde, het opwekken van vrije energie en bieden van hulp in ons genezingsproces;

 • dat herstel van de wantoestanden en bevrijding van de beperkingen in het verleden dient te geschieden door een radicale vernieuwing en niet door aanpassing. De 3e dimensie verhoudingen worden volledig ingewisseld door de te creëren nieuwe levensomstandigheden van de 5e dimensie;

 • dat iedereen met zijn aard en specialiteiten zelf zijn rol kiest op de nieuwe aarde en dit respect verdient. De rol die de Schepper ons heeft toebedacht wordt ons ingefluisterd via onze intuïtie.

 • dat het leven in de 5e dimensie tot doel heeft om onze spirituele ontwikkeling voort te zetten. Beschouw het als een herstel van het leven in eenheid, waarin wij eerder leefden en dat wij hebben onderbroken door tijdelijk dualiteit te ervaren, althans in onze verbeelding, omdat wij de goddelijke Werkelijkheid nooit hebben verlaten

NB. Het goddelijk Plan van Ascensie, dat in de nabije toekomst mag worden verwacht, staat vast, doch individuele en collectieve keuzes zullen nog het tijdsbeeld beïnvloeden.   

In een volgende oproep worden de problemen in de wereld en ook in Nederland toegelicht, die met prioriteit ter hand dienen te worden genomen.

Winfried Meier, 29 aug 2021