Leven, naar anderen uitstralen wie je bent.

 

Leven, naar anderen uitstralen wie je bent.
zaterdag 28 april 2018 / Winfried
Mijn kleinkind kan 1000 jaar worden, beweerde een DNA onderzoeker laatst op de radio. De verslaggeefster reageerde spontaan, “ik moet er niet aan denken”.
Ik ook niet dacht ik. Ten minste als de wereld de puinhoop blijft zoals deze nu is.
En daar gaat het nu juist om. Het is nu tijd voor bevrijding, om uit de ketenen te stappen van de wereld van oorlogen, uitbuiting, ziekte en ellende. Sinds duizenden jaren heeft dit beeld zich in onze hersenen vastgelegd. Kunnen wij deze aangeleerde overtuigingen loslaten? Of ben je naief als je gelooft, dat een tijdperk van eenheid, vrede en geluk naderbij komt? Hoe dan ook, als zulke prachtige vooruitzichten in een gouden tijdperk werkelijkheid worden, wil ik wel 1000 jaar lang en gelukkig blijven leven.
De technische ontwikkelingen hebben nu een ongekende vaart genomen. Op DNA gebied achten wetenschappers zich in staat de erfelijke fouten eruit te halen zodat de in het DNA opgeslagen informatie en codes de lichaamsprocessen weer optimaal gaan reguleren. De technologische ontwikkelingen nemen ook op andere terreinen een vogelvlucht zoals robotisering, vrije energie, ontgifting van water, lucht en voedsel. Kortom wij zijn technologisch gezien nu al goed op weg een duurzame wereld van welvaart, gezondheid en overvloed voor iedereen te scheppen. Maar gaat dit ook gebeuren?
Dat hangt geheel af, van wat de mensheid wil. In zijn onderbewustzijn bewaart de mens herinneringen aan de ondergang van Atlantis ruim 13.000 jaar geleden. Toen werd de techniek zonder moreel bewustzijn ten eigen bate aangewend met een verwoestende afloop voor de bewoners van de aarde. Vergelijkbare apocalyptische voorspellingen deden ook de ronde einde 2012, tijdens de wisseling van verschillende kosmische cycli. Gelukkig zijn deze niet uitgekomen.
Maar wat staat ons nu wel te wachten? De huidige chaos roept bij veel mensen angst en bezorgdheid op. Dat is funest. Zij versterken gevoelens van pessimisme en machteloosheid. Gelukkig zien veel en zelfs steeds meer mensen ook lichtpuntjes in de huidige ontwikkelingen rondom ons en wereldwijd. De mensheid wordt daarin op ongekende wijze geholpen door hemelse krachten die liefdeslicht naar de aarde zenden. Het duister zal daarin ten slotte oplossen.
Maar de richting en snelheid waarmee de aardse veranderingen zich voltrekken is afhankelijk van onze keuzes; van de focus en wil van het collectieve bewustzijn om te helpen de liefdesenergie op aarde te verspreiden.
Bij mij staan daarbij drie dingen voorop.
1eWees stil, ga naar binnen, verbind en verenig je met je ware goddelijke Zelf. Druk de Goddelijke liefde en perfectie uit in je hoogste Zelfexpressie en creativiteit.
2e Denk vanuit je hart en laat liefde vrijelijk stromen naar alles en iedereen. Gebruik je verstand daarna om doelgericht te handelen.
3e Visualiseer elke dag een kort moment, dat de aarde omcirkeld en verlicht wordt door liefdesenergie, die de mensheid wakker schudt en ons terugbrengt naar een ruimer/hoger Christus-bewustzijn.
God wenst ons een eeuwig leven in geluk en voorspoed!
Winfried