Goede Vrijdag en Pasen Wat betekenen ze voor jou?

Goede Vrijdag en Pasen
Wat betekenen ze voor jou?
29 maart 2018 / Winfried
GOEDE VRIJDAG roept bij mij bewondering op voor Jezus, diepe bewondering. De liefdesboodschap die Jezus zijn leven lang heeft uitgedragen wordt volledig onderuitgehaald door zijn landgenoten. Zij haten en beschimpen hem en Jezus wordt tot de kruisdood veroordeeld. Jezus moet toch wel diep geschokt en teleurgesteld zijn geweest?
Wat ik weet is dat Jezus trouw blijft aan zijn goddelijke roeping. Hij oordeelt niet, blijft Zichzelf en laat zich leiden door zijn Christusbewustzijn. Hij blijft zijn belagers zien vanuit het goddelijk perspectief, in eenheid en liefde met elkaar en met de Goddelijke Bron verbonden. Niet een olympische medaille maar Jezus heeft Kosmisch Goud verdiend.
PASEN is voor mij het feest van bevrijding en ontwaken. Jezus leert, dat wij de gevangenen zijn van een beperkt en misleid bewustzijn. Het is het gevolg van ons leven in een stoffelijke dimensie. Wij verbeelden ons een werkelijkheid van polarisatie, tijd en ruimte en leven als waren wij afgescheiden van God en van elkaar totdat de dood erop volgt.
Jezus opent onze ogen voor de Goddelijke Werkelijkheid. Hij helpt ons zich te bevrijden uit de greep van het ego, dat het denken en handelen wil bepalen. Laat je leiden door de liefde en wijsheid van je hart. Heb vertrouwen in God, alomtegenwoordig in Zijn Schepping. Zo word jij je bewust van je Goddelijke essentie.
Met zijn sterven en het verschijnen aan zijn leerlingen na zijn dood in zijn astraal/etherisch/spiritueel lichaam, toonde Jezus aan dat wij eeuwig leven en voortleven. Jezus deed meer. De schokgolf van liefde die Jezus teweegbracht breidt zich in de huidige tijd uit tot een tsunami van liefde. Deze gaat ons voorgoed bevrijden van de veronderstelde sterfelijkheid van ons lichamelijk voertuig.
Een nieuwe tijd is aangebroken, waarin wij als ontwaakte mensen worden opgetild naar een nieuw en Goddelijk bewustzijn. De dood is voorgoed overwonnen. Met Pasen kruip ik uit mijn ei. Vier ik wie ik werkelijk Ben. Dankbaar, dat Jezus ons heeft bevrijd en teruggebracht naar de Goddelijke Werkelijkheid.
Winfried