Hand in hand met God

Hand in hand met God
22 juni 2018 / Winfried Meier

Een houding aannemen?
Iedereen mag weten, hoe ik erover denk. Iedereen mag mijn emoties zien. Ik heb niets te verbergen. Ik ben de persoon wie ik ben. Nudisme. Is dat wat je wilt laten zien, je ego.

Het ego laten zien betekent, dat jij je vereenzelvigt met je ego. Die mag jouw houding bepalen. Besef dan, dat jij jezelf voor de gek houdt. Alle wijsgeren waarschuwen daarvoor. Zo zegt Jezus niet te oordelen. En dat is precies wat het ego wel denkt zich te kunnen veroorloven. Het is het ego dat je influistert, iedereen mag weten hoe ik erover denk. Ik kan beoordelen hoe een ander zich gedraagt, waar hij over de schreef gaat en schuldig is.

Dezelfde misleiding hanteert het ego met emoties. Het is er op uit angst en haat te zaaien en zijn greep op jou te verstevigen. Niemand ontkomt geheel aan de verlokkingen en bedreigingen van het ego, tenzij je verlicht bent. Dus pas op wat je in je houding naar buiten wilt brengen en wilt uitstralen. Je ego of je goddelijke essentie?


Nu heeft het ego juist afstand genomen van de goddelijke essentie, waaruit de mens bestaat. Het denkt dat alleen het fysieke bestaan van betekenis is. Het individu moet overleven en is gescheiden van zowel God als medemensen. Zo verbeeldt het ego zich dat jij er alleen voor staat. Dat jij moet overleven in een verschrikkelijke werkelijkheid waar het noodlot op de loer ligt.

Allerlei signalen heeft het ego in het menselijk bestaan verzonnen, die ons moeten waarschuwen. Rode signalen van dreigend gevaar en angst. Je kunt ziek worden, ouder worden en je gaat ten slotte dood. Allemaal verbeeldingen van het ego, die wij voor zoete koek aannemen en als werkelijkheid ervaren.

In de goddelijke werkelijkheid bestaan ze niet. In de eeuwigheid is dood een contradictie. Met slimme misleidingen weet het ego de zaken toch op zijn kop te zetten. Het brengt ons denken in verwarring, waardoor wij verkeerde keuzes maken. Wij raken gevangen in zijn cocon van illusies, een valse werkelijkheid.

We zijn echter niet ons persoonsgebonden lichaam, het voertuig waarin wij zijn geïncarneerd. Wij zijn evenmin de filmhelden en theaterfiguren van het ego. Dat zijn allemaal illusies. Wij zijn Gods perfecte kinderen die dankzij Gods liefde en scheppingskracht deel uitmaken van Gods Bewustzijn, Zijn Werkelijkheid. Helaas, zijn wij ons dat niet of ten volle bewust. Hoe ontsnappen we uit deze cocon van het ego, deze waanzinnige droom, waarin het ego ons gevangen houdt?

Wakker worden.
Er is maar één oplossing. Ontwaken uit de boze droom en onze menselijke kijk op zaken opgeven. Laten wij ons wenden tot God of de H.Geest. God, die alles ziet vanuit Eenheid en Liefde, wil dat wij zijn Liefde, Perfectie en Geluk delen. Naar mate wij onze inzichten verruilen voor Gods perceptie, zal het wereldbeeld veranderen en Gods werkelijkheid worden onthuld.

Verlichte meesters zijn ons voorgegaan in het terugkeren naar de Liefde en de Eenheid met God. Zo raadt Jezus ons aan en hij herhaalt het in Een Cursus van Wonderen, dat wij ons leven weer op de rails kunnen zetten door ons toe te vertrouwen aan de H. Geest. Hij kan ons denken weer op de waarheid richten.

Leer je ego uit te schakelen door Gods aanwezigheid in je hart te zoeken. Bezinning, meditatie, stil zijn en steeds vragen aan de H.Geest (of Jezus, Boeddha, Maria Magdalena of je persoonlijke gids), of Hij je duidelijk maakt wat de werkelijkheid is en wat je te doen staat. De H.Geest zal je leren op de juiste wijze te denken vanuit het goddelijk Bewustzijn, vanuit de goddelijke Perceptie.

Vergeven is een probaat middel om het oordelen vanuit het ego op te geven. Niet voor niets onderwees Jezus, heb je naasten lief, vriend en vijand. Zie God in alles en iedereen. Wij allen zijn elkaars gelijken afkomstig uit dezelfde goddelijke Bron. Het heeft geen zin anderen te oordelen en de schuld te geven. Zij zijn kennelijk onwetend en acteren in de film van hun ego, projecties die voor God niet bestaan. God heeft daar geen oordeel over.

Grijp elke gelegenheid in je leven aan om te vergeven. Anderen vergeven is tegelijkertijd jezelf vergeven voor de rol die jij in de van God gescheiden wereld hebt gespeeld/gedroomd. Het geeft niet alleen een heerlijk gevoel van bevrijding. Je opent jezelf ook voor de stem van de H. Geest, die in plaats van het ego je de ware inspiratie kan geven.

Ervaar de Eenheid met God
Het is zo belangrijk dat je ondanks het drukke leven, dat steeds sneller schijnt te verlopen, momenten van rust en stilte inbouwt. Alleen dan kan je de stem van de H. Geest goed horen. Vraag naar de waarheid en om advies voordat je keuzes in het leven maakt.

Wakker worden is je ogen openen voor een nieuwe werkelijkheid. Lange tijd werd ervan uitgegaan, dat je het paradijs, Gods werkelijkheid, alleen mocht verwachten na de dood. 2000 jaar geleden vertelde Jezus al dat wij Gods werkelijkheid niet zagen. Wij hebben God nooit verlaten. De eenheid met God is nooit doorbroken. Gods werkelijkheid zal weer zichtbaar worden in de nieuwe tijd, die voor de deur staat.

Vandaag worden we uitgedaagd weer te leven vanuit onze goddelijke status, hand in hand met God. Als gelijken, broeders en zussen, die elkaar vergeven; die respect hebben voor elkaar en op vredelievende wijze hun geschillen oplossen. Als kinderen die hun Vader vragen de leiding van het ego over te nemen en zich weer in dienst stellen van God.

Zo wordt ook de aarde weer een paradijselijk woonoord, waarin God op steeds vernieuwende wijze zijn Liefde, Perfectie en Schoonheid laat weerspiegelen. Beschouw de vrije wil die God de mens heeft gegeven als een voorrecht om als co-creator van God te mogen optreden.

Een gouden eeuw ligt voor ons. Wij worden ons weer ervan bewust wie we zijn en welke immense krachten ons ter beschikking staan. Wij overstijgen onze door het ego bedachte vergankelijkheid. In feite zijn wij perfecte wezens een afspiegeling van God.

Hand in hand met God gaan wij een nieuwe wereld gestalte geven. Geef je rekenschap van je goddelijke allure. Kies ervoor en straal liefde en heelheid uit. Niet het ego, maar laat de H.Geest je weg verlichten. Weliswaar zal het ontwaken van de mensheid geleidelijk en niet zonder kleerscheuren verlopen. Heb echter vertrouwen in God en zijn Hemelse Schare. In verbondenheid en met hun hulp wordt de aarde in het Universum weer de unieke planeet van schoonheid en harmonie.

Winfried Meier